Speltherapie: kinderen helpen door te spelen

Bij speltherapie worden speelsessies gepland tussen ouders en kinderen. Het is gericht op het verbeteren van hun band en begrip, terwijl verschillende problemen worden aangepakt. Lees hier meer.
Speltherapie: kinderen helpen door te spelen
Elena Sanz

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz.

Laatste update: 29 mei, 2023

Om het gedrag van een kind te verbeteren of zijn problemen te begrijpen, is de traditionele oplossing om naar een kinderpsycholoog te gaan. Maar, wat als de verzorgers zelf deze aanpak zouden ontwikkelen? Hoewel de begeleiding en steun van een deskundige soms nodig is, zijn er bepaalde hulpmiddelen die ouders kunnen gebruiken om thuis naar hun kinderen te luisteren, ze te begrijpen en ze te steunen. Dit is wat speltherapie voorstelt.

Speltherapie is niet nieuw. Hij werd in de jaren zestig ontwikkeld door Bernard en Louise Guerney. Deze twee psychologen waren leiders op het gebied van speltherapie. Ze creëerden speltherapie als een alternatieve interventie. Het was erop gericht de belangrijkste verzorgers aan te wijzen als therapeutische agenten.

Speltherapie

Om speltherapie te begrijpen, moeten we het belang van spel voor kinderen begrijpen. Spel is hun natuurlijke habitat, hun uitdrukkingsmiddel, en de manier waarop ze leren over de wereld om hen heen. Spelen met een kind is inderdaad de ideale gelegenheid om hen te leren kennen en ideeën en waarden op hen over te brengen. En vooral, om met hen in contact te komen.

Daarom gebruiken professionals die met kinderen werken spelletjes als evaluatie-, diagnose- en interventietechnieken. Schaefer (2012) verwijst naar VanFleet in hoofdstuk negen van het boek, Foundations of Play Therapy, en stelt dat speltherapie bepaalde eigenaardigheden heeft. Deze zijn als volgt:

  • De primaire verzorgers zijn therapeutische agenten. Zij leiden speelsessies met hun kinderen.
  • De therapeut vervult de rol van opvoeder of coach. Zij instrueren de ouders en geven hen informatie en instructies, zodat ze de therapie zelf kunnen uitvoeren.
  • De speelsessies vinden thuis plaats. De ouders passen alle technieken toe die ze thuis geleerd hebben. Ze extrapoleren ze ook naar andere dagelijkse situaties met hun kinderen.
  • De speelsessies kunnen ook na afloop van de therapie doorgaan. Het zijn inderdaad momenten van plezier en verbinding voor zowel kinderen als volwassenen.
  • De sfeer die tijdens de speelsessies ontstaat is op zichzelf al therapeutisch. Men is zelfs van mening dat deze veilige ruimte van communicatie, acceptatie en empathie, naast de doelen in deze specifieke context, ook zijn eigen voordelen heeft.

Hoe speltherapie wordt toegepast

Nu je de basis van deze benadering kent, gaan we onderzoeken hoe ze in de praktijk wordt toegepast. Het kent drie fasen.

Moeder en dochter met een therapeut
Ouders krijgen de basisinstrumenten om de therapietechnieken in het dagelijks leven met hun kinderen toe te passen.

1. Training voor verzorgers

In de eerste fase ontmoeten de ouders de therapeut en leggen hun zaak voor. De professional evalueert de gezinsdynamiek en hun manier van relateren en gaat dan over tot het proces van psycho-educatie. Dit is om de ouders te begeleiden bij hun opvoedingsstijlen en de therapie in kwestie.

Daarnaast traint de specialist de ouders in bepaalde essentiële vaardigheden en basistechnieken die nodig zijn om de speelsessies uit te voeren. Ze voeren ook speelsessies met het kind uit die de ouders kunnen observeren.

Daarna nemen de verzorgers de leiding van de speelsessies op zich, terwijl de professional observeert en toezicht houdt. Vervolgens geven ze feedback en opmerkingen over aspecten die verbeterd kunnen worden.

2. Speelsessies thuis

Zodra de ouders zich veilig voelen om de therapie zelf uit te voeren, beginnen ze met de speelsessies thuis. Deze worden met één ouder en kind tegelijk ontwikkeld, zodat de inzet gepersonaliseerd is en de zorg van de hoogste kwaliteit. De therapeut volgt en controleert ook hun vorderingen.

3. Download

Ten slotte helpt de specialist de ouders om het geleerde over te brengen naar andere contexten. De basisvaardigheden die bij speltherapie worden gebruikt (zoals nadrukkelijk luisteren, fantasierijk spelen of grenzen stellen) zijn namelijk ook bruikbaar in andere situaties van het dagelijkse gezinsleven.

Een artikel (Engelse link) gepubliceerd in het Australian and New Zealand Journal of Family Therapy beweert dat dit type therapie ouders in staat stelt een evenwicht te bieden tussen acceptatie en emotionele koestering aan de ene kant, en het gezond stellen van grenzen aan de andere kant.

In de laatste fase van speltherapie kunnen ouders elkaar ontmoeten in groepen met andere ouders die deze therapie ook beoefenen. Zo kunnen ze ervaringen delen, hun indrukken van de therapie vergelijken, en hun leerproces versterken.

Voordelen van speltherapie

Dit type aanpak is ideaal voor veel gezinnen en biedt verschillende voordelen. Deze worden beschreven in een artikel (Engelse link) dat in 2015 werd gedeeld door het International Journal of Play Therapy. Ze zijn als volgt:

  • Het biedt het kind een veilig kader om zich te uiten en zijn innerlijke wereld, zijn verlangens, angsten en verlangens met zijn ouders te delen.
  • Het stelt ouders in staat zich met hun kind te verbinden, het te begrijpen en hun luister- en communicatievaardigheden te verbeteren. Zo ontstaat een vertrouwensrelatie tussen beiden.
  • Het versterkt de familiebanden en helpt het kind zich gehoord en verzorgd te voelen. Dit kan problemen met het gevoel van eigenwaarde of gedragsstoornissen voorkomen.
  • Het helpt de ouder en het kind verschillende probleemoplossende en communicatieve vaardigheden te oefenen en te leren omgaan met frustrerende situaties.

Dankzij bovengenoemde redenen is speltherapie een geschikt alternatief voor gezinnen die hun banden willen versterken, voor risicogroepen die moeten werken aan empathie en communicatie, en voor gezinnen met specifieke problemen.

Volgens een in 2005 gepubliceerd overzicht (Engelse link) van de American Psychological Association is speltherapie bijvoorbeeld met succes gebruikt bij de behandeling van affectieve en angststoornissen, gedragsproblemen, leerstoornissen en traumatische ervaringen.

Ouders met hun dochter
Deze therapeutische aanpak wordt aanbevolen voor kinderen van drie tot twaalf jaar.

Definitieve aanbevelingen

Als je na het lezen van het bovenstaande van mening bent dat speltherapie een goede optie kan zijn voor jou en je gezin, is het de moeite waard om het volgende in gedachten te houden. Ten eerste is het een relatief korte techniek. In feite bestaat het meestal uit ongeveer 15 tot 20 sessies die in totaal drie tot zes maanden duren.

Ten tweede is speltherapie een interventie voor kinderen tussen de drie en twaalf jaar. Voor die tijd zal de rijpingsfase van het kind hen niet in staat stellen zich voldoende bezig te houden met fantasierijk spel. En buiten deze leeftijd zijn gespreksinterventies te verkiezen.

Tenslotte bevordert speltherapie vrij en ongericht spel. Daarom bepaalt het kind het tempo en de volwassene volgt. Dit maakt expressie, ontwikkeling, verbinding en veranderingen mogelijk. Als je aan dit soort therapie wilt deelnemen, ga dan naar een kindertherapeut met ervaring op het gebied van speltherapie. Wellicht ook interessant voor jou

Hoe je kinderen kunt helpen hun angsten te overwinnen
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Hoe je kinderen kunt helpen hun angsten te overwinnen

Om kinderen te helpen hun angsten te overwinnen, moeten we hen informatie en hulpmiddelen bieden. Hier volgen enkele nuttige strategieën.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.