Spiritualiteit gaat verder dan het psychische

Spiritualiteit gaat verder dan het psychische

Laatste update: 05 juli, 2018

Het is niet gemakkelijk om spiritualiteit te definiëren. Het is een woord dat veel wordt gebruikt in religie waar het wordt het gedefinieerd als ‘dat gebied van het leven waar de aanwezigheid van God is’. Religie is echter niet het enige dat spreekt over het spiritualiteit. Vanuit een filosofisch standpunt kan dit woord andere betekenissen hebben. Laten we ons concentreren op die andere betekenissen.

Buiten de religie is het gebruikelijk om te denken dat het spirituele hetzelfde is als het psychologische. Vanuit dat standpunt, vormen alle gedachten, gevoelens en emoties die ons bezighouden deze spiritualiteit. Dit is echter niet helemaal juist. Het spirituele gaat verder dan het psychische.

“Spiritualiteit moet kosmisch zijn. Het moet ons in staat stellen om met eerbied het mysterie van het bestaan ​​te respecteren. Met dankbaarheid voor de gift van het leven. En met nederigheid wat betreft de plaats die mensen in de natuur innemen.”

-Leonardo Boff-

Er zijn veel filosofieën en praktijken die spiritualiteit definiëren als ‘alles dat ons een gevoel van transcendentie geeft in het leven’. In dit perspectief heeft het spirituele te maken met de beoefening van deugden. Die deugden hebben het doel om een ​​staat van vrijheid of bevrijding te bereiken. Of in ieder geval, een grotere evolutie.

Spiritualiteit buiten de religie

Het is niet nodig om in God te geloven om spiritueel te zijn. Er zijn mensen die geen genoegen nemen met goede mensen of goede burgers te zijn. Ze willen verder gaan. Ze willen dat hun leven een weerspiegeling wordt van grote menselijke deugden of van de grote doelen van de mensheid.

Spiritualiteit

Dit omvat natuurlijk de wereld van de psychologie, maar het gaat verder dan dat. De sfeer van het spirituele is wat we de sfeer van het ethische  zouden kunnen noemen. We kijken niet naar het morele maar naar het ethische. Spiritualiteit is niet bedoeld om sociale of morele vraagstukken te beantwoorden, maar om waarden tot hun hoogste uitdrukking te brengen.

Veel van degenen die spiritualiteit in hun leven hebben, spreken van ‘een hogere macht’, maar zien het niet noodzakelijk als een specifiek wezen. Die hogere macht is uiteindelijk de natuur zelf. Vrijheid, begrip, menselijkheid en een groot aantal andere concepten.

Het belang van spiritualiteit

Spiritualiteit gaat verder dan een zoektocht naar psychologisch welbevinden. Het is geen methode, of een manier om depressie en angst te overwinnen. Of al die andere problemen die de geest van veel mensen tegenwoordig treffen. Een van de resultaten van spiritualiteit is echter een psychologische staat die zich uitdrukt in een grotere balans.

Spiritualiteit

Het spirituele heeft een belangrijke rol in, bijvoorbeeld, de rehabilitatie van verslaafden. Degenen die met dit soort problemen leven, lijden in hun ethiek vaak aan een afname van hun waarden. Ze kunnen een punt bereiken waar ze alles doen om drugs te verkrijgen. Om die reden bestaat een goed deel van de revalidatie eruit om waarde te geven aan de grote menselijke deugden.

Spiritualiteit heeft een enorm vermogen. Het geeft kracht om prestaties of doelen te bereiken. Het is veel meer dan wilskracht alleen. Het is gebaseerd op de overtuiging en de wens om obstakels te overwinnen en een grotere transcendentie te bereiken.

Veel van de grote mannen en vrouwen uit de geschiedenis hebben in het spirituele de kracht gevonden om echte prestaties te leveren. De naleving van bepaalde principes is zo sterk dat ze grote obstakels kunnen overwinnen om doelen te bereiken die zij als transcendent beschouwen.

Het spirituele in het dagelijks leven

Om een ​​echte verbinding tot stand te brengen met die waarden waar je echt in gelooft, hoef je je niet aan te melden aan een yogacursus. Het is ook niet nodig dat je een ​​gesprek met de Dalai Lama hebt. Je doel moet ook niet zijn om de mensheid te veranderen of een model van goedheid te zijn. Het enige dat je in principe hoeft te doen, is naar je innerlijke stem luisteren.

Spiritualiteit

Waar het uiteindelijk om gaat is om  je meer bewust te worden van jezelf en van je plaats in de wereld. Je bent meer dan een vader of moeder alleen. Je bent een opvoeder van een nieuw mens. Ook ben je meer dan een werknemer of arbeider. Je bent een deel van de vooruitgang van een gemeenschap, van een land, van een planeet. En je bent ook meer dan een burger want je maakt deel uit van een verhaal waarin de gevolgen van morgen de vruchten zijn van je acties van vandaag.

Spiritueel zijn is een manier van ‘kijken’ maar het vertaalt zich in een manier van ‘zijn’. Je ogen openen om de wereld om je heen te zien en jezelf te zien, is iets dat je ongewone kracht geeft. Het wordt niet van de ene op de andere dag bereikt. Maar het is het resultaat van lange reflectie en diepe confrontaties met jezelf. Maar het is ook ongetwijfeld de veiligste manier om een ​​echte en diepgaande betekenis te geven aan je verblijf op deze planeet. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.