Kunnen de symptomen van autisme erger worden naarmate je ouder wordt?

De manifestaties van autisme worden niet erger alleen maar omdat de persoon ouder wordt. Voor zover er echter geen adequate ondersteuning wordt geboden, kunnen de uitdagingen op volwassen leeftijd complexer worden.
Kunnen de symptomen van autisme erger worden naarmate je ouder wordt?
Sharon Laura Capeluto

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Sharon Laura Capeluto.

Laatste update: 13 juni, 2024

Een wijdverbreide mythe suggereert dat de symptomen van autisme erger wordt naarmate je ouder wordt, maar er is geen bewijs dat deze bewering ondersteunt. De aandoening wordt niet verergerd door het verstrijken van de tijd. Het is echter mogelijk dat de uitdagingen opvallender worden naarmate we nieuwe levensfasen ingaan of te maken krijgen met grotere sociale eisen.

Gezien het gebrek aan informatie over en bewustzijn van autismespectrumstoornissen op volwassen leeftijd, is het misschien in dit stadium dat er moeilijkheden kunnen ontstaan met betrekking tot onafhankelijkheid, het vinden van werk of sociale interactie in complexere omgevingen. Laten we beginnen met de basis.

Wat is autisme?

Een autismespectrumstoornis (ASS) is een neurologische ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door problemen met verbale en non-verbale communicatie, sociale interactie en de aanwezigheid van repetitieve en/of beperkende gedragspatronen.

Het manifesteert zich op een zeer heterogene en diverse manier . Het vertegenwoordigt geen concrete en starre manier van zijn, maar komt bij elk individu op unieke wijze tot uiting.

Sommige mensen met autisme hebben problemen met spraak- en taalbegrip, terwijl anderen een goede taal hebben, maar bijvoorbeeld moeite hebben met sociale interacties. Sommigen zijn gevoelig voor zintuiglijke prikkels zoals licht, geluid of aanraking, terwijl anderen dat niet zijn.

Autisme wordt niet erger naarmate je ouder wordt, maar het moet wel vroeg worden aangepakt

In tegenstelling tot progressieve medische aandoeningen, zoals bepaalde degeneratieve ziekten, worden de symptomen van autisme niet erger naarmate je ouder wordt. In feite kan de ernst van ASS-symptomen variëren in verschillende fasen van iemands leven en in veel gevallen zelfs aanzienlijk verbeteren.

Een cross-sectionele studie gepubliceerd in (Engelse link) Autisme Onderzoek keek naar de relatie tussen leeftijd en autisme. De resultaten bevestigen dat deze neurologische ontwikkelingsstoornis niet verergert of verergert met de leeftijd. De onderzoekers vonden geen significant effect van het ouder worden op symptomen van autisme.

Hoewel ASS blijvend is, leiden veel mensen een vol, productief en bevredigend leven. Dit is waar het belang van vroeg ingrijpen om de hoek komt kijken.

Vroege diagnose en behandeling van autisme zijn cruciaal om de grootst mogelijke steun te bieden en de ontwikkeling en levenskwaliteit van de patiënt te maximaliseren. Hoe eerder symptomen worden vastgesteld en interventiestrategieën worden toegepast, hoe groter de kans op succes op de lange termijn.

Het is echter belangrijk om je bewust te zijn van het risico op overdiagnose. In sommige gevallen worden symptomen verkeerd geïnterpreteerd, wat kan leiden tot onnodige of contraproductieve behandeling. Het is daarom cruciaal dat de diagnose op een gedetailleerde en nauwkeurige manier wordt gesteld, rekening houdend met de specifieke context van elke persoon.

Gevolgen van het niet tijdig behandelen van symptomen van autisme

Na een zorgvuldige beoordeling en een nauwkeurige diagnose is het essentieel om zo snel mogelijk in te grijpen. Niet tijdig ingrijpen heeft gevolgen voor de ontwikkeling, het gedrag en de kwaliteit van leven, maar ook voor de emotionele gezondheid en het welzijn van het gezin. Dit zijn de mogelijke gevolgen:

  • Gedragsproblemen. Een adolescent met autisme kan agressief of opstandig zijn, als gevolg van frustratie door zijn of haar moeite met communiceren of het begrijpen van sociale situaties.
  • Vertraagde ontwikkeling van taal en sociale vaardigheden. Een kind met autisme zonder de nodige hulp kan grote problemen hebben met leren spreken of communiceren. Dat kan weer van invloed zijn op de sociale interactie met leeftijdsgenoten.
  • Minder kans op succes op school en op de arbeidsmarkt. Volwassenen met ASS die niet voldoende ondersteund worden, kunnen moeite hebben om aan het werk te blijven gezien hun sociale of communicatieve problemen, waardoor hun groeimogelijkheden beperkt worden.
  • Sociale isolatie en integratieproblemen. Als een kind geen passende behandeling krijgt en er op school geen groepsstrategieën worden toegepast, kan hij of zij zich buitengesloten voelen door leeftijdsgenoten. Dit leidt tot isolement en moeilijkheden om vrienden te maken.

Aan de andere kant hebben volwassenen met autisme meer kans op psychische problemen (Engelse link) zoals depressie of angst. Verschillende factoren dragen hieraan bij, waaronder moeite met het herkennen van hun eigen emotionele uitdagingen, het sociale stigma waar ze mee te maken hebben en barrières bij het vinden van ondersteuning.

Hoe mensen met ASS te ondersteunen als ze volwassen worden

Volwassenen met autisme psychologische en sociale uitdagingen

Als mensen met ASS ouder worden, ontstaan er een aantal unieke uitdagingen die specifieke ondersteuning en begeleiding vereisen. Hoewel de symptomen van autisme niet erger wordt naarmate ze ouder worden, is het belangrijk om ondersteuning te bieden als ze volwassen worden.

Als je een familielid, partner of vriend bent, zijn er veel manieren waarop je kunt bijdragen aan hun welzijn op hun reis naar volwassenheid.

1. Bevorder hun onafhankelijkheid

Het is cruciaal om hen te helpen vaardigheden te leren waarmee ze beslissingen kunnen nemen en dagelijks zelfstandig kunnen functioneren. Hoe? Door hun problemen niet voor hen op te lossen. Zorg ervoor dat je geen hulp biedt die ze niet echt nodig hebben, want dat bemoeilijkt hun vooruitgang.

Het is belangrijk om het niveau van ondersteuning aan te passen aan de individuele behoeften en mate van zelfstandigheid van elke persoon. Sommigen vragen misschien meer hulp en begeleiding, terwijl anderen klaar zijn om verplichtingen en verantwoordelijkheden op zich te nemen.

2. Stimuleer hun potentieel

Hun individuele interesses en talenten erkennen en ondersteunen is ook essentieel. Moedig hen aan om hun doelen na te streven. De sleutel is om hun sterke punten te maximaliseren op gebieden die hen opwinden of hun nieuwsgierigheid prikkelen.

Als hij bijvoorbeeld sterke wiskundevaardigheden heeft, moedig hem dan aan om mogelijkheden te verkennen op gebieden zoals techniek, financiën of gegevenswetenschappen. Als hij van koken houdt, moedig hem dan aan om culinaire lessen te volgen of zijn eigen bedrijf te beginnen.

3. Stimuleer de ontwikkeling van sociale vaardigheden

De grootste uitdaging bij autisme op volwassen leeftijd ligt vaak in interpersoonlijke relaties, door een combinatie van factoren.

Sommigen kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met het interpreteren van niet-letterlijke taal of het oppikken van dubbele betekenissen in grappen of ironische opmerkingen. Anderen hebben moeite om te direct te zijn in hun communicatie en kwetsen ook onbedoeld. Daarom is het cruciaal om de ontwikkeling van sociale vaardigheden aan te moedigen.

Een manier om dit te doen is door mogelijkheden te bieden voor sociale oefening in veilige en ondersteunende omgevingen, zoals clubs of klassen. Plekken ze met anderen kunnen omgaan en op een natuurlijke manier kunnen leren.

Het werkt met name om mensen met ASS te leren hoe ze lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen kunnen lezen; ook hoe ze gesprekken in verschillende sociale contexten kunnen beginnen of erop kunnen reageren.

4. Interactie met empathie en respect

Empathie en respect zijn essentiële pijlers in elke relatie, of het nu gaat om neurodivergente mensen of neurotypische mensen. Dit houdt in dat je actief luistert, begrip toont en emoties valideert, zonder te oordelen of onrealistische verwachtingen op te leggen.

Daarnaast is het belangrijk om hun individuele ritmes en voorkeuren te respecteren op het gebied van sociale interactie en dagelijkse activiteiten. Als de persoon de voorkeur geeft aan rustige, gestructureerde ruimtes boven lawaaierige en overweldigende contexten, zet hem of haar dan niet onder druk en trek zijn of haar keuzes niet in twijfel.

Minder vooroordelen, meer inclusie

Diversiteit is een inherent onderdeel van de menselijke soort. We zijn allemaal uniek, we hebben allemaal verschillen en overeenkomsten. Maar er bestaan nog steeds vooroordelen die ons scheiden in plaats van ons te verenigen. We beoordelen anderen vaak vanuit ons eigen perspectief, zonder de tijd te nemen om individuele ervaringen te begrijpen.

Inclusie gaat verder dan eenvoudige tolerantie. Het gaat om het accepteren en waarderen van verschillen en het erkennen van hun rijkdom. Tegelijkertijd is het cruciaal om cultureel ingebakken mythes te bestrijden die verkeerde informatie en stigmatisering alleen maar in stand houden.

Autisme wordt niet erger naarmate je ouder wordt en dat geldt ook voor de symptomen. Op deze weg is het essentieel om onszelf voor te lichten over ASS en elke andere aandoening om te komen tot een meer inclusieve samenleving.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.