Piagets concreet operationele fase

De concreet operationele fase is het deel van Piagets ontwikkelingstheorie dat de vorming van logisch denken bij kinderen verklaart.
Piagets concreet operationele fase
Angela C. Tobias

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Angela C. Tobias.

Laatste update: 03 november, 2022

De concreet operationele fase maakt deel uit van de theorie van de cognitieve ontwikkeling voorgesteld door Jean Piaget. Zijn ontdekkingen zijn fundamenteel voor de positieve psychologie. Volgens deze theorie heeft het denken van kinderen unieke kenmerken en deze variëren naargelang het stadium van rijpheid en interactie met de omgeving.

In het artikel van vandaag wordt onder andere besproken hoe de logica van een kind dat begint aan de concreet operationele fase werkt. Wat is hun perspectief op de wereld? Hoe ziet die eruit? Welke problemen kunnen ze oplossen?

Piagets theorie van de cognitieve ontwikkeling

De Zwitserse psycholoog Jean Piaget zorgde voor een volledige omwenteling in de theorieën over de ontwikkeling van kinderen en het concept van intelligentie dat tot dan toe bestond. Zijn ontwikkelingstheorie vroeg zich af of kinderen minder bekwame denkers waren dan volwassenen. Ook of ze overgeleverd waren aan hun omgeving, zoals men tot in de jaren veertig geloofde.

Zo toonde Piaget door ingenieuze experimenten aan dat de manier van denken van kinderen niet minderwaardig is aan die van volwassenen, maar alleen anders. In zijn theorie van de cognitieve ontwikkeling beschreef hij zuigelingen als “kleine wetenschappers.” Hij observeerde dat ze actief met de omgeving werken, experimenteren en hun denken aanpassen aan hun bevindingen.

Volgens Piaget construeren kinderen een reeks mentale voorstellingen van de wereld in overeenstemming met hun stadium van volwassenheid. Dit komt omdat ze de discrepanties waarnemen tussen hun mentale kaart en de werkelijkheid die ze waarnemen bij hun interactie met hun omgeving. Zo kunnen ze deze voorstelling van zaken geleidelijk aanpassen.

Brein van een kind

De concreet operationele fase

Piaget verdeelde zijn theorie van de cognitieve ontwikkeling in vier hoofdstadia.

  • De sensorisch-motorische.
  • De pre-operationele.
  • De concrete operationele.
  • De formele operaties.

Alle kinderen doorlopen deze stadia in dezelfde volgorde naar een manier van denken die zich ontwikkelt in complexiteit en abstractie.

Volgens Piagets theorie begint de concreet operationele fase tussen de leeftijd van zeven en elf jaar. De auteur erkent echter het bestaan van individuele en culturele variabiliteit. Dit derde stadium van de ontwikkelingstheorie is fundamenteel omdat het het begin is van logisch of operationeel denken bij het kind.

In de concreet operationele fase heeft een kind namelijk voldoende biologische rijpheid verworven om te beginnen met het werken via regels. Met andere woorden, het belangrijkste kenmerk van dit stadium is de ontwikkeling van logisch denken. Een die niet meer zoveel fysieke manipulatie vereist. Bovendien stelt het hen in staat tot flexibele reflectie. Het soort dat niet alleen gebaseerd is op het uiterlijk van voorwerpen.

Volgens Piagets experimenten zou een kind dat in de concreet operationele fase zit, in staat zijn om mentaal een reeks stokjes te ordenen op grootte. In feite zou het ze helemaal niet fysiek hoeven te manipuleren.

De concreet operationele fase: series, classificatie en behoud

Volgens Piagets theorie van de cognitieve ontwikkeling (Engelse link) zal een kind in de concreet operationele fase drie fundamentele operaties verwerven die hieronder worden beschreven:

  • Seriëren is het vermogen om elementen te vergelijken en te ordenen op basis van hun verschillen. Deze operatie is nodig voor het hanteren van concepten als getallen, tijd, metingen en oriëntatie. In een praktisch voorbeeld: een kind dat de concreet operationele fase nog niet heeft bereikt, heeft een concept van tijd waarin het geen onderscheid maakt tussen een minuut en een uur.
  • Classificatie is het vermogen om voorwerpen in te delen naar hun kenmerken en te bepalen of ze tot een bepaalde verzameling of hiërarchie behoren. Een kind dat de vaardigheden van de concreet operationele fase niet heeft verworven, zou dus de relatie tussen mensen en zoogdieren niet begrijpen. Dat wil zeggen, ze zouden niet kunnen begrijpen dat alle mensen zoogdieren zijn, maar ze zijn niet de enige zoogdieren onder de levende wezens.
  • De bewerking die verwijst naar behoud ten slotte, verwijst naar het feit dat een voorwerp hetzelfde kan zijn ondanks veranderingen in zijn uiterlijk. Met andere woorden, de herverdeling van een element zou geen invloed hebben op eigenschappen als zijn massa, volume of lengte. Een mogelijk experiment is het tonen van een glas water en dat in een ander kleiner glas gieten. Doe dit zonder de hoeveelheid te variëren. Een kind dat het stadium van concrete handelingen nog niet heeft ingezet, zou denken dat er meer vloeistof in zit.
Kind rekent op school

De concreet operationele fase en het praktische kind

Piagets theorie van de cognitieve ontwikkeling legde de basis voor de huidige evolutionaire psychologie. Het stelde voor het eerst een perspectief voor op het unieke denken van kinderen. Daarnaast beschreef het de processen van biologische rijping. Het beschreef ook de relatie met de omgeving die ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van mentale processen.

De concreet operationele fase is het derde stadium van de door Piagetiaanse theorieën beschreven fasen. In dit fundamentele stadium verwerven kinderen logische begrippen en genieten ze ook van flexibeler denken.

De belangrijkste operaties die in dit stadium worden verworven zijn serialisatie, conservatie en classificatie. Deze drie vaardigheden stellen hen in staat problemen op een meer systematische manier op te lossen.

Ten slotte omschrijft men dit stadium meestal als de geboorte van “het praktische kind.” Vooral omdat het de vorige stadia met betrekking tot leren overstijgt. Het doet dat door activiteit en intuïtie. Een praktisch kind leert niet langer met vallen en opstaan, maar verwerft wetenschappelijke logica.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.