Het opvoeden van emotioneel gezonde kinderen

Het opvoeden van emotioneel gezonde kinderen

Laatste update: 10 november, 2016

Het opvoeden van kinderen is communiceren, leiden, laten zien en leren wat wij belangrijk vinden in het leven. Door dit soort opvoeding presenteren wij onze waarden, onze ideeën, onze gewoontes, onze levenswijzen en onze manier van leven. Ouders hebben altijd de intentie om kinderen het beste te geven, maar we moeten ook weten hoe we deze lessen en leiding aan hen kunnen overbrengen.

Dochter

Bevelen of delen?

Er zijn veel manieren om op te voeden en een daarvan is door autoriteit, oplegging van de wil, straf en gehoorzaamheid. Door deze vorm van opvoeding trainen we onze kinderen door middel van angst en autoriteit. In de meeste gevallen zullen kinderen gehoorzamen zonder iets te leren en zonder te denken, gewoon om de negatieve gevolgen te vermijden.

Er is een andere benadering van opvoeding die inhoudt dat je de ontwikkeling van een kind respecteert en steunt. Deze benadering legt de nadruk op het leren van de redenen en oorzaak van dingen en ouders begeleiden het kind door dit proces. Kinderen leren door ervaring, door tot overeenkomst te komen en overleggen met hun ouders en door hun autonomie te vergroten. Ze worden verantwoordelijk geacht voor hun kleine beslissingen en om de consequenties te leren.

Regels en grenzen

Het respecteren en steunen van de groei en volwassenheid van onze kinderen betekent niet dat ze hun eigen opvoeding moeten regelen. Het is belangrijk je te herinneren dat ouders altijd de motor en gids zijn voor de opvoeding van hun kinderen en daarom zijn het de ouders die het educatieve pad creëren dat hun kinderen moeten bewandelen.

Dus is het belangrijk om de regels en grenzen van wat we ze willen leren duidelijk aan te geven, want het is duidelijk dat niet alles geschikt is voor onze manier van leven en dit moeten we duidelijk maken aan onze kleintjes.

Het leren van respect

Het is belangrijk om duidelijk te zijn over wat we willen leren en dat is waarom het belangrijk is om onze waarden te kennen. Op deze manier wordt opvoeding de overdracht van waarden door middel van regels en gewoontes uit ons dagelijkse leven, waaruit duidelijk wordt wat we niet over willen brengen.

Het leren van waarden gaat natuurlijk en spontaan. Ze worden ook overgedragen van generatie tot generatie door observatie, imitatie en vooral non-verbale taal. Dit betekent dat we niet alleen moeten uitleggen wat we willen en niet willen en wat we verwachten van onze kinderen. We laten ze dat weten door middel van onze houding, emoties en gevoelens, goedkeuring of afkeuring en de resulterende consequenties.

Moeder en Zoon

Het opvoeden van zelfverzekerde kinderen

Kinderen groeien emotioneel gezond o  als ze hebben geleerd om te leven gebaseerd op hun eigen ervaringen en met de steun en bescherming van hun ouders door begrip en het oplossen van conflicten en problemen.

Als het kind een puber wordt en dan een volwassene, zal hij of zij zelf bepalen met alles wat hij of zij heeft geleerd als basis, maar er is geen twijfel over dat een goede opvoeding de beste bagage is voor de reis door het leven.

Kinderen die vertrouwen hebben in zichzelf zijn die kinderen die opgegroeid zijn met het vertrouwen van en communicatie met hun ouders. Hun ouders hebben hen begeleid in hun volwassenheid en autonomie en hebben hen geleerd om hun emoties te beheersen, zoals frustratie, woede, kwaadheid, jaloezie en afgunst.

Het beste wat we kunnen doen als ouders is het versterken van de vooruitgang van de kinderen als het gaat om wat ze bereiken, succes, vaardigheden en potentieel, waarbij we ze altijd liefde en affectie blijven geven.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.