Op een intelligente manier omgaan met jouw emoties

Op een intelligente manier omgaan met jouw emoties

Laatste update: 13 juli, 2018

Op een intelligentie manier omgaan met jouw emoties betekent dat je ze stuurt en een zeker evenwicht behoudt. Als je dit kan doen, dan zal het zowel voor jezelf als voor de mensen om je heen positief zijn. Je zal ook voorkomen dat je emoties je leven besturen.

Wanneer je emoties in evenwicht zijn, dan ben je productiever, creatiever en gelukkiger. Je belet dat wat je voelt, overneemt wie je bent. Het is met andere woorden een manier om je emoties opbouwend te maken en voor jou en niet tegen je te laten werken.

“Emotionele intelligentie is verantwoordelijk voor 80% van het succes in het leven.”

–Daniel Goleman-

Dan zal je ook in staat zijn om je doelstellingen te bepalen en ze te verwezenlijken. Bovendien zal je beter uitgerust zijn om gezonde relaties te hebben en het beste van jezelf te bieden. Het enige dat je nodig hebt, is vastberadenheid en volharding. Ben je klaar om met je emoties om te gaan en het op een slimmere manier aan te pakken? Dan geven we je hier vier tips.

1. Zie in dat slechte emoties niet bestaan

Emoties hebben een reden van bestaan. Het is dus een vergissing om ze te klasseren als goed of slecht. Want wat er daarentegen werkelijk gebeurt, is dat bepaalde prikkels meer aanleiding geven tot bepaalde emoties. Dat is onvermijdelijk.

Omgaan met jouw emoties

Angst is bijvoorbeeld een reactie op een bedreiging. Als we het niet zouden ervaren, dan zouden we gemakkelijk in roekeloos en levensbedreigend gedrag vervallen. Ook woede is een verdedigingsreactie. Het is zijn taak ons voor te bereiden op een aanval.

Er bestaan dus geen slechte emoties. Om te leren omgaan met jouw emoties is het belangrijk dat je weet hoe je moet interpreteren wat elke emotie jou zegt. Want ze vertellen jou dat je iets moet aanpakken.

2. Omgaan met jouw emoties door jezelf toe te laten om te voelen

Het traditionele onderwijs en de opvoeding leren je bijna nooit hoe je moet omgaan met jouw emoties. Ze overtuigen je integendeel dat er gevoelens en emoties zijn die je niet mag ervaren. Want ze vertellen je bijvoorbeeld dat huilen of bang zijn niets oplost en dat je die gevoelens moet onderdrukken.

Maar emoties worden niet spontaan geboren. Ze verdwijnen ook niet spontaan. Dat betekent dus dat onderdrukken wat je voelt, geen juiste manier is om met je gevoelens om te gaan. Wanneer je probeert om wat je voelt te verstikken, dan stel je alleen maar de uitdrukking van dit gevoel uit. Soms komen onderdrukte gevoelens dan op een slechte manier tot uiting.

Het eerste punt is dus dat we moeten inzien dat alle emoties geldig zijn. Ze hebben het recht te bestaan en uitgedrukt te worden. Als je aanvaardt wat je voelt, dan zal het veel gemakkelijker zijn om je emoties te sturen. Want wanneer je ze niet aanvaardt, dan zal dit binnenin jou voor verwarring en chaos zorgen.

3. Observeer, observeer, observeer

De beste manier waarop je kan omgaan met jouw emoties, is door ze te aanvaarden, maar ook door ze te begrijpen. Om dit te doen moet je leren hoe je ze heel goed kan observeren. Want gewoon aandacht aan je gevoelens schenken, is al een grote stap om er op de juiste manier mee om te gaan.

Omgaan met jouw emoties

Daniel Goleman is de grote theoreticus van de emotionele intelligentie. Hij zegt dat “de aandacht de emotie stuurt.” Dit betekent dat wanneer jij je focust op wat je voelt, die subjectieve ervaring automatisch bijgesteld of genuanceerd wordt.

Om je emoties te observeren hoef je je alleen af te vragen: wat voel ik? Hoe voel ik me? Daarna probeer je die emotie precies te benoemen. Is het woede of is het frustratie? Is het verdriet of vermoeidheid? Hoe nauwkeuriger de omschrijving, hoe gemakkelijker het zal zijn om het te begrijpen.

4. Wees kritisch met je gedachten

In tegenstelling tot wat vele mensen geloven, verschijnen vele van je gedachten automatisch. Het zijn interpretaties van de werkelijkheid. Soms zijn ze gefundeerd en soms niet. Bovendien zijn ze soms het resultaat van redeneringen en andere keren niet.

Gedachten zijn geen werkelijkheid. Ze zijn eerder een filter van de werkelijkheid. Denken zorgt ervoor dat we ons op een bepaalde manier voelen wanneer bepaalde dingen gebeuren. Het kan ervoor zorgen dat we fouten maken. Denken kan ons bijvoorbeeld vertellen dat iets een gedoe is. Maar het zou ons ook kunnen zeggen dat het een uitdaging, een kans is. Maar dit gebeurt alleen als je het lef hebt je eigen ideeën in twijfel te trekken en je erdoor niet laat meeslepen.

Omgaan met jouw emoties

Leren om op een intelligente manier omgaan met jouw emoties betekent dat je klaarwakker moet zijn. Het betekent ook dat je opmerkzaam moet zijn en letten op wat binnenin jou gebeurt. In het begin kan het moeilijk zijn. Maar de voordelen zijn zo geweldig dat het echt de moeite waard is.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.