3 Emotionele wonden uit het verleden die je kan genezen

3 Emotionele wonden uit het verleden die je kan genezen
Gema Sánchez Cuevas

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Laatste update: 17 mei, 2018

Ze zeggen dat het verleden altijd opnieuw gebeurt en dat is waar. Elke dag van ons leven is de vrucht  van wat we al achter de rug hebben. Hoezeer we ook ons ​​bewustzijn verwijderen van de gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden,  ze zijn nog allemaal aanwezig in wat we vandaag zijn en morgen doen. Dit is waarom het zo belangrijk is om de emotionele wonden uit het verleden te genzen.

Met deze emotionele wonden gebeurt er  iets soortgelijks als wat er gebeurt met fysieke wonden. Als ze genezen en helen, laten ze een spoor achter maar ze zullen geen pijn meer veroorzaken. Wanneer ze echter niet goed worden behandeld, zullen ze steeds weer ongemak veroorzaken. Ze kunnen zich opnieuw openen of zelfs erger worden.

‘Wanneer we de herinneringen aan ons leven helen, ziet het heden er anders uit .’

-Bernardo Stamateas-

Velen denken dat het voldoende is om te vergeten wat er is gebeurd of er niet over na te denken of denken dat ze niet belangrijk zijn. Dit wordt echter niet op zo’n eenvoudige manier bereikt. In de praktijk blijven alle emotionele wonden uit het verleden geldig. Dit gebeurt immers vaak op een onbewuste manier. Laten we drie van die emotionele wonden gaan bekijken die het leven op een negatieve manier kunnen blijven beïnvloeden.

3 emotionele wonden uit het verleden die je kan genezen

1. De emotionele wond met betrekking tot zelfrespect

Soms wordt ons zelfrespect ernstig bedreigd door ervaringen uit het verleden. Verschillende vormen van afwijzing  genereren leed, ongeacht de omstandigheden waaronder ze zich voordoen. Dit is iets dat een mens veel leed kan berokkenen.

3 Emotionele wonden uit het verleden die je kan genezen

Wanneer deze afwijzing  systematisch is, ontstaat er een emotionele wond die moeilijk te genezen is. Vooral wanneer het zich al op jonge leeftijd heeft voorgedaan. Nog meer zelf wanneer het van een geliefde persoon komt. Plagen, spot, devaluatie maar ook voortdurende kritiek of ongegronde schuldgevoelens brengen veel schade toe aan de ontvanger.

Schade aan zelfrespect is een van de emotionele wonden uit het verleden die een leven lang kunnen blijven. In sommige gevallen kunnen ze zelf nooit genezen. M et de juiste aanpak kan men echter vermijden dat het ons zelfvertrouwen remt. Als resultaat kunnen we met assertiviteit en een gevoel van optimisme een nieuwe richting geven aan ons leven.

2. Emotionele wonden geassocieerd met autonomie

Er zijn emotionele wonden uit het verleden die gerelateerd zijn aan autonomie. Ze hebben te maken met situaties waarin een overheersende controle werd uitgeoefend op iemand. Het kan soms gebeuren dat een figuur, willekeurig waar, macht uitoefent over een andere persoon. Als resultaat kan er enorme schade worden berokkend aan de persoonlijke autonomie van die persoon.

3 Emotionele wonden uit het verleden die je kan genezen

Deze emotionele wonden komen overeen met acties die bedoeld zijn om de vrijheid en het beslissingsvermogen van iemand  te beperken. Ze komen voor wanneer een persoon (vaak om onduidelijke redenen) wordt gecorrigeerd en gestraft. Ook als hij constant wordt afgekeurd of als hij tot in de kleinste details een verantwoording moet afleggen over zijn acties. Het gebeurt ook wanneer hij als nutteloos of onbekwaam wordt behandeld.

Dit soort emotionele wonden uit het verleden leiden vaak tot moeilijkheden om initiatief te nemen of om over verschillende aspecten te beslissen. Ze maken de persoon onderdanig en passief. Aan de andere kant kunnen ze ook extreem opstandig zijn zonder dat hier duidelijke redenen voor bestaan.

3. Emotionele wonden van genegenheid

De emotionele wonden uit het verleden die het zwaarst wegen, zijn die van genegenheid. Ze vinden plaats wanneer mensen het slachtoffer zijn geworden van verlating, emotionele afstand of isolatie. Het zijn vaak de ouders die tijdens de opvoeding aanleiding geven tot dit soort problemen. Ze zijn misschien zelf het slachtoffer geweest van soortgelijke praktijken. Daarom herhalen ze dit met hun kinderen zonder zich er volledig van bewust te zijn.

De wonden die gerelateerd zijn aan het gebrek aan genegenheid, hebben ertoe geleid dat de persoon zich in veel omstandigheden alleen voelde. Vooral in die gevallen waarin hij zich kwetsbaar voelde. Het zorgt ervoor dat hij zich onbelangrijk voelt. Hij krijgt ook het gevoel dat hijweinig begrepen of geaccepteerd wordt.

3 Emotionele wonden uit het verleden die je kan genezen

Deze wonden van genegenheid brengen ook ernstige gevolgen met zich mee voor degenen die ze dragen. Het gebeurt vaak dat men iemand wordt die sterk afhankelijk is van anderen. We hebben immers constant de goedkeuring van anderen nodig. Men probeert ook vaak anderen te behagen of te idealiseren. De stemming is hierdoor ook erg variabel omdat men altijd afhankelijk is aan de houding van anderen.

Al deze emotionele wonden van het verleden belemmeren het leven. Daarom moet men de groei en evolutie ervan in één of meerdere aspecten van de persoonlijkheid proberen te stoppen. Het is om die reden ook erg belangrijk om de rekeningen uit het verleden, die soms ons dagelijks leven bepalen, te vereffenen. De beste manier om dit te doen is een proces van reflectie dat leidt tot bewustzijn over wat er is gebeurd en hoe het jou heeft beïnvloed.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.