De persoon die je aan de grond houdt, ben je zelf

De persoon die je aan de grond houdt, ben je zelf

Laatste update: 18 augustus, 2016

Er zijn honderden, misschien wel duizenden redenen waarom we ‘s ochtends opstaan. Voor de baan die ervoor zorgt dat we kunnen eten, voor de familie die ons gelukkig maakt, voor onze kinderen, voor onze partner, voor onze dromen die we nog steeds waar willen maken…

Er zijn vele motivaties die ons verbinden aan die complexe wereld die maar blijft draaien en soms zonder waarschuwing ervoor zorgt dat we de weg kwijt zijn, gedesoriënteerd raken. Dit is wanneer twijfel de kop opsteekt… Wat is het dat me vastbindt aan deze wereld? Waarom verliezen we soms de controle?

Wat je aan de grond houdt, ben je zelf. Jij met je beslissingen, jij met de kracht van je gedachten en je vastberadenheid. Jij met de intensiteit van een aantal zeer goed beheerde emoties die hun wortels hebben verspreid om aarding en kracht te vinden…

We moeten ons niet laten verwarren. Wat ons doet vasthouden aan het leven zijn niet de toevalligheden, noch de besluiten die anderen voor je maken.

Het lot kan grillig zijn, maar jij bent degene die ervoor kiest om bepaalde deuren te openen, jij bent degene die vooruit moet gaan zonder het gewicht van anderen, zonder die stenen die we op ons pad blijven vinden en die onze groei zouden belemmeren als we ze niet achter zouden laten.

Vandaag willen we praten over alles wat je terughoudt in je dagelijkse leven en over hoe je de controle kunt nemen over die innerlijke kracht die we allemaal hebben.

Waar je doorheen gaat maakt je sterker en rijker

Boom

Wat een verrijking voor je is, is datgene wat je voedt van binnen en wat zich naar buiten toe uit. Het heeft absoluut geen zin om je iedere morgen aan te kleden met een nepglimlach, terwijl je van binnen alleen maar verdriet en frustratie voelt.

Er zijn mensen die zichzelf staande houden op basis van valse hoop, door het eenvoudige “dingen zullen zeker veranderen”, “ze zullen zeker beseffen wat ik waard ben en me erkennen”. We voeden ons met lege emoties en inspiraties die ons verzwakken op een manier die we niet kunnen terugdraaien.

Als je je wortels verspreidt in onbestendige grond, zal het onmogelijk zijn een goede innerlijke balans te behouden. Niemand kan groeien als ze alleen onzekerheid en valse hoop kennen.

Misschien zijn we sterke en bekwame volwassenen aan de buitenkant, maar aan de binnenkant zijn we kwetsbaar. Daarom hebben we behoefte aan een dagelijks leven waarin we erkenning, herhaling, hoop en positieve emoties vinden.

Richt niet al je verantwoordelijkheid op anderen. De rest van de wereld heeft geen verplichting om jou gelukkig te maken zonder er iets voor terug te krijgen. Je hebt het zelf ook in de hand, gezien het feit dat iedereen de schepper van zijn eigen werkelijkheid is.

1. Wij moeten ‘nee’ zeggen tegen beperkende gedachten

We hebben allemaal dromen en verlangens, maar soms, om welke reden dan ook, vertellen we onszelf dat “de trein ons al is gepasseerd” of “dat soort dingen buiten ons bereik zijn”. Of nog erger, “dat het wel goed zal komen op het juiste moment”.

Laat je leven niet leiden door een onduidelijk lot. Wat telt is het hier en nu, een moment waarbij je zelf je ergste vijand kunt zijn door je eigen beperkende gedachten.

Het maakt niet uit wat er gebeurd is in het verleden: dat is het verleden. Het bestaat niet meer, evenmin als je fouten van gisteren. Het leven heeft een dosis moed nodig, bedekt met vertrouwen. Verander je gedachten en je zult je werkelijkheid veranderen.

2. We moeten de macht overnemen van degenen die ons te verzwakken

Wat zijn je sterke punten? Het is mogelijk dat je moedig bent, dat je stem een van degene is die alleen de taal van de waarheid spreekt en bovendien dat je probeert om alles te geven voor anderen.

Vrouw

Soms gebeurt het dat veel van deze normen en waarden teniet worden gedaan door de invloed van bepaalde personen. Ze zijn, bij wijze van spreken, bekwame oogsters van de persoonlijke groei van anderen.

Het is dus geen kwestie van het verbreken van die gewortelde verbinding. Het is zelfs mogelijk dat het een zeer nauw familielid is die muren om je dromen heen bouwt. In eerste instantie is het niet een kwestie van afstand nemen van die personen, maar het wegnemen van hun macht en gezag.

Deactiveer hun invloed op je geest; die personen zijn niet jou, ze lopen niet in jouw schoenen. Jij bent degene die ervoor moet zorgen dat je leeft met de meeste mogelijke energie, emotionele kracht en zelfvertrouwen.

Wat de wind ook aandraagt dat gevuld is met negativiteit, wantrouwen of bitterheid… laat het gaan. Laat het aan je voorbijgaan zonder dat het je echt kan raken.

3. De noodzaak om onszelf elke dag te genezen

Innerlijke genezing is een eenvoudige handeling die zal helpen om je elke dag op de been te houden. Innerlijke genezing begint met het beetje bij beetje erkennen van jezelf en dit iedere dag. Je verdient het om gelukkig te zijn, je verdient het om je eigen prioriteit te zijn.

Zelfgenezing is ook leren: leren om te luisteren, om die innerlijke verbinding met jezelf te verrijken. Leren van je omgeving, van anderen. Dit stimuleert je nieuwsgierigheid om iedere dag nieuwe hoop te voeden. Cultiveer je geest om vrij te zijn.

Geloven is creëren. Verander je gedachten om nieuwe ervaringen te kunnen hebben en de gids van je eigen leven te worden. Met dapperheid en moed.

–Afbeeldingen eigendom van Paula Nicho Cumez–


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.