Overtuigingen die ervoor zorgen dat we niet kunnen leven zoals we willen

Overtuigingen die ervoor zorgen dat we niet kunnen leven zoals we willen

Laatste update: 26 augustus, 2017

Er zijn veel zelfhulpboeken die ons richtlijnen proberen te geven om een gelukkig en plezierig leven te kunnen leiden. Velen van ons hebben in deze boeken gezocht naar de antwoorden op de blokkades die we voelen als we bepaalde doelen willen bereiken. Deze boeken hebben het over de conditionering van onbewuste overtuigingen die tijdens de kindertijd aan worden geleerd.

Een overtuiging is een idee over onszelf of de wereld waarin we leven, waaraan we de kracht van absolute waarheid hebben gegeven. En als zodanig werkt het als een filter waardoor we de wereld waarnemen. Dit is de bril die we gebruiken om om ons heen te kijken. We reageren op onze ervaringen vanuit deze waarneming. Zo krijgen we resultaten op basis van deze manier van zien. En dit zal voor ons bevestigen dat de wereld net zo is als wij denken dat hij is.

“Overtuigingen zijn gedeeltelijk onvrijwillig. Een man kan door zijn overtuigingen niet als een beter of slechter mens worden beschouwd.”
-Percy Bysshe Shelley-

Hoe vormen we onze overtuigingen?

We hebben overtuigingen en filosofieën over het leven waar we, hoewel we ze zelf hebben verzonnen, dogmatisch in geloven. Om onze doelen in het leven te bereiken, moeten we leren rationele overtuigingen te vormen en te onderhouden. Bovendien moeten we leren om te gaan met de irrationele overtuigingen.

Irrationele gedachtepatronen worden gekenmerkt als vals, disfunctioneel en automatisch. Ze worden uitgedrukt in termen van verplichting, behoefte of eisen (ik moet, word gedwongen). Als ze niet worden bereikt, worden er ongepaste negatieve emoties geproduceerd (depressie, schuld, woede, angst). Dit bemoeilijkt het bereiken van je doelen. Ook genereert dit gedragsveranderingen zoals isolatie, vermijding of ontsnappingsgedrag, misbruik van verdovende middelen, enzovoort.

Overtuigingen Leven

Rationele overtuigingen zijn daarentegen preferentieel of relatief. Ze worden uitgedrukt in wensen en verlangens (ik zou het graag willen, ik heb liever). Wanneer deze mensen niet krijgen wat ze willen, werken de negatieve gevoelens van ongenoegen die geproduceerd worden niet belemmerend voor het behalen van nieuwe doelstellingen en doeleinden.

De gebeurtenissen zelf veroorzaken geen problemen. In plaats daarvan worden deze veroorzaakt door de onderliggende overtuigingen waarop je interpretaties zijn gebaseerd. Rationele en aangepaste overtuigingen brengen ons dichter bij een aangepast en flexibel leven, volgens onze wensen.

Het verdwijnen van een overtuiging creëert een nieuwe dimensie van het individu.

Welke overtuigingen hinderen ons om te leven zoals we willen?

Irrationele gedachten houden ons weg van het leven dat we willen hebben. Cognitieve psychologie, of meer specifiek Elli’s Rational Emotive Behavior Therapy, is gebaseerd op de centrale theorie dat de dingen die zich voordoen niet de oorzaak zijn van de verstoringen. In plaats daarvan worden problemen gegenereerd door de interpretatie die mensen ervan hebben.

Onder de meest voorkomende absolute overtuigingen, die ons weghouden van het leven dat we verlangen, kunnen we de volgende vinden:

  • Ik kan het niet. Veel mensen doen al wat zij willen en leven het leven dat zij willen. Het verschil is dat zij vertrouwen in zichzelf hebben. Ze hebben hun smoesjes achter zich gelaten, zijn uit hun comfortzone gekomen en hebben actie ondernomen. Als zij het kunnen, kan jij dat ook.
  • Nu is niet het juiste moment. Het is altijd het perfecte moment om ergens mee te beginnen. Wij denken onterecht dat als de ‘crisis’ voorbij is, alles beter wordt. Dan beginnen we in actie te komen. Maar die gedachte is niets meer dan een excuus.
  • Dat is alleen weggelegd voor bepaalde gelukkige mensen. De universele wet van oorzaak en gevolg leert ons dat geluk iets is wat je kunt behalen als je op een eerder moment de omstandigheden hebt gecreëerd die ertoe zullen leiden.
Overtuigingen Leven

Bovendien creëren absolute eisen emotionele spanning, waardoor twee soorten psychologische stoornissen ontstaan: angst van het ego en storende angst.

  • Angst van het ego: Dit wordt geproduceerd als het zelfbeeld verandert. Wanneer het individu zichzelf veroordeelt vanwege het niet voldoen aan de absolute eisen die hij zichzelf oplegt.
  • Verontrustende angst: Dit gebeurt wanneer je niet voldoet aan dogmatische overtuigingen die welzijn en comfortabele levensomstandigheden creëren. Het wordt veroorzaakt door eisen die het individu anderen oplegt.

“Als je denkt dat je niets aan mij verschuldigd bent, ben je dat ook niet. Want ik respecteer elke overtuiging, omdat ze allemaal gelijk zijn. Het zijn allemaal overtuigingen.”

-Antonio Porchia-


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.