Het juiste doen, ondanks teleurstellingen

Het juiste doen, ondanks teleurstellingen

Laatste update: 17 oktober, 2016

Gezegd wordt dat het juiste doen inhoudt dat je jezelf vergeet en jezelf opoffert voor anderen. Dit is echter niet altijd waar. Het is mogelijk om op integere manier het juiste te doen zonder jezelf in de steek te laten, terwijl je tegelijkertijd toch rekening houdt met het welzijn van de mensen om je heen.

We kunnen het beste willen voor iedereen, maar we moeten ook op een manier handelen die overeenstemt met onze eigen innerlijke stem en moralen. Doen we dit niet, dan zou dit tegenstrijdig zijn met onze ware essentie. En dit zou pas echt een klap zijn voor ons zelfbeeld, onze identiteit.

Sommige teleurstellingen zorgen ervoor dat we onze ogen openen en ons hart sluiten. Deze teleurstellingen gaan gepaard met een vorm van pijn die ons ertoe dwingt voorzichtiger te zijn. Sta echter nooit toe dat dit soort teleurstellingen ervoor zorgen dat je niet meer in staat bent om het juiste te doen. Dit idee lijkt enigszins op een uitspraak van Saint-Exupéry in De kleine prins: “Het zou krankzinnig zijn om alle rozen te haten, omdat één roos je geprikt heeft.”

Je zou de wereld niet moeten haten alleen maar omdat je ooit teleurgesteld bent. En je zou ook je filosofie voor het leven niet moeten veranderen omdat je een paar teleurstellingen hebt meegemaakt, of misschien zelfs een hoop. Je kunt voorzichtig zijn, jezelf bekleden met een schild van waakzaamheid, maar laat jezelf nooit overlopen met haat en wrok. Het is het niet waard.

Ik zal altijd blijven proberen om het juiste te doen, ook al ben ik misschien teleurgesteld

Man naast Boom

We hebben allemaal wel meer dan één persoonlijk verhaal dat getekend wordt door teleurstelling. Sommige teleurstellingen doen meer pijn dan andere en sommige hebben er zelfs voor gezorgd dat we de oorspronkelijke onschuld waarmee we op deze aarde zijn gekomen verloren zijn.

Gezegd wordt dat zelfs het meest liefdevolle hart op een gegeven moment moe wordt van voortdurend gekwetst te worden. Hoe vaak we echter ook gekwetst worden, we zouden altijd moeten blijven proberen om te houden van de mensen die onze liefde werkelijk verdienen.

In het leven investeren we onze tijd, onze emoties, dromen en hoop in het bereiken van bepaalde doelen. Soms zijn dit gewoonweg aspiraties. Soms investeren we juist een deel van ons leven in mensen die ons op een gegeven moment teleurstellen.

Wanneer we iets heel graag willen en dit uiteindelijk juist verliezen, worden we getroffen door teleurstelling en leegheid. We verliezen niet alleen die relatie, die droom, maar laten ook een deel van onszelf gaan.

Het grootste gevaar dat teleurstellingen vormen, is dat ze ons kunnen overleveren aan hopeloosheid en hulpeloosheid. Er is sprake van iets dat niet is aangepast op onze verwachtingen, dat niet zo heeft uitgepakt als we hadden verwacht. En dit doet pijn, zelfs zoveel pijn dat we het gevoel kunnen krijgen dat alles wat we doen uiteindelijk toch hetzelfde resultaat zal opleveren.

Vaak is het zo dat mislukkingen en teleurstellingen negatieve emoties in ons opwekken als razernij, woede, rancune en frustratie. Elke negatieve emotie die met de tijd chronisch in stand wordt gehouden, kan onze kijk op het leven en de mensen om ons heen veranderen en ons eraan doen twijfelen of er überhaupt nog wel goede mensen op deze wereld zijn.

Wij zouden nooit toe moeten staan dat dit soort extreme gedachten ons overnemen, gedachten die onze waarden volledig afbreken. Wanneer we onze waarden verliezen, verliezen we namelijk alles. En als je het vermogen om het juiste te doen verliest door te denken dat het het toch niet waard is, dan zul je niet meer jezelf zijn. Je zult jezelf op een gegeven moment niet eens meer herkennen wanneer je in de spiegel kijkt.

Meisje en Olifant

Beoefen de gewoonte van acceptatie

Je zou alles dat je in je leven meemaakt, of het nu goed of slecht is, moeten accepteren. Verwerk het en blijf zo licht mogelijk vooruitgaan. Wanneer je vasthoudt aan wrok, zul je langzamer lopen. Als je vasthoudt aan woede, zul je behoefte hebben aan wraak. Als er haat in je schuilgaat, dan zul je stil blijven staan en het vermogen om het juiste te doen volledig verliezen, net als het vermogen om geluk te genereren.

We zijn in het leven allemaal niets meer dan vluchtige voorbijgangers op een pad waarop degenen die de minste last dragen en die vrij zijn van haat of wrok, met meer wijsheid en integriteit van de reis kunnen genieten.

We weten dat het niet altijd makkelijk is om geconfronteerd te worden met teleurstelling. We mogen echter niet toestaan dat het negatieve gedrag van anderen zo diep in ons geworteld raakt, dat het uiteindelijk onze kern verandert. Dat dit gedrag ervoor zorgt dat we ervan overtuigd raken dat er geen goede mensen meer bestaan of dat alleen goede mensen uiteindelijk gekwetst worden.

Hoe we teleurstellingen kunnen overwinnen en onszelf en de mensen om ons heen kunnen blijven vertrouwen

Let op hoe je jezelf dagelijks kunt beschermen tegen teleurstellingen:

  • Probeer in het ‘hier en nu’ te leven. Richt jezelf op het heden zonder overdreven verwachtingen te creëren over wat er zou moeten gebeuren of wat er zal gaan gebeuren. Drijf mee op de stroming van het leven.
  • Accepteer dat teleurstellingen deel van het leven zijn en dat we zouden moeten proberen om ervan te leren. Sta niet toe dat teleurstellingen jou veranderen in iets dat je niet bent.
  • Begrijp dat je geen controle hebt over wat anderen doen, of dit nu iets goeds of iets slechts is. Jij kent jezelf en weet wat en wie je bent en je weet dat het juiste doen bij jouw essentie hoort, bij jouw kern.
  • Geloof in anderen tot ze jouw ongelijk bewijzen. Sta jezelf toe om te vertrouwen. Je draagt ervaringen en grootmoedigheid in je hart en je verdient het om altijd op zoek te gaan naar het beste in mensen. Als je probeert om een hechte band met iemand op te bouwen en tegelijkertijd vast blijft houden aan wrok, dan zal je uiteindelijk alleen maar afwijzing vinden.
  • Zie teleurstelling als een kans op hernieuwing. Het is een ervaring en een duidelijk voorbeeld van wat je niet wilt herhalen. Verlies nooit je vermogen om het juiste te doen, ongeacht hoe vaak je ook teleurgesteld bent, hoe vaak je ook onderuit bent gegaan.
Vrouw en Vogel

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.