Stambomen: wat kun je er van leren?

Stambomen: wat kun je er van leren?

Laatste update: 23 juli, 2018

Stambomen werden eerst gebruikt om informatie over de oorsprong van de familie van mensen bij te houden. Vroeger werden ze alleen gebruikt om de zuiverheid van de voorouders van een familie of de grootsheid van hun verleden te bewijzen.

Tegenwoordig zijn er dingen veranderd. Stambomen zijn een hulpmiddel geworden voor zelfontdekking. Helaas houden niet veel families informatie over hun verleden bij en delen ze het niet met de volgende generaties. Soms is het niet gemakkelijk om informatie te krijgen over de familiewortels.

“Niemand bestaat alleen, niemand leeft alleen. We zijn allemaal wat we zijn omdat anderen waren wie ze waren.”

– Julio Medem –

Stambomen kunnen een schat van informatie zijn om te begrijpen wie we zijn en waarom we zijn zoals we zijn. De informatie die het verstrekt is holistisch. Dat wil zeggen dat het ons in staat stelt om verbanden te leggen tussen het verleden, het heden en de toekomst. We komen allemaal uit een geschiedenis die door de eeuwen heen gegroeid is. We zijn ook elk een stap naar de toekomst. Een stamboom kan ons helpen dit allemaal te verduidelijken.

Stambomen en je familie

Familie is niet zomaar een factor in je leven. Het is de essentie van wie je bent, ongeacht het type band dat je hebt met jouw familie. Hij was er al voor je werd geboren en hij zal blijven nadat je bent vertrokken. We dragen allemaal zijn unieke zegel, zelfs in het geval van verlating of verdwijning. In feite kan die afwezigheid een van de grootste bepalende kenmerken van je leven zijn.

Drie mensen die een stamboom representeren

Een stamboom helpt ons om een ​​emotioneel geheugen op te bouwen. Het emotioneel geheugen is een cluster van ervaringen uit het verleden die ons gedrag beïnvloeden. Een groot deel van dit geheugen komt niet bewust tot uitdrukking. Soms is het alleen maar samengesteld uit indrukken, meningen, houdingen… Indrukken die gemanifesteerd worden maar waarvan de oorsprong onbekend is.

Families gaan bewust of onbewust hun schuldgevoel, angsten, taboes en verklaringen doorgeven. Je familiegeschiedenis is als een roman, waarvan je een hoofdstuk bent. Maar hoe kan ik dit hoofdstuk begrijpen of betekenis geven als ik de rest niet heb gelezen?

Belangrijke informatie in stambomen

Een stamboom onthult soms onverwachte informatie. Soms is het lang niet zo spectaculair, maar dat maakt het niet minder belangrijk. Het gaat niet zozeer om het maken van de stamboom, het gaat om het interpreteren ervan. Besteed hier speciale aandacht aan bepaalde stukjes informatie. De volgende informatie is van bijzonder belang:

  • Het leeftijdsverschil tussen broers en zussen. Hiervoor zijn geen formules. Maar de leeftijd tussen broers en zussen is een bepalende factor voor iemands psychologische structuur. Kortom, het bepaalt de relatie die je hebt met geld, bezittingen en territorium (fysiek en emotioneel).
  • Dubbele afstamming. Onze ouders zijn de samenvloeiing van twee grote familietradities. Maar de ene is altijd meer aanwezig dan de andere. Waarom? Het is echt belangrijke informatie. Enig gebrek aan informatie over onze grootouders is dat ook. Deze lege ruimtes hebben de neiging om belangrijke elementen te verbergen. Je wilt ook weten of iemand anders in de familie jouw naam heeft. Als dat zo is, maak je deel uit van een onopgelost narcistisch conflict.
  • Herhaalde elementen. Dit omvat feiten die meer dan één keer voorkomen zoals bijvoorbeeld de leeftijd waarop mensen zijn getrouwd of hun eerste kinderen, banen of andere zaken hebben gehad. Meestal duiden deze herhalingen op een onbewust script. Door deze herhalingen te beëindigen, ga je verder.
  • De doodsoorzaken in je familie. Het is belangrijk om erachter te komen hoe je voorouders stierven. Als er ongevallen of zelfmoorden waren, moet deze informatie in detail worden onderzocht. Sterfgevallen als gevolg van hart-, ademhalings- of immunologische problemen duiden op sterke emotionele componenten.
Stambomen tekenen

Conclusie

In een roman worden enkele feiten verteld, maar vele anderen liggen alleen tussen de regels. Sommige woorden worden gezegd en andere worden niet gezegd. Hetzelfde geldt voor families. Een stamboom is een mogelijkheid om de geschiedenis te herschrijven. Ontdek en beschrijf de sporen van jouw afkomst. Leer meer over jezelf. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.