Omschrijving van de kenmerken van de type B-persoonlijkheid

Wist je dat er veel verschillende types persoonlijkheden bestaan? Ontdek in dit artikel meer over de type B-persoonlijkheid en hoe mensen met deze persoonlijkheid zijn.
Omschrijving van de kenmerken van de type B-persoonlijkheid
Marián Carrero Puerto

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Marián Carrero Puerto.

Laatste update: 27 december, 2022

De persoonlijkheid is een reeks kenmerken die jou anders maken dan, en onderscheiden van andere mensen. Deze eigenschappen kunnen ook je gedrag en je houdingen voorspellen. In dit artikel focussen we op de classificatie van Rosenman en Friedman. We zullen die gebruiken om de type B-persoonlijkheid te verklaren.

Er zijn veel theorieën die verklaren wat persoonlijkheid is. Bijna allemaal richten ze zich op de omschrijving van verschillende persoonlijkheidstypes. Dat betekent echter niet dat jij tot een concrete categorie behoort. Het is dus normaal dat mensen kenmerken bezitten van verschillende persoonlijkheidstypes.

“De verscheidenheid in individuele persoonlijkheden is de grootste rijkdom van de wereld.”

-Julian Huxley-

De type B-persoonlijkheid

De type B-persoonlijkheid wordt beschouwd als het gezondste en het meestvoorkomende type. Mensen met dit persoonlijkheidstype zijn flexibel en volgzaam.

Ze zijn ook rustig, ontspannen, empathisch en open voor sociale relaties. Deze mensen hebben een aanleg voor emotioneel welzijn. In het algemeen zijn ze zich bewust van hun beperkingen. Bovendien zijn ze niet vijandig.

Ontspannen

Personen met een type B-persoonlijkheid zijn ontspannen en rustig. Ze raken niet gemakkelijk zenuwachtig of geërgerd omdat ze zelfcontrole bezitten. Hun stijl van communiceren is assertief. Wanneer ze zichzelf uitdrukken, dan doen ze het op een respectvolle en niet-agressieve manier.

De type B-persoonlijkheid

Rustig

Je zal zelden een type B-persoon zien die zich haast. Ze genieten van wat ze doen en nemen hun tijd. Hun leven verloopt op een rustige manier. Als ze achterstand hebben in iets, dan gaan ze zich daarover niet stressen.

Ze voelen zich het meest op hun gemak wanneer zich op slechts één idee of activiteit kunnen concentreren. Type B-mensen nemen vaak tijd om even stil te staan en hun verwezenlijken te analyseren.

Vaak gaan ze laat slapen. Ze houden ook van beweging en sport. Omdat ze goed zijn in het organiseren van hun tijd, lijkt het alsof hun dagen veel langer duren dan bij andere mensen.

Empathisch

Mensen met een type B-persoonlijkheid weten hoe ze moeten luisteren en hoe ze zich in de situatie van andere mensen kunnen verplaatsen. Ze passen dus met andere woorden actief luisteren en empathie toe. Bovendien helpen ze graag andere mensen. Ze ondernemen ook actie om sociale verandering teweeg te brengen.

“Ik ben wat van mij is. Persoonlijkheid is de oorspronkelijke persoonlijke eigendom.”

-Norman O. Brown-

Tevreden

Mensen met een type B-persoonlijkheid voelen zich tevreden over zichzelf. Ze hoeven niet te wedijveren om zich meer waard te voelen dan andere mensen.

Personen met dit persoonlijkheidstype aanvaarden het leven zoals het is. Ze laten de dingen hun natuurlijke loop volgen. Daarnaast zijn ze niet zo erg geïnteresseerd in anderen veranderen. Hun interesse gaat immers meer uit naar hun eigen persoonlijk welzijn.

Op het werk combineren ze creativiteit met inspanning. Ze hebben de neiging om trager te werken dan anderen. Toch krijgen ze erkenning voor de kwaliteit van wat ze doen. Kwaliteit voor kwantiteit is hun motto.

Warm

Type B-mensen zijn warm en vriendelijk. Ze hebben een gelijkmatig temperament. Mensen houden van hen omdat ze inspireren tot een rustige en ontspannen omgeving. Ze zijn ook vaak heel geliefd, charismatisch en aardig.

Zelfzeker

Mensen met dit persoonlijkheidstype hebben meestal een heel gezonde eigenwaarde. Ze geloven in zichzelf en waarderen zichzelf. Bovendien proberen ze ook op gelijke voet te staan met andere mensen.

Interessante feiten over de type B persoonlijkheid

Aandoeningen die verbonden zijn met de type B-persoonlijkheid

Mensen met dit persoonlijkheidstype hebben vaak een lager niveau van stress en angstgevoelens. Type B-mensen zien stresserende prikkels namelijk als kansen om te groeien en te veranderen. Na een crisis hervinden ze meestal snel hun evenwicht. En dat is niet het enige. Ze zijn de beste in zich aanpassen aan alle omstandigheden.

“Persoonlijkheid is iets en doet iets. Het is datgene wat zich achter specifieke handelingen en binnenin het individu bevindt.”

Gordon Allport

Interessante feiten over de type B-persoonlijkheid

Ben je nieuwsgierig? Wil je ook meer te weten komen over andere persoonlijkheidstypes (A, C en D)? Als je meer wil weten over de aandoeningen en risicofactoren die met elk persoonlijkheidstype verbonden zijn, onthoud dan de volgende opmerkingen:  • Gutiérrez, J. L. G., Hernández, E. G., & Jiménez, B. M. (2000). Personalidad resistente, burnout y salud. Escritos de psicología, (4), 64-77.
  • Montemayor, V. M. P., Moreno, J. A. P., & González, A. E. A. (2014). Patrones de personalidad tipo A o B, estrés laboral y correlatos psicofisiológicos. Psicología y salud16(1), 79-85.
  • Moreno-Jiménez, B., Garrosa-Hernández, E., & Gálvez-Herrer, M. (2005). Personalidad positiva y salud. Psicología de la salud. Temas actuales de investigación en Latinoamérica, 59-76.

De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.