Ontdek de beste gedichten uit de Romantiek

De dichters van de Romantiek bespraken een grote verscheidenheid aan onderwerpen die door het toenmalige rationalisme naar de achtergrond werden gedrongen. Als je de meest representatieve gedichten van deze beweging wilt kennen, lees dan verder!
Ontdek de beste gedichten uit de Romantiek
José Padilla

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog José Padilla.

Laatste update: 10 april, 2024

Gedichten uit de Romantiek waren gericht op sentimentele expressie. Auteurs namen afstand van de literaire conventies van die tijd en van het rationalisme om het zelf, de subjectiviteit en de passies te benadrukken. Met deze neiging probeerden ze weer te geven wat de rede niet kon verklaren.

Deze literaire en artistieke beweging ontstond aan het einde van de 18e eeuw en beleefde haar hoogtepunt in de 19e eeuw. Ze werd gekenmerkt door haar nadruk op verbeelding, emotie en natuur; ze hechtte veel belang aan het mystieke en het bovennatuurlijke. Het was een reactie op de Verlichting en de Industriële Revolutie.

Veel gedichten uit deze tijd verkenden het mysterie en het onbekende van leven en dood, verschillende auteurs doken in de diepten van de menselijke ziel. En hier, in dit artikel, presenteren we een selectie van representatieve gedichten uit dit tijdperk.

Verzameling gedichten uit de Romantiek

De gedichten uit de Romantiek die we zullen delen gaan over zeer uiteenlopende thema’s zoals liefde, dood, de relatie van de mens met de wereld om hem heen… We hopen dat je er een paar zult opnemen in je poëziepakket.

1. Herfst, bladeren, herfst, door Emily Brontë

De dichter verheerlijkt het vermogen om in het ritme van de gebeurtenissen te leven en ervan te genieten. Bloeien als bloemen groeien is de perfecte weergave van synchroniciteit met het leven.

2. Waarom zwijg je, door William Wordsworth

Gemotiveerd door het zwijgen van zijn geliefde, wendt de dichter zich tot haar uit angst dat de genegenheid die hij voor haar had tot een einde is gekomen. Dus vraagt hij haar om slechts een paar woorden om een einde te maken aan de ondraaglijke twijfel die hem kwelt.

3. Aan zichzelf, door Giacomo Leopardi

Aan zichzelf is een van de gedichten uit de Romantiek dat heel goed de ontgoocheling en wanhoop uitdrukt van hen die hun illusies hebben zien sterven. Er is geen reden voor het hart om te blijven kloppen.

Enkele van Goethe's krachtigste citaten

4. Rusteloze liefde, door Johann Wolfgang von Goethe

Goethe verheerlijkt de liefde en haar hartstochten, die het mogelijk maken de tegenslagen en stormen van het leven te trotseren door het verlangen en de banden tussen twee harten die elkaar liefhebben.

5. Arme bloem, door Manuel Acuña

Het gedicht is een gedicht van pijn en weerspiegelt de dialoog tussen de dichter en een verdorde bloem. De bloem onthult hem dat ze stervende is door een onbeantwoorde liefde die haar geleidelijk heeft vernietigd.

6. Lied van de dood, door José de Espronceda (fragment)

De dood biedt de mens een eeuwige rust waar hij zijn verdriet kan vergeten en in vrede kan zijn. José de Espronceda presenteert het als een eiland van rust temidden van de kwellingen van het leven. De mens vindt er zuiver water en een frisse bries.

7. Jeugd, door José Mármol

Dit gedicht is een uitnodiging om te genieten van de geneugten van de wereld en van de voorbijgaande jeugd. Om te genieten van de schoonheid van het leven, zonder stil te staan bij de vluchtigheid van het bestaan.

8. Eeuwige Liefde, door Gustavo Adolfo Bécquer

Bécquer toont in poëtische woorden de onuitroeibare kracht van de liefde van zijn geliefde. Zelfs als de dood hem van de aarde komt rukken, zullen de gevoelens, de brandende vlam van zijn liefde, eeuwig duren.

9. Ken uzelf, door Novalis

De zoektocht naar zichzelf is een constante in de mens. Vaak lijkt dit verlangen verborgen en manifesteert het zich als het verlangen om iets anders te vinden waarvan men niet weet wat het is.

10. Don Juan in de onderwereld, door Charles Baudelaire

Dit gedicht beschrijft de afdaling van Don Juan. Er verschijnen verschillende personages die op zoek zijn naar iets in het bijzonder. Het is een manier om de straf uit te drukken van iemand die zo verleidelijk is na zijn dood.

De gedichten uit de Romantiek en de complexiteit van het leven

Door middel van deze gedichten van de Romantiek onderzoeken we het enorme vermogen van de auteurs om de complexiteit van het menselijk wezen uit te drukken en weer te geven: emoties, verlangens, passies, gedachten, hoop, enz.

Van liefdesgedichten tot beschouwingen over de dood en de zin van het leven, deze teksten nemen ons mee in een wereld waarin de rede plaats lijkt te maken voor het gevoel en de natuur. Ongetwijfeld heeft de Romantiek een erfenis van onschatbare waarde achtergelaten in de geschiedenis van de literatuur en de mensheid.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.