Soorten fobieën en hun kenmerken

Sommige mensen hebben een fobie voor hoogtes, spinnen of injecties. Ontdek andere manieren waarop deze irrationele angsten voorkomen.
Soorten fobieën en hun kenmerken

Laatste update: 14 februari, 2024

Fobieën vormen een gevarieerd probleem binnen het gebied van angststoornissen. Er is niet één vorm, maar er zijn meerdere soorten fobieën die het leven van de lijder op een bepaalde manier beïnvloeden.

Deze buitenproportionele en aanhoudende angsten voor dingen, situaties of dieren manifesteren zich met een intensiteit die verder gaat dan de simpele waarschuwing voor gevaar. In dit artikel leren we over een grote verscheidenheid aan fobieën en welke fobieën het meest voorkomen.

Wat is een fobie?

Fobieën (ook wel specifieke fobieën genoemd) zijn angststoornissen, als zodanig opgenomen in het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2014), en worden gekenmerkt door de volgende symptomen:

 • Onmiddellijke angst of vrees voor het fobische voorwerp of de fobische situatie.
 • Vermijding van het fobische object.
 • Angst- of angstreactie die niet in verhouding staat tot het werkelijke gevaar van de situatie of het object.
 • Veroorzaakt aanzienlijk ongemak.
 • Aanhoudend.

Symptomen van fobieën

Mensen met fobieën kunnen lichamelijke symptomen hebben zoals:

 • misselijkheid
 • beven
 • rillingen
 • zweten
 • duizeligheid
 • pijn op de borst
 • blozen
 • kortademigheid
 • hartkloppingen

Op cognitief niveau kan de persoon last hebben van:

 • zorgen
 • staat van alarm
 • negatieve beelden
 • opdringerige gedachten
 • negatieve overtuigingen over de fobische situatie of het fobische object
 • negatieve interpretaties van hun fysiologische reacties
 • overtuigingen van onvermogen om met het fobische object of de fobische situatie om te gaan

Een van de meest opvallende symptomen van fobieën is vermijding. Hoewel het op de korte termijn de proefpersoon in staat stelt om te gaan met de gevreesde situatie, helpt het op de lange termijn de proefpersoon niet om het probleem op te lossen of de ontwikkeling van adaptieve copingvaardigheden te bevorderen.

Soorten fobieën

De DSM-5 classificeert verschillende soorten specifieke fobieën. Specifiek worden fobieën in vijf verschillende groepen ingedeeld:

Dierenfobieën

Dierenfobieën ontstaan meestal in de kindertijd. Over het algemeen ontstaan ze als gevolg van een traumatische ervaring met een dier, bijvoorbeeld een aanval van een hond, een steek van een hert, enz. Enkele voorbeelden zijn:

 • Ichthyofobie: angst voor vissen.
 • Cynofobie: angst voor honden.
 • Ailurofobie: angst voor katten.
 • Arachnofobie: angst voor spinnen.
 • Ornithofobie: angst voor vogels.
 • Equinofobie: angst voor paarden.
 • Entomofobie: angst voor insecten.
 • Ophidiofobie: angst voor slangen.
 • Musofobie: Angst voor muizen of ratten.
 • Lepidopterofobie of moteofobie: angst voor vlinders of motten.

Fobieën van de natuurlijke omgeving

De soorten fobieën die tot deze groep behoren , zijn fobieën die te maken hebben met de omgeving . De lijder ervaart een irrationele en buitenproportionele angst voor verschijnselen in de natuurlijke wereld. Deze fobieën kunnen variëren in intensiteit en beperken de deelname aan activiteiten zoals reizen, buitensporten, enz.

 • Hydrofobie: angst voor water.
 • Anemofobie: angst voor wind.
 • Acrofobie: angst voor hoogtes.
 • Barofobie: angst voor zwaartekracht.
 • Nictofobie: angst voor duisternis.
 • Ceraunofobie: angst voor onweer.
 • Astrafobie: angst voor donder en bliksem.
 • Thalassofobie: Angst voor de zee of grote watermassa’s.

Bloed/injectie/wondfobieën

Dit zijn fobieën die te maken hebben met drie elementen: bloed, injecties (of naalden) en wonden. Deze angst kan ertoe leiden dat de persoon medische zorg vermijdt.

Er is besloten om deze soorten fobieën te groeperen vanwege hun mate van gelijkenis en omdat ze allemaal een bekend patroon hebben. Een kenmerk van deze fobieën is dat de lijder een vasovagale reactie heeft, wat een plotselinge daling van de bloeddruk is en de mogelijkheid om flauw te vallen.

 • Algofobie: angst voor pijn.
 • Hemofobie: angst voor bloed.
 • Menofobie: angst voor menstruatie.
 • Iatrofobie: angst voor artsen.
 • Dentofobie: angst voor tandartsen.
 • Trypanofobie: angst voor injecties.
 • Nosocomefobie: angst voor ziekenhuizen.
 • Farmacofobie: angst voor het innemen van medicijnen.
 • Traumatofobie: angst voor wonden of verwondingen.
 • Tomofobie: angst voor chirurgie of chirurgische ingrepen.

Situationele fobieën

Situationele fobieën zijn fobieën die te maken hebben met situaties van buitenaf. In dit geval zijn het soorten fobieën die twee pieken kennen: in de kindertijd en rond het 20e levensjaar.

 • Aviofobie: vliegangst.
 • Amatofobie: angst voor stof.
 • Autofobie : angst om alleen te zijn.
 • Amaxofobie: angst om te rijden.
 • Gephyrofobie: angst voor bruggen.
 • Elevatofobie: angst voor liften.
 • Scoptofobie: angst om in het donker te zijn.
 • Claustrofobie: angst voor afgesloten ruimtes.

Andere soorten fobieën

Tot slot vinden we in deze categorie fobieën die in geen van de voorgaande groepen kunnen worden ingedeeld, zoals bijvoorbeeld:

 • Somnifobie: angst om te slapen.
 • Emetofobie: angst om over te geven.
 • Philemofobie: angst om te zoenen.
 • Phagofobie: angst om te stikken.
 • Coulrofobie: angst voor clowns.
 • Anuptofobie: Angst om vrijgezel te zijn.
 • Xantofobie: angst voor de kleur geel.
 • Crometofobie: angst om geld uit te geven.
 • Macrofobie: angst voor lange wachttijden.
 • Nosophobia: angst om een ziekte op te lopen.
 • Misofobie: Angst voor vuil of ziektekiemen.
 • Nomofobie: angst om zonder mobiele telefoon of buiten bereik te zijn.
 • Necrofobie: angst voor de dood en alles wat daarmee te maken heeft (lijken, doodskisten, begraafplaatsen).

Wat zijn de meest voorkomende soorten fobieën?

Zoals we hebben gezien, is er een breed scala aan fobieën, afhankelijk van het type waartoe ze behoren. Sommige hebben slechts invloed op een paar mensen, terwijl andere een hoge prevalentie hebben onder de algemene bevolking. Laten we eens kijken naar enkele van de meest typische fobieën.

Trypanofobie

Trypanofobie is de irrationele en buitenproportionele angst voor injecties. Een systematische review (Engelse link) gepubliceerd in het Journal of advanced nursing  rapporteert een prevalentie van 20-50% bij adolescenten en 20-30% bij jongvolwassenen.

Aerophobia

Dit is de irrationele angst voor vliegen. Een artikel (Engelse link) gepubliceerd in Grenz en in de psychologie staat dat vliegangst een prevalentie heeft tussen 2,5% en 40% in de algemene bevolking.

Sinofobie

Intense angst bij de gedachte of het zien van een hond is een van de meest voorkomende fobieën. De Cleveland Clinic (Engelse link) stelt dat “1 op de 3 mensen met een dierenfobie een overweldigende angst voor honden heeft”.

Acrofobie

Volgens verschillende epidemiologische onderzoeken (Engelse link) ligt de prevalentie van hoogtevrees over het hele leven tussen 3% en 6,4% . Het is een van de meest voorkomende fobieën bij mensen.

Ophidiofobie

Angst voor slangen komt veel voor bij mensen, vooral bij kinderen. Ophidiofobie komt vermoedelijk voor bij 2-3% van de bevolking (Engelse link). Het is een angst met een sterk evolutionair substraat, want slangen waren en zijn nog steeds een gevaar om te overleven.

Claustrofobie

Een andere veel voorkomende fobie is de angst voor afgesloten ruimtes. Geschat wordt dat ongeveer 12,5% van de bevolking hieraan lijdt (Engelse link). Daarbij zijn vrouwen het meest getroffen.

Bijbehorende kenmerken

Een opvallend kenmerk van de verschillende soorten fobieën is dat er vaak sprake is van comorbiditeit met andere angststoornissen. Dat wil zeggen dat iemand die lijdt aan een specifieke fobie zeer waarschijnlijk ook een andere angststoornis heeft.

Aan de andere kant vergroot het hebben van één soort specifieke fobie volgens de DSM-5 zelf de kans op het hebben van een andere fobie in dezelfde subgroep . Als je bijvoorbeeld een fobie voor slangen hebt, kun je ook een fobie voor katten hebben (d.w.z. dierenfobieën).

Daarnaast komt comorbiditeit van specifieke fobieën voor met stemmingsstoornissen (bijvoorbeeld depressie) en middelengerelateerde stoornissen.

Een ander kenmerk om op te merken is dat de mate van invaliditeit van specifieke fobieën veel lager is dan die van andere angststoornissen. Met andere woorden, een paniekstoornis of een gegeneraliseerde angststoornis zou innemender zijn dan een specifieke fobie.

Kenmerken naar leeftijd en geslacht

Aan het begin van het artikel hebben we op een algemene manier gezien hoe een specifieke fobie tot uiting komt bij volwassenen. Bij kinderen kan de angst die optreedt echter op een andere manier tot uiting komen, bijvoorbeeld door huilen, driftbuien, “bevriezen”, de nabijheid zoeken van een vertrouwd persoon, etc.

Wat betreft het geslacht: fobieën komen twee keer zoveel voor bij vrouwen als bij mannen . Wat betreft het verloop verdwijnen veel kinderfobieën spontaan (zonder behandeling), zoals fobieën voor het donker of voor harde geluiden. Fobieën die aanhouden moeten echter altijd behandeld worden.

Het verloop van fobieën

Over het algemeen verschijnen fobieën in de kindertijd (en ook in de adolescentie). Bij vrouwen verschijnen ze eerder dan bij mannen.

Aan de andere kant verhoogt het hebben van een specifieke fobie in de adolescentie de kans op het hebben van een aanhoudende specifieke fobie of het ontwikkelen van een nieuwe specifieke fobie, maar voorspelt het niet de ontwikkeling van een andere psychische stoornis.

Familiepatroon

Volgens de American Psychiatric Association (2014) is het risico op het hebben van een specifieke fobie, als er al familieleden zijn die hieraan lijden, groter dan wanneer we geen familieleden hebben met een fobie.

Bovendien zijn er aanwijzingen dat in families waar meerdere leden specifieke fobieën hebben, deze fobieën vaak van hetzelfde type zijn (bijvoorbeeld fobie voor dieren, maar niet noodzakelijk voor hetzelfde dier).

Ook is de specifieke fobie met de hoogste erfelijke component (familiepatroon), zoals we hebben gezien, de fobie voor bloed/injecties/wonden.

Prevalentie van verschillende soorten fobieën

In relatie tot de algemene bevolking stelt de DSM-5 dat de prevalentie van specifieke fobieën 7,9% is in de Verenigde Staten en 6% in Europa .

Het percentage is twee keer zo hoog bij vrouwen als bij mannen. Bij vrouwen overheersen fobieën voor dieren en de natuurlijke omgeving, evenals situationele fobieën. Fobieën van bloed/injecties/wonden komen daarentegen verhoudingsgewijs bij beide seksen voor.

Wat het type fobie betreft, komt volgens de DSM-IV-TR (2002) 75-90% van de situationele fobieën, dierenfobieën of omgevingsfobieën bij vrouwen voor (met uitzondering van de hoogtefobie, die bij 55-70% van de vrouwen voorkomt). In het geval van bloed/injectie/vloeistoffobie is 55-70% ook vrouw.

De variabiliteit van fobieën

In dit artikel hebben we geleerd dat fobieën zich niet op slechts één manier manifesteren, maar op verschillende manieren, elk met een eigen thema. Of ze nu ontstaan door dieren, de natuur, injecties of bepaalde situaties, ze worden gekenmerkt door een irrationele, disproportionele en aanhoudende angst.

Mensen met deze angststoornis kunnen zowel lichamelijke als cognitieve symptomen ervaren die het dagelijks functioneren beperken. Hoewel sommige fobieën minder vaak voorkomen en andere enigszins zeldzaam zijn, hebben ze allemaal professionele hulp nodig om ze te overwinnen. Behandeling helpt het ongemak te verminderen en het algehele welzijn te verbeteren.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.