Omgaan met conflicten door middel van humor

juni 15, 2017

Omgaan met conflicten door middel van humor helpt niet alleen om onenigheden op te lossen, maar versterkt ook de onderlinge verhoudingen. Verschillende studies laten namelijk zien dat men beter met tegenslagen kan omgaan wanneer men een zekere vorm van vreugde weet te behouden. Conflictmanagement is niets minder dan dat, humor speelt een vergelijkbare rol wanneer je te maken krijgt met een conflict.

Je kunt veel conflicten voorkomen en discussies en meningsverschillen oplossen met een goed gevoel voor humor, aangezien humor kan helpen om dingen te zeggen die anders wellicht moeilijk uitgelegd zouden kunnen worden zonder iemand te kwetsen. Maar het is natuurlijk wel belangrijk te onthouden om mét de andere persoon te lachen, niet óm diegene.

Wanneer humor en spel gebruikt worden om de spanning en boosheid wat te verminderen, door anders naar problemen te kijken en de situatie in een nieuw daglicht te zetten, kan het conflict een mogelijkheid worden voor een grotere mate van verbinding en intimiteit.

Humor is een effectief middel in conflictmanagement

Lachen is het beste medicijnomdat het stress vermindert, je gemoedstoestand verbetert, creativiteit verhoogt en het ons ook veerkrachtiger maakt. Maar het is niet alleen goed voor onze emotionele en fysieke gezondheid. Het zorgt ook voor betere relaties onderling. Humor brengt mensen samen en creëert intimiteit. Lachen is vooral een krachtig middel om met conflicten om te gaan en stress te verminderen.

Humor

In het algemeen speelt humor een belangrijke rol in alle typen relaties. In nieuwe relaties kan humor een effectief middel zijn om niet alleen de aandacht te trekken van een ander persoon, maar ook om ongemakkelijkheid of verlegenheid die ontstaat wanneer je iemand net ontmoet, te overwinnen. In al bestaande relaties kan humor de emotie en frisheid in de relatie behouden, evenals het kan helpen om de boosheid en ongemakkelijkheid die kan ontstaan doordat problemen niet naar genoegen worden opgelost, niet te laten opstapelen.

Het delen van plezier of humor creëert een gevoel van intimiteit en verbinding tussen twee mensen; kwaliteiten die sterke en succesvolle relaties definiëren. Lachen met de ander zorgt voor een positieve band tussen de twee. Deze verbintenis werkt als een buffer tegen stress, meningsverschillen, teleurstellingen en problemen die zich na verloop van tijd opstapelen.

De kracht van humor in relaties

Conflict is een onvermijdelijk onderdeel van elke soort relatie. Bovendien kan elk conflict, zelfs een klein meningsverschil, worden verergert door jezelf simpelweg te laten leiden door emoties of door een opstapeling van slechte herinneringen aan niet goed opgeloste conflicten uit het verleden.

Wanneer er zich conflicten voordoen, kan humor en spel helpen om het een en ander duidelijk te krijgen en de band te herstellen. Als het met vaardigheid en respect wordt gebruikt kan een beetje humor het conflict en de spanning veranderen in een mogelijkheid voor plezier en intimiteit. Bovendien zorgt dit ervoor dat het mogelijk is om de situatie onder controle te krijgen, je mening te delen en zelfs een oplossing te bedenken zonder daarbij iemands gevoelens te kwetsen.

Humor

Ook al is humor geen wondermiddel tegen conflicten, kan het wel een belangrijk middel zijn om moeilijke periodes te helpen overwinnen die zich vroeg of laat in elke relatie voordoen. Aan de ene kant doorbreekt humor de strijd om macht waarvan vaak sprake is in conflicten, aangezien humor bijna gelijk de spanning wegneemt, waardoor er weer verbinding kan ontstaan en nieuwe perspectieven.

Daarnaast helpen humor en spel om jezelf los te maken van rigide gedachtepatronen en gedragingen. Dit zorgt ervoor dat je problemen op een nieuwe manier kunt bekijken en een creatieve oplossing kunt vinden. Humor bevrijdt ons ook van inhibities. We voelen ons vrij om onze ware gevoelens te laten zien, onze meest oprechte emoties komen naar boven.

Hoe humor te gebruiken om conflicten soepel te laten verlopen en aan te pakken

Om conflicten met humor aan te pakken volstaat het niet om maar om iedereen te lachen. Niet iedereen heeft namelijk dezelfde soort humor, noch zijn ze waarschijnlijk in de ‘humormodus’ op hetzelfde tempo. Ook is het mogelijk dat jouw humor niet begrepen wordt door iedereen.

Dit zijn slechts enkele dingen om in gedachte te houden. Voor de effectiviteit van deze strategie is het belangrijk om het volgende te onthouden:

1. Wees er zeker van dat iedereen begrijpt dat het om een grapje gaat en dat iedereen jouw humor begrijpt

Het maken van harde, sarcastische opmerkingen of de andere persoon bekritiseren voor het niet begrijpen van een grap zal uiteindelijk voor meer problemen zorgen en kan zelfs een relatie beschadigen. Humor kan helpen om conflicten te overwinnen wanneer beide partijen aan het grappen zijn en zich verbinden met dezelfde soort humor.

Het is belangrijk om gevoelig te blijven naar de andere persoon. Wanneer de grap eenzijdig is in plaats van wederzijds zal dit alleen leiden tot het ondermijnen van vertrouwen en welwillendheid van de andere persoon. Dat is de reden waarom humor voor iedere betrokken persoon even leuk en plezierig zou moeten zijn.

Humor

2. Gebruik humor niet om andere emoties te verbloemen

Humor helpt ons om resistent te zijn tegen de uitdagingen van het leven. Maar er zijn ook momenten waar het geen goed idee is om uit te wijken naar humor, bijvoorbeeld als het gebruikt wordt om andere emoties te verbloemen of te vermijden in plaats van ermee te leren omgaan. Lachen kan een vermomming zijn voor gevoelens als pijn, angst, boosheid en teleurstelling wanneer je deze wilt vermijden of wanneer je simpelweg niet weet hoe je ze kunt uitdrukken.

Ook al geeft humor ons een manier om plezier te hebben, is het verbergen van de waarheid in werkelijkheid eigenlijk helemaal niet grappig. Wanneer we humor en spel gebruiken als een vermomming voor andere emoties, genereren we hiermee verwarring en wantrouwen in onze relaties.

3. Ontwikkel een slimmer gevoel voor humor

Voor sommigen is het makkelijker om humor te gebruiken dan voor anderen, vooral in stressvolle situaties. Dit maakt het noodzakelijk om een gevoel voor humor te ontwikkelen die zich weet aan te passen aan de situatie. Een van deze vaardigheden is het leren herkennen van de signalen van de andere persoon die aangeven dat ze jouw inspanningen om de spanning van het onderwerp af te halen waarderen en dat ze humor waarderen als een manier om met een situatie om te gaan.

Het is tevens belangrijk om humor te gebruiken zonder sarcasme. Sarcasme probeert anderen slechts te kwetsen of gebruikt in ieder geval middelen die anderen zouden kunnen kwetsen, zelfs als het niet jouw intentie is. In feite is het veel effectiever om om jezelf te leren lachen.

Zeven tips om je ruzievaardigheden te verbeteren

Als je denkt dat goed ruziemaken een kunstvorm is, bekijk dan eens dit artikel en kom erachter hoe je dit kunt leren zonder jezelf ontevreden te maken. Zie meer.