Omgaan met ghosting of wanneer je partner zonder uitleg de relatie verbreekt

Omgaan met ghosting of wanneer je partner zonder uitleg de relatie verbreekt
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 27 december, 2022

Veel mensen laten iemand onder één voorwaarde toe in hun hart: dat ze het niet breken. We ondernemen actie en waarschuwen hen ervoor. Maar toch doen ze het. Ze overrompelen je. Dit kan gebeuren wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een relatiebreuk zonder verklaring. Dan lijkt het alsof ze van de ene dag op de andere dag verdwijningstechnieken gebruikt hebben en zomaar weggegaan zijn. Dit fenomeen kreeg de naam ghosting. Er was geen “we moeten praten,” “ik bel je” of “het spijt me, dit is voorbij.” Hoe moeten we omgaan met ghosting?

Ze zeggen dat alle gebroken mensen gevormd zijn door onopgeloste verhalen. De ergste dingen die ons overkomen, blijven op één of andere manier in onze geest ronddraaien. Daar roepen ze onaangename overblijfselen op van dat verleden dat nog steeds kwetst. Maar dit type relatiebreuk is soms ingewikkelder. Want we zijn dan niet alleen gemaakt van onopgeloste hoofdstukken. We blijven eerder achter met verhalen zonder einde, met schaduwen van mensen die ons van de ene dag op de andere verlieten zonder een reden te geven.

“Verlaten veld, uitgeroepen tot vuur.”

-Anoniem-

Een nieuwe term, ‘ghosting’

We weten dat het onderwerp niet nieuw is. In de Verenigde Staten is het de gewoonte om elke karaktertrek een label te geven. Dit gedrag of deze dynamiek wordt “ghosting” genoemd. Het is de daad waarbij je uit het leven van iemand verdwijnt. Met die persoon had je tot onlangs een emotionele band. Dit gedrag komt steeds vaker voor. Het gebeurt zelfs zo vaak dat iedereen het gemiddeld één tot twee keer in zijn leven begint mee te maken. Of nog erger, wij kunnen zelfs de personen zijn die anderen ‘ghosten’.

Men zegt vaak dat iemand verlaten zonder een verklaring te geven een mannelijke kunstvorm is. Toch moeten we enkele aspecten in overweging nemen. Iemand verlaten zonder een reden te geven is geen kunst. Maar het is het veronachtzamen van de andere persoon en een teken van onvolwassenheid. Bovendien is het een daad die niet uitsluitend door mannen uitgevoerd wordt. Zowel mannen als vrouwen passen ghosting toe. In dit tijdperk van nieuwe technologieën raakt het zelfs nog meer verspreid. Want nu is het mogelijk om met een eenvoudig klik en/of een simpele blokkering op sociale media een relatie te beëindigen.

Ghosting: een relatiebreuk zonder verklaring

Een relatiebreuk zonder uitleg en de vruchteloze zoektocht naar het waarom

Er is geen geschreven wet die ons zegt dat je iemand moet vertellen waarom, vóór je hen verlaat. Niemand dwingt ons om dat laatste gesprek te voeren, of één voor één de redenen voor onze beslissing en voor de verandering op te sommen. We hebben ook geen contract ondertekend dat ons verplicht om uit te leggen waarom ons hart niet langer op dezelfde manier klopt of waarom de illusie van de relatie ten einde is.

Dat is de waarheid. Niemand bepaalt de regels over wat we wel of niet in een emotionele relatie moeten doen. Maar er is het gevoel van ethiek, van moreel en emotioneel respect, en van volwassenheid en moed. Dit soort principes zijn niet iets waarmee we geboren worden. Maar we leren ze integendeel tijdens onze opvoeding. Om deze reden zijn er vele mensen die te maken krijgen met een relatiebreuk zonder verklaring en met alles wat het met zich meebrengt.

De psychologische effecten van ghosting

Er bestaat niet echt veel klinische literatuur over alle psychologische processen die de verlaten persoon vaak ervaart. Maar we kunnen toch zeggen dat ze bijna altijd met dezelfde dynamiek gebeuren. Dit zijn de processen die meestal optreden:

  • De persoon is niet in staat te geloven dat de relatie voorbij is. Omdat een duidelijke verklaring ontbreekt, treedt de persoon binnen in een vruchteloze dynamiek: hij probeert om het contact te herstellen en een ontmoeting te regelen. Dit alles leidt tot nog meer angst, wanhoop en de onmogelijkheid om verder te gaan.
  • Uit een relatie stappen en de oorzaak van de breuk kennen is niet hetzelfde als van de ene dag op de andere zonder enige reden verlaten worden. De twijfels, de pogingen om het irrationele te rationaliseren zorgen er in vele gevallen voor dat de persoon zich schuldig voelt. Hij of zij denkt dan dat zij de reden zijn dat de andere persoon hen verlaten heeft.
  • De rouwperiode kan maanden duren. En het kan zelfs na die tijd nog niet ten einde zijn. De open wond en de aanhoudende twijfel scheppen een leegte waarin wrok, frustratie en wantrouwen zich beginnen te nestelen. Dit betekent dat het heel ingewikkeld is om nieuwe of gezonde, kwaliteitsvolle relaties te beginnen.
Ghosting te boven komen

Hoe omgaan met ghosting?

Er bestaan geen beslissingen om iemand te verlaten zonder beweegredenen. Maar relatiebreuken zonder een verklaring te geven gebeuren vaker dan we denken. Het is dus noodzakelijk dat we weten hoe we moeten omgaan met ghosting. Hoe kunnen we hierop reageren? En het belangrijkste is hoe we het te boven kunnen komen. Laten we enkele richtlijnen bekijken die ons in dit geval kunnen helpen bij het omgaan met ghosting.

Het bewijs aanvaarden

Oproepen die niet beantwoord worden. Boodschappen waarop niet gereageerd wordt. Sociale profielen die geblokkeerd worden. Dagen worden weken waarin er geen communicatie, geen contact of zelfs minder aanwezigheid is. De contactpersonen, vrienden en familieleden van de persoon ontwijken ons en zadelen ons met uitvluchten op.

We kunnen zelfs op zoek gaan naar nog meer hints. Maar dit is heel duidelijk een bewijs dat de andere persoon je verlaten heeft en de relatie wil beëindigen. Probeer het onvermijdelijke niet uit te stellen. Ga over tot het aanvaarden wat gebeurd is. We moeten afscheid nemen van de andere persoon door middel van zijn stilzwijgen.

Erkennen

Ze zullen je zeggen dat je “de bladzijde moet omdraaien,” dat je “ervan moet uitgaan dat het voorbij is,” dat je “de andere persoon moet vergeten.” Maar dit alles zal iets later komen. De eerste en meest noodzakelijke stap is dat we onszelf en wat we voelen, erkennen. Het is tijd om de wond te onderkennen, te wenen, die pijn te uiten en onszelf opnieuw te ontdekken, ook al zijn we misschien gebroken.

We moeten het laten gebeuren en laten stromen.

De verantwoordelijkheid nemen

Het maakt niet uit hoe hard we proberen. Maar het zal niet altijd mogelijk zijn om met de andere persoon te praten en te ontdekken waarom ze de relatie beëindigd hebben. Dat is dus een taak die we zelf op ons moeten nemen. We zijn verplicht om de relatiebreuk vorm te geven zonder een afsluitend gesprek. We zullen onszelf een oplossing van dat hoofdstuk geven. Daarvoor moeten we moed en verantwoordelijkheid combineren.

  • Eerst en vooral verantwoordelijkheid voor onszelf. Want als zij ons verlaten hebben, dan is het laatste wat wij moeten doen, onszelf in de steek laten. We moeten de teugels in handen nemen en inzien dat we 100% verantwoordelijk zijn voor ons eigen herstel. Want er is geen terugkeer. Het heeft geen zin te proberen de andere persoon te contacteren en te smeken om een ontmoeting of plannen te smeden om de persoon die ons verlaten heeft, tegen te komen.
Omgaan met ghosting

Tijd en werk: de beheersing van pijn en woede

Na een relatiebreuk zonder verklaring blijft er één ding over, pijn en woede. We moeten begrijpen dat deze twee dimensies na verloop van tijd niet uit zichzelf vervagen. Want ze zijn hardnekkig. Ze zetten zich vast en kunnen ons leven volledig bepalen.

Laten we dus leren hoe we ermee kunnen omgaan. Want ook dit is bepalend voor hoe we omgaan met ghosting. Om dit te doen kunnen we met nieuwe activiteiten beginnen en de steun van vrienden en familie gebruiken. We kunnen nieuwe projecten opstarten die ons enthousiast maken en ons toelaten om deze complexe emoties te kanaliseren. Want deze gevoelens ondermijnen onze identiteit en vernielen elke nieuwe kans op geluk.

Focussen op het huidige moment zodat je kan helen

Wanneer je geconfronteerd wordt met een relatiebreuk zonder verklaring, zal je uiteindelijk vast blijven zitten in het verleden en in de voorwaardelijke tijd. “Wat zou er gebeurd zijn als hij iets anders gedaan had in plaats van dat? Wat als hij dit gezegd had? Waarom besefte ik niet dat…?”

Deze vorm van redeneren is een bron van onbetwist lijden en verhindert dat je leert omgaan met ghosting.

  • Om deze pijn van eindeloos piekeren te overwinnen en in ons rouwproces vooruit te komen is het noodzakelijk dat we ruimte laten voor het heden. Door de confrontatie met het huidige moment met openheid, veerkracht en waardigheid aan te gaan zullen we de ketting van pijn die ons in het verleden vastzet, kunnen verbreken.

Tot slot hebben we nog één taak. We moeten van ons huidige lijden een opbouwend leerproces maken. Het is duidelijk dat weinig pijn zo diep is als de wond van verlaten worden. Maar onze menselijke potentie kan het mogelijk maken om hieruit te komen. Want we kunnen omgaan met ghosting. We zijn in staat die relatiebreuk zonder verklaring te overleven. We kunnen verder blijven gaan omdat we de middelen ervoor bezitten. Wellicht ook interessant voor jou

Zeven strategieën om kinderen impulsbeheersing te leren
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Zeven strategieën om kinderen impulsbeheersing te leren

Veel gedragsproblemen bij kinderen zijn het gevolg van een gebrek aan impulsbeheersing. Je impulsen leren te beheersen, is echter niet zo makkelijk...  • LeFebvre, Leah & Allen, Mike & Rasner, Ryan & Garstad, Shelby & Wilms, Aleksander & Parrish, Callie. (2019). Ghosting in Emerging Adults’ Romantic Relationships: The Digital Dissolution Disappearance Strategy. Imagination Cognition and Personality. 39. 027623661882051. 10.1177/0276236618820519.
  • Navarro, R., Larrañaga, E., Yubero, S., & Villora, B. (2021). Ghosting and breadcrumbing: prevalence and relations with online dating behaviors among young adults. Escritos de Psicología, 13(2), 45–59. https://doi.org/10.24310/espsiescpsi.v13i2.9960
  • Timmermans, E., Hermans, A. M., & Opree, S. J. (2020). Gone with the wind: Exploring mobile daters’ ghosting experiences. Journal of Social and Personal Relationships, 0265407520970287.

De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.