Wat een robot ons kan leren over wrok en jaloezie

Wat een robot ons kan leren over wrok en jaloezie

Laatste update: 18 december, 2016

Velen van ons hebben het idee dat elke persoon perfect kan zijn of worden. Dit is echter een illusie. We streven ernaar om dingen goed te doen en te genieten van wat we aan het doen zijn, maar we kunnen opgaan in de gedachte dat we beter zijn dan de rest. Dit kan ons in een neerwaartse spiraal van wrok en jaloezie brengen.

Ons met anderen vergelijken dient nergens toe. Ieder mens heeft situaties, gevoelens en gedachten meegemaakt en ervaren die anders zijn dan die van anderen. Daarom is de vergelijking zinloos.

Hoe ver zijn we bereid te gaan om ons niet ondergeschikt aan anderen te voelen? Hoe confronteren we de veranderingen in ons leven? Kweken we flexibiliteit of overheersen starheid en onverzettelijke structuur ons leven?

Wanneer er een verandering in ons leven komt, zij het in onze baan of in ons sociale of persoonlijke leven, moeten we flexibel genoeg zijn om ons aan te kunnen passen, zonder te vergeten wie we zijn. Aan de andere kant kunnen de gevolgen negatief worden. Dit is wat er gebeurt met het hoofdpersonage van deze korte film, van wie we een belangrijke les kunnen leren.

Potlood

Wanneer ondergeschiktheid voorkomt

Op een bepaald punt in ons leven kunnen we ons “ondergeschikt” ten opzichte van de andere mensen om ons heen voelen. Misschien gaan we door een orkaan van veranderingen of beseffen we gewoon dat iemand anders grote vaardigheden en bepaalde bekwaamheden heeft die wij niet hebben.

Dit is wat er gebeurt met de kleine robot in de film, die in het begin wordt gebruikt voor zijn dagelijkse routine, waarin hij zich comfortabel en gelukkig voelt om zijn taken uit te voeren. Ineens wordt hij onderbroken door de verschijning van een andere robot, die sneller is en betere bekwaamheden  heeft. Als gevolg daarvan komt ons hoofdpersonage in een neerwaartse spiraal van jaloezie en wrok terecht… Wat overkomt hem?

“Niemand kan je je ondergeschikt laten voelen zonder jouw goedkeuring”
-Eleanor Roosevelt-

Wanneer we onszelf met anderen vergelijken en onszelf als “ondergeschikt” of “slechter” beschouwen, beginnen we aan onze bekwaamheden en vaardigheden te twijfelen. Deze twijfel genereert een totaal gebrek aan zelfvertrouwen en schaadt ons gevoel van eigenwaarde.

Er kunnen verschillende gevolgen zijn wanneer we worden geconfronteerd met een situatie als deze. We kunnen een staat van weerloosheid bereiken waarin we niet geloven dat we in staat zijn om ook maar iets te doen. Deze gemoedstoestand veroorzaakt bewegingsloosheid en we hebben de neiging om onszelf en onze waarden minder te waarderen. We kunnen echter ook proberen om dit overwinnen en ons verder te ontwikkelen om onszelf niet uit het oog te verliezen en niet uit koers te raken.

Het probleem ontstaat wanneer we onze energie richten op het vernietigen van anderen in plaats van het verbeteren van onszelf. We kunnen dat brandende negatieve gevoel van ondergeschiktheid naar buiten brengen en proberen wat anderen doen te verstoren of te vernietigen; hun werk, hun houding en hun relaties.

Wanneer we gemotiveerd worden door afgunst en wrok kunnen we, in plaats van een les te leren over hoe we onszelf kunnen verbeteren, ons richten op hoe we dat omlaag kunnen halen wat ons ons ondergeschikt laat voelen. Met andere woorden is onze aandacht naar buiten gericht in plaats van naar binnen.

Op deze manier leggen we de verantwoordelijkheid van onze ellende en het gevoel van ondergeschiktheid bij anderen, terwijl het in werkelijkheid een waarneming is die we van onszelf hebben gevormd. Deze belangrijke les wordt geïllustreerd door wat er gebeurt met onze kleine robot in de film.

Voorkom dat je breekt door flexibel te zijn

Of we nou wel of niet gevangen zitten in ongeluk, wrok en jaloezie; de enige optie die we hebben is om te leren hoe we flexibel kunnen zijn en ons aan kunnen passen. Aanvaarding van een nieuwe situatie of van de vaardigheden en sterke punten van andere mensen is het begin van onze persoonlijke verandering.

Robots

Het alternatief is om verantwoordelijkheid te nemen voor wat we voelen en ons ervan bewust te zijn dat wij het zijn die ons als “ondergeschikt”, “beter” of “slechter” beschouwen. We creëren ons eigen filter waardoor we de wereld zien en we baseren onze acties op dat filter. Dit kan onvermijdelijk grote invloed hebben op ons niveau van gevoel van eigenwaarde.

“Als je besluit om flexibel te zijn, zul je jezelf van een enorme gewicht bevrijden als je ziet dat niets vooraf wordt bepaald en dat jij de beslissende rechter van je eigen gedrag kan zijn.”
-Walter Riso-

Jaloezie of wrok voelen of denken dat we anderen moeten onttronen om ze te overwinnen zijn gedachten en gevoelens die door onze eigen onzekerheid worden opgewekt. Wijzelf maken ons soms de vijand van anderen en creëren een strijd van lijden en gebrek aan welzijn in een poging om hen te vervangen.

Dit is wat er gebeurt met onze kleine robotvriend. Overheerst door zijn eigen onzekerheid verandert hij een situatie van samenwerking in een situatie van concurrentie als gevolg van zijn eigen starheid, wrok en jaloezie. Dit brengt zijn eigen ondergang in gang…

Onthoud daarom dat je alleen ondergeschikt bent als je jezelf zo ziet en als je anderen toestemming geeft om zo over je te denken. Onthoud dat concurreren om iemand anders naar beneden te halen nooit een goede keuze om gelukkig te zijn is. Meewerken, samenwerken en flexibel zijn met het oog op verbetering kan de beste optie zijn om onszelf te verbeteren en creativiteit in te brengen in plaats van vernietiging.

Het verhaal van deze kleine robot leert ons deze belangrijke en essentiële levensles.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.