Kalme mensen, innerlijke rust in een wereld van lawaai

Kalme mensen mensen zijn in staat om hun innerlijke rust te bewaren. Welk psychologisch profiel gaat hierachter schuil?
Kalme mensen, innerlijke rust in een wereld van lawaai
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 18 februari, 2024

Kalme mensen zijn dat verontrustende evenwichtspunt in een hectische wereld. Zijn serene blik, zijn correcte manieren en zijn voeten op de grond trekken meestal de aandacht van anderen.

Er zijn mensen die aannemen dat verlegenheid zich achter hen verbergt, maar wat in werkelijkheid aan dit profiel ten grondslag ligt, is hun goede levenshouding en een goed werkende innerlijke rust.

Albert Einstein zei heel terecht dat de eentonigheid en eenzaamheid van een rustig leven de creatieve geest drijft. Hoe merkwaardig het ons ook mag lijken, dit rustige beeld wordt in onze samenleving nog steeds weinig begrepen. Susan Cain herinnert ons hier bijvoorbeeld aan in haar boeken over de rustige en/of introverte persoonlijkheid.

Op rustige plaatsen is de rede overvloedig aanwezig.

Adlai E. Stevenson

Het is dus heel gebruikelijk dat een leerling die in de klas altijd ontspannen, vredig en stil overkomt, wordt gezien als een gebrek aan initiatief, verlegen en teruggetrokken. Het zijn kinderen ‘zonder persoonlijkheid’, zeggen sommige leraren luchtig. Omdat in onze samenleving degenen die meedoen, degenen die lawaai maken en hun stem hebben, nog steeds gewaardeerd worden.

Het moet echter gezegd worden dat er geen betere of slechtere persoonlijkheden zijn. Niets is zo rijk voor onze wereld als het brede spectrum van attitudes en gedrag dat mensen vertonen. Ieder van ons kan op zijn eigen manier uitzonderlijke dingen bijdragen aan onze realiteit.

Hoewel ja, we hebben wederzijds begrip nodig en vooral dat we ons bewust zijn van de schat die achter elk psychologisch profiel schuilgaat.

Jongen op een rots in de zee die kalme mensen vertegenwoordigt

Het brein van kalme mensen

De hersenen van kalme mensen werken anders. Op het eerste gezicht kan dit idee meer dan alleen de aandacht trekken, maar we moeten vermelden dat het niet nieuw is. Al in de jaren ’60 introduceerde de bekende persoonlijkheidspsycholoog Hans Eysenck de term ‘brain arousal threshold’.

Dit concept diende om te differentiëren en uit te leggen waarom de kalmste mensen de neiging hebben zo anders te zijn dan het meer extraverte profiel en/of open te staan voor ervaringen, risico’s, uitdagingen…

Studies (Engelse link) zoals die in 2012 aan de Harvard University werden uitgevoerd, ondersteunen dus dezelfde hypothese die destijds door Eysenck werd opgesteld. Laten we nu eens kijken waar het op gebaseerd is en wat het ons uitlegt:

  • Extraverte mensen hebben een hoger niveau van dopamine nodig om welzijn en geluk te ervaren. Daarom proberen ze vaker nieuwe sensaties te ervaren of vaker sociaal contact te hebben om dat niveau, die drempel van welzijn, te bereiken.
  • Bij kalme mensen gebeurt het tegenovergestelde. Ze vinden welzijn met een behoorlijk niveau aan dopamine. Wanneer die evenwichtsdrempel wordt overschreden, ervaren ze angst, druk en uitputting. Ontspannen situaties, gekenmerkt door sociale en zintuiglijke harmonie, zijn de situaties die de meeste voldoening opleveren.
  • Op dezelfde manier zijn er structurele verschillen waargenomen in de prefrontale cortex van kalme mensen. Ze hebben meer grijze massa. Zoiets houdt verband met abstract denken, waaruit blijkt dat dit type profiel gevoeliger is voor reflectie en introspectie.
Neuronen in de hersenen vertegenwoordigen de hersenen van kalme mensen

Gewoonten van deze mensen

Het feit dat iemand kalm is, betekent niet dat hij of zij gelukkiger, competenter of intelligenter is dan mensen die rustelozer, nerveuzer of extraverter zijn. Het betekent feitelijk dat ze de wereld anders zien. Het vertelt ons dat ze op een andere manier met hun omgeving omgaan en dat hun dagelijkse gewoonten enigszins anders zijn.

Als we ze begrijpen en gevoelig zijn voor dit profiel, kunnen we ze ongetwijfeld veel beter begrijpen en, waarom niet, een aantal van hun benaderingen imiteren als we ze als nuttig beschouwen.

Er zijn momenten waarop stilte de luidste stem heeft.”

-Leroy Brownlow-

Kenmerken van kalme mensen

Ze genieten ervan om zich te verbinden met eenzaamheid

Ze weten dat deze eenzame scenario’s de beste weg naar zelfontdekking zijn. Het is de plek om creativiteit aan te wakkeren, angsten te koppelen aan potentieel en nieuwe doelstellingen aan de horizon te stellen.

Ze zijn selectief

Kalme mensen weten goed wat goed voor hen is, wat hen dwars zit, en wat ze beter terzijde kunnen schuiven of waarvan ze kunnen profiteren. Daarom moeten ze hun relaties goed kiezen en wie ze in hun leven willen.

Het is niet nodig om iets persoonlijks aan te nemen

Degenen die geobsedeerd zijn door meningsverschillen, ruzies of mislukkingen lijden daar intens onder. Je moet weten hoe je moet relativeren, een gezonde afstand tot stand brengen tussen jezelf en anderen, en begrijpen dat alles in dit leven een proces is, en het belangrijkste is om zo licht mogelijk vooruit te blijven gaan.

Meisje dat in het veld ligt

Zien, luisteren, voelen, leren…

Niets kan zo verrijkend zijn als met alle zintuigen verbinding maken met onze realiteit. Kalme mensen hebben een kalme houding, maar van binnen zijn ze hongerig om sensaties vast te leggen en te leren. Jouw ideale leerkanaal begint echter vanuit stilte. Van die blik die weet waar te nemen, van die oren die aandachtig luisteren, geluiden onderscheiden van louter lawaai…

Langzaamaan leef je beter

In een wereld vol onrust zijn kalme mensen de enigen die geen haast hebben. En ze hebben het niet omdat ze weten waar ze heen gaan. Ze kennen elkaar goed genoeg om te weten wat hun ritme is, wat hun pauze is, wat hun muziek is en waar ze het beste naartoe kunnen gaan in de richting van bepaalde doelen en doelstellingen. Het langzaam ervaren van het dagelijkse leven past beter bij dit profiel.

Laten we tot slot de kracht niet onderschatten die kalme mensen met een kalmere houding kunnen hebben… Vanuit hun innerlijke kalmte en meer ontspannen charisma kunnen ze ons geweldige dingen leren. Soms beginnen de beste revoluties vanuit stilte.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.