Rollen en verwachtingen

Rollen en verwachtingen

Laatste update: 09 maart, 2017

Iedereen is een product van zijn opvoeding, levensomstandigheden, ervaringen, interpersoonlijke relaties en cultuur. Dat is zo, totdat we beslissen om een product van onszelf te zijn, waarbij we onszelf bevrijden van alle overtuigingen, rollen en angsten die verbonden zijn aan ons verleden.

Sinds de kindertijd komt alles wat we meemaken en alles wat mensen ons vertellen terecht in onze geest. Maar we kunnen het aanpassen als we dat willen, omdat we zelf de leiding hebben over ons leven. Niemand kan meer verwachten van ons dan wijzelf. Als volwassene beslissen we hoe we willen leven, wat waarschijnlijk niet samen gaat met wat andere mensen van ons verwachten.

Mentale programmering

Vanaf het moment dat we worden geboren, krijgen we opvoeding en cultuur mee en we worden blootgesteld aan verschillende interpersoonlijke relaties. Dit laat zeker een indruk op ons achter. Op een bepaalde manier worden we geprogrammeerd door alle informatie die we krijgen, wat bepaalt welke rollen we spelen tijdens de verschillende fases van ons leven.

Mentale programmering is iets dat we altijd ondergaan en het laat een diepe indruk op ons achter als het gaat om hoe we moeten omgaan met anderen, wat andere mensen van ons verwachten en hoe de wereld werkt. Als resultaat ontwikkelen we ook een idee van hoe we zouden moeten zijn gebaseerd op de informatie die we van anderen krijgen.

Kooi

De invloed van stereotypes en vooroordelen op onze rollen

Sinds onze kindertijd krijgen we een beeld van onszelf en de wereld dat we als volwassene gebruiken om op een bepaalde manier met andere mensen om te gaan. Stereotypes en vooroordelen zijn generalisaties van mensen of groepen en hun kenmerken, die we leren van de volwassenen om ons heen.

Rollen zijn bepaalde gedragshoudingen die afhankelijk zijn van de situatie waarin we ons bevinden, die we ook hebben aangeleerd toen we jong waren. Boven alles leren we om een rol te ontwikkelen die ons het meeste zal representeren en die ook de rol zal zijn waarmee we ons het meeste kunnen identificeren.

De neiging anderen te behagen, kan het zelfvertrouwen verlagen

In veel gevallen is ons geleerd wat andere mensen van ons verwachten. Maar we weten niet helemaal zeker wie we zijn. Dit komt doordat we onze meest diepgaande vaardigheden en zwakheden nog niet hebben ontdekt en om die reden kun je zeggen dat we opgroeien met weinig zelfvertrouwen, omdat we wel weten wie we zouden moeten zijn, maar niet wie we zijn of wie we willen zijn.

Omdat we onszelf niet echt kennen, kiezen we onbewust de rol die van ons wordt verwacht en doen we veel moeite om anderen te behagen, om de rol die we hebben geleerd te spelen zo goed mogelijk te vervullen.

Mentale herprogrammering

Het is mogelijk om de rol die ons is toegewezen los te laten en te ontdekken wie we echt willen zijn. We moeten werken aan mentaal herprogrammeren of aan loslaten wie we zouden moeten zijn en dit veranderen in wie we willen zijn.

Ogen Dicht

Dit is zowel een bewuste als onbewuste inspanning waarbij we diep in onszelf moeten kijken totdat we de programmering ontdekken die we hebben gekregen toen we klein waren, maar waar we niet meer gelukkig van worden.

“Je grootste concurrent is degene die je wil worden.”

-Jim Taylor-

Ik heb het recht om mezelf te zijn

Bewust zijn, ontdekken en aanpassen van de rollen die we hebben aangenomen, evenals de overtuigingen over relaties en de wereld die je hebt geleerd, betekent jezelf toestaan om jezelf te kunnen zijn. Vrijheid is de vaardigheid om voor jezelf te kiezen, zonder dat je je verplicht voelt om te doen wat je geleerd is. Met andere woorden: het ongedaan maken van al die dingen die je ‘zou moeten’, die je hebt geleerd, en ze vervangen door ‘wil’.

“Je bent erg krachtig, als je weet hoe krachtig je bent.”

-Yogi Bhajan-

We hebben allemaal het recht om onszelf te zijn en als we dat doen, betekent dat dat we gelukkig zijn, omdat de enige manier om gelukkig te zijn is door je te ontdoen van wat anderen van je willen en je leven opbouwen volgens hoe jij dat wil.

Niemand kan ons het recht ontzeggen om onszelf te zijn, behalve wijzelf. Niemand kan beslissen hoe we onze rol als volwassene spelen. Niemand zou ons moeten voorschrijven wie we moeten zijn, behalve wijzelf. Niemand kan ons dwingen om iets te doen, want we zijn vrij om zelf te bepalen hoe we ons leven willen leven.

“Denk eraan dat je niet alleen het recht heb een individu te zijn; je bent het ook verplicht.”

-Eleanor Roosevelt-


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.