Soms wil je horen wat je voor iemand betekent

Soms wil je horen wat je voor iemand betekent

Laatste update: 30 januari, 2018

Soms heb je het nodig dat iemand tegen je zegt ‘Ik zie je graag’, ‘Je bent belangrijk voor mij’, of ‘Bedankt voor wie jij bent’. Je wil weten wat je voor iemand betekent, dit wil niet zeggen dat je zwak bent. Je bent niet op zoek naar waardering. Het enige wat je anderen hardop wilt horen zeggen, is wat ze in hun hart voelen. Je wilt erkend worden en dit horen in oprecht uitgesproken woorden.

Vergeet niet dat liefde niet onbeschrijfbaar is. Liefde is niet vaag en ontastbaar. We ervaren het werkwoord ‘liefhebben’ met onze vijf zintuigen. Dat is de manier waarop we ons gekoesterd en geborgen voelen.

In een relatie kunnen we liefde niet veronderstellen. De zin ‘Je weet toch wat ik voel is niet genoeg voor een gezonde en bloeiende relatie. ‘Dat ik bij jou ben, daar is een reden voor’ is een zin die alleen maar twijfels doet ontstaan.

“Een goed gekozen woord kan niet alleen honderd woorden sparen, maar ook honderd gedachten.”

-Henri Poincaré-

We hoeven niet voortdurend te horen wat we voor anderen betekenen. Maar het is vermoeiend om bij mensen te zijn die hun waardering niet tonen. Want wat ze doen, heeft integendeel het tegenovergestelde resultaat: ze creëren twijfels en onzekerheid en houden ze in stand.

De persoon die nood heeft aan een emotionele omhelzing uitgedrukt in woorden, wordt gedwongen pogingen te ondernemen om de non-verbale hints te lezen. Hij moet liefde afleiden uit blikken en genegenheid uit handelingen. Dit kan frustrerend zijn en iemand echt uitputten…

Vriend en vriendin die knuffelend uit het raam kijken

De behoefte om te horen en voelen dat iemand ons belangrijk vindt

Wanneer we liefde, genegenheid en waardering in elke cel van ons wezen voelen, dan zorgt dit voor evenwicht, gelukzaligheid en voldoening. Menselijke wezens zijn genetisch geprogrammeerd om zich te verbinden met hun medemensen. Want dat is de manier waarop we onze overleving verzekeren. Dat is hoe we erin slagen om als soort vooruit te gaan en te groeien.

“Vaak komen de woorden die we hadden moeten uitspreken, pas in ons op als het te laat is.”

-André Gide-

Niemand hoeft dus te denken dat hij zwak of afhankelijk is als hij het nodig heeft dat zijn partner of geliefden hem een woord van genegenheid geven. Want het betekent erg veel voor onze hersenen. De behoefte aan nu en dan een ‘dankjewel’, ‘je bent ongelooflijk’, of ‘ik ben graag bij jou’ is niet alleen natuurlijk, maar ook is logisch en noodzakelijk.

Bovendien mogen we niet vergeten dat niet alleen wij, de volwassenen, het nodig hebben om te horen wat we voor anderen betekenen. Kinderen hebben evenveel behoefte aan liefhebbende woorden als aan voedsel. Die woorden zijn even noodzakelijk als de sterke armen die hen vasthouden. Ze zijn meer levensnoodzakelijk dan de kleren die ze dragen, of nieuw speelgoed.

Kinderen hebben positieve bekrachtiging nodig via uitgesproken woorden, een stem die hen naar waarde schat en die hen een veilig gevoel geeft. Die stem die hun vertrouwen opbouwt en die speciale soort liefde die hen vleugels geeft.

Het zal enorme effecten hebben op de rest van hun leven. Wanneer een kind in een omgeving opgroeit, waar er al heel vroeg sprake is van emotionele kilheid, onzekerheid of verwaarlozing, dan is de kans spijtig genoeg veel groter dat het gedragsstoornissen zal vertonen en problemen zal hebben om zijn emoties op een goede manier te uiten.
Een vader die zijn zoon knuffelt

Spreek me aan zonder angst, praat met mij vanuit je hart

Mensen die emotioneel onontwikkeld zijn, vinden we overal. En dan hebben we het niet enkel over de personen die lijden aan de emotioneel-cognitieve communicatiestoornis met de naam alexithymie.

Het is ingewikkeld en heeft te maken met hoe we opgevoed zijn. In de scholen en op de werkvloer is het iets vanzelfsprekends. Want daar zijn ’emotionele dieven’ overvloedig aanwezig maar is er een gebrek aan ’emotionele bemiddelaars’.

“Taal is de mantel van de gedachte.”

-Samuel Johnson-

In de klas of op het internet zien we hoe kinderen andere kinderen pesten. We zien hoe managers niet in staat zijn om werkomgevingen te creëren die meer empathisch, respectvol en creatief zijn. Ook in onze manier van communiceren kunnen we dit merken. We denken dat het voldoende is om emoticons en smiley’s te gebruiken.

Twee mensen die samen tegen elkaar aanzitten

Natalia Ramos en Pablo Fernandez zeggen het in hun boek Corazones Inteligentes (Intelligente Harten). Onze wereld heeft nood aan emotionele intelligentie. Want we ervaren emoties niet op een abstracte manier. Ze zijn niet vaag. Het leven is niet als een film van David Lynch. Daar is de verhalende taal misschien wel fascinerend en symbolisch, maar soms ontbreekt er betekenis. Het leven heeft betekenis nodig en liefde heeft nood aan zekerheid.

Laten we daarom taal op een doeltreffende manier gebruiken. Het is een instrument dat creëert en waarde geeft. Laten we moedig zijn en ons met anderen verbinden met positieve, oprecht liefhebbende woorden.  This might interest you...

Leer je gevoelens uit te drukken
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Leer je gevoelens uit te drukken

Vind je het moeilijk om je mening en gevoelens uit te drukken en om nee te zeggen? Dan moet je leren om wat assertiever te worden! Maar hoe doe je ...