Keer moeilijke situaties niet de rug toe, maar confronteer ze

Veel mensen schrikken tegenwoordig terug voor problemen. Je moet echter moeilijke situaties niet de rug toekeren. Je moet ze confronteren.
Keer moeilijke situaties niet de rug toe, maar confronteer ze

Laatste update: 31 januari, 2022

In de wereld van vandaag, waar zoveel mensen ervoor kiezen om moeilijke situaties uit de weg te gaan, hebben we mensen nodig die openhartig zijn en het leven direct tegemoet treden, zonder angst of aarzeling.

Om deze reden, als het gaat om het oneens zijn met iemand, is het beter om diegene zonder aarzeling te confronteren. Met de ferme en rustige blik van iemand die “Dat is genoeg!” weet te zeggen. Van iemand die niet bang is om grenzen te stellen voor iedereen die zijn evenwicht verstoort.

Er zijn maar weinig componenten die zo essentieel zijn in menselijke relaties als de erkenning van de ander. In feite is het dankzij die interacties dat we bestaan, leren en groeien als mensen.

Als een bepaalde relatie je echter pijn doet of je ongelukkig maakt, moet je weten hoe je de ‘belediging’ kunt herkennen en hoe je erop kunt reageren in plaats van weg te rennen of hen de rug toe te keren.

“Er is maar één goed, kennis, en één kwaad, onwetendheid.”

Socrates

Iets dat je moet onthouden is dat het beter is om een relatie te verliezen dan om je eigen gezondheid te verliezen. Bovendien, om van een problematische relatie af te komen, moet je met volwassenheid, consistentie en adequate emotionele intelligentie handelen. In feite doet iedereen die ervoor kiest om zich gewoon de rug toe te keren, dit omdat ze niet weten hoe ze openhartig moeten zijn.

Om deze reden moet je jezelf uitrusten met de juiste vaardigheden om met dit soort situaties om te gaan. Op deze manier zul je je competenter, tevredener voelen. En op jouw beurt genieten van een betere kwaliteit van leven en geestelijke gezondheid.

Een stel dat zich afkeert van een moeilijke situatie

Keer moeilijke situaties niet de rug toe

Als je erover nadenkt, leef je in een wereld vol mensen die gewend zijn om veel van de dingen om hen heen de rug toe te keren. Soms doen ze het zelfs bewust en met opzet.

Eigenlijk is het allemaal een kwestie van ego. Het is die verzonnen identiteit die je in de loop van de tijd opbouwt totdat je merkt dat je op een verlaten eiland strandt, waar je alleen geeft om wat er gebeurt binnen de grenzen van je eigen kleine psychische en emotionele wereld.

Misschien is het om deze reden dat degenen die dat niet zijn, hun dierbaren niet herkennen en zich niet inleven, ook niet weten hoe ze hun eigen conflicten correct moeten beheren. Als je iets niet leuk vindt, heeft het immers niet veel zin om weg te rennen. Of om je te verstoppen voor degenen die je niet leuk vindt of die niet bij je passen.

Problemen en conflicten moeten worden aangepakt. Je leven is geen gladde en rechte weg zonder kuilen, noch een steriele atmosfeer zonder aanstekelijke conflicten en botsingen.

Soms is het niet alleen de klacht die je dwarszit. In feite word je ook beïnvloed door hoe je reageert op wat er met je gebeurt. Daarom, als je het met volwassenheid en intelligentie doet, zul je in staat zijn om een steviger, verrijkend en meer valide zelfconcept op te bouwen.

Leer omgaan met je verschillen en conflicten

Het is normaal om te houden van mensen die meedoen, partij kiezen, een stem en een mening hebben over dingen, en die mening ook durven te verdedigen.

Die vitale energie is op zijn beurt weer gekoppeld aan een bijna magische verbintenis met zichzelf. Omdat mensen met een goed gevoel van eigenwaarde zich niet verbergen of de rug toekeren, gebruiken ze assertiviteit om duidelijk te zeggen wat ze niet leuk vinden en waarom.

“Houding is een klein ding dat een groot verschil maakt.”

-Winston Churchill-

Vervolgens raden we je aan de volgende strategieën te bekijken. Ze helpen om op een meer succesvolle manier om te gaan met je verschillen met de mensen om je heen.

Stel maakt ruzie

Sleutels om dapper onder ogen te zien wat je dwarszit

Gestalttherapie is een goede strategie om met moeilijke situaties om te gaan. De holistische benadering stelt je in staat om belangrijke principes zoals eigen verantwoordelijkheid, eerlijkheid en zelfrespect uit te voeren.

Reflecteer op de volgende vragen:

  • Focus op het hier en nu bij het omgaan met conflicten. Het maakt niet uit of die persoon of de situatie je in het verleden geluk heeft gebracht. Als zij of het je nu ongelukkig maken, reageer dan. Het ervaren van pijn in het heden accepteert het voorwaardelijke niet. Bijvoorbeeld ” Misschien is dit maar iets tijdelijks. Als ik het nog even vol zou kunnen houden…”
  • Blijf te allen tijde kalm. Woede is een op hol geslagen emotie die je naar plaatsen brengt waar je niet heen wilt. Bedenk dat wie de situatie de rug toekeert, vlucht en handelt uit angst of lafheid. Bovendien vindt iedereen die met woede en minachting aanvalt niet altijd het welzijn dat hij zoekt. Aan de andere kant heeft de persoon die dapper is en handelt met emotionele intelligentie geleerd om een paleis van matigheid in hun geest te bouwen om direct te handelen, om sereen te kijken naar wat hen stoort zonder ooit een niveau van agressie of minachting te bereiken.
  • Spreek assertief. Je moet duidelijk maken wat je dwars zit en wat je niet wilt tolereren. Als je niet duidelijk spreekt, zal de persoon voor je steeds opnieuw proberen je persoonlijke grenzen te overschrijden. Inderdaad, als je jezelf niet duidelijk maakt en in plaats daarvan kiest voor vermijdingsgedrag, zul je waarschijnlijk nieuwe aanvallen op je ervaren.

Tot slot, in deze wereld, waar te veel mensen ervoor kiezen om moeilijke situaties de rug toe te keren, moet je ervoor zorgen dat je altijd eerlijk bent. Al is het maar om ze de stille behandeling of een waardige blik aan te bieden. Dat is de meest wijze vorm van onverschilligheid.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.