Intrinsieke motivatie: de kans om te genieten van je tijd

Vind je het leuk om bepaalde dingen te doen, maar kun je de reden daarvoor niet vinden? Wij vertellen je wat intrinsieke motivatie is en wat de kenmerken ervan zijn.
Intrinsieke motivatie: de kans om te genieten van je tijd
Francisco Pérez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Francisco Pérez.

Laatste update: 06 november, 2023

Als mensen zijn we van nature nieuwsgierig. We willen graag iets voelen en streven doelen na. Er gaat in ons allemaal intrinsieke motivatie schuil, de wens om obstakels te overwinnen (soms zijn dit obstakels die we voor onszelf creëren, of die anderen voor onze voeten plaatsen, zodat we leren, of om ons te irriteren), en beloond of geprikkeld te worden.

Dat is nu eenmaal hoe we als mensen in elkaar zitten. Tenminste, de meesten van ons.

Maar wat maakt ons zo? Waarom streven we bepaalde doelen na? Waar halen we de kracht vandaan om deze doelen te bereiken? Waarom lukt het ons om sommige doelen te behalen en moeten we andere laten voor wat ze zijn?

Waarom blijven sommige mensen doorzetten wanneer andere mensen afhaken, zelfs met hetzelfde negatieve resultaat…? We kunnen ons ook afvragen waarom sommige mensen naar de top van de Everest klimmen, ook al riskeren ze hiermee hun leven.

Of wat als we een misdaadroman lezen en de rechercheur de getuigen en verdachten van een misdrijf ondervraagt? Sommige van de vragen die moeten worden beantwoord om erachter te komen wie de misdaad heeft begaan, zijn wat waren de oozaken van de misdaad of waarom gedroeg de moordenaar zich zo? De antwoorden zullen ons leiden naar het ‘motief’ achter de misdaad.

Een van de sleutels om deze vragen te beantwoorden gaat over motivatie. Fascinerend, toch? Bedenk nu hoe motivatie, goede motivatie, precies de juiste ondersteuning kan zijn om bergen te verzetten. Het is alles dat jou je moed geeft of juist bij je wegneemt, alles dat van jou een lafaard of juist een held maakt.

Wat is motivatie?

We kunnen motivatie definiëren op basis van drie dingen: een doel hebben, besluiten om het te bereiken, en de inspanning leveren om het bereiken ervan werkelijkheid te maken.

Motivatie is het motief dat iemand op gang brengt, aan de gang houdt en leidt om hem te helpen bepaalde doelen te bereiken. We hebben er veel verschillende namen voor: zelfliefde, vechtlust en wilskracht. Het kan een energie zijn die je in beweging brengt, of juist een anker dat je op je plaats houdt.

Dus motivatie is een innerlijke staat van zijn die je gedrag start, stuurt en in stand houdt.

Motivatie is een psychologische constructie die we niet kunnen zien, maar we kunnen het herkennen aan de externe manifestaties ervan. Het is het proces dat de intensiteit, richting en volharding verklaart van iemands inspanningen om een ​​bepaald doel te bereiken.

Vrouw die met een paraplu langs het water loopt en zich laat leiden door haar intrinsieke motivatie

Wat zijn de kenmerken van motivatie?

We kunnen motivatie herkennen aan het volgende gedrag:

 • Het is proactief en zet zich in voor een specifiek doel dat de persoon wil bereiken.
 • Het is sterk en volhardend – mensen gebruiken veel energie in een poging om een ​​doel te bereiken dat ze zichzelf opleggen, en de obstakels die ze onderweg tegenkomen te overwinnen.
 • De motieven erachter zijn hiërarchisch georganiseerd. Er zijn enkele motieven die te maken hebben met overleving, en andere die meer te maken hebben met persoonlijke groei.
 • Motieven kunnen duidelijk of onverklaarbaar zijn, bewust of onbewust. We zijn ons niet altijd bewust van de beweegredenen achter ons gedrag.
 • Motieven kunnen extrinsiek of intrinsiek zijn. Iemand die in een autofabriek werkt, kan worden gemotiveerd door geld te verdienen of zijn reputatie bij zijn baas te verbeteren. Dit gedrag komt voort uit een extrinsieke motivatie, omdat externe factoren hem helpen zijn taken uit te voeren. Intrinsieke motivatie betekent dat je iets doet uit interesse of omdat je het leuk vindt. In het geval van de autofabriekswerker kan het een gevoel van competentie of meesterschap zijn.
 • Extrinsieke motivatie komt van buiten, van iemand of iets dat die motivatie kan creëren. Gedrag dat wordt gemotiveerd door externe factoren gebeurt niet vanzelf. Het gebeurt voor de externe beloning die eraan verbonden is. Bjivoorbeeld wanneer de ouders van een student hem een cadeau beloven als hij een bepaald cijfer haalt.
 • Intrinsieke motivatie is wanneer iemand iets wil doen voor zichzelf. Een persoon met intrinsieke motivatie heeft een interne energie die hem ertoe aanzet om de leiding te nemen en succesvol te zijn. Denk aan de student die zijn examen ziet als een manier om te reflecteren op wat hij al geleerd heeft en om er nog meer over te weten te komen.

Intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie kan heel eenvoudig worden gedefinieerd als een motivatie die van nature geassocieerd is met bepaald gedrag. Het motief is dus inherent aan de activiteit zelf. Dat wil zeggen, het is de handeling zelf die jou beweegt iets te doen.

De motieven die leiden tot het uitvoeren van een bepaalde handeling of taak zitten verborgen in jou en de activiteit zelf. Daarom wordt dit soort gedrag beschouwd als inherent aan ieders persoonlijke motivatie. Bijvoorbeeld wanneer je tijd besteedt aan een specifieke hobby of wanneer je een activiteit doet om jezelf een uitdaging te geven.

We kunnen dit meestal het duidelijkst zien in de sportwereld. Maar we kunnen het ook zien wanneer we persoonlijke gemotiveerd zijn om een project te voltooien dat zeer waardevol voor ons is. Zelfs als anderen denken dat het project niet echt veel nut heeft. Denk aan al die mensen die graag voor zichzelf koken.

“De menselijke behoeften zijn niet te classificeren omdat de mens in staat is om alles te hebben, inclusief de dingen die alleen in onze verbeelding bestaan.”

-J.L. Pinillos-

Intrinsieke motivatie helpt je om je doelen te bereiken

De drie beste bronnen van intrinsieke motivatie

Er zijn veel verschillende bronnen van intrinsieke motivatie. En daarom gaan we ons nu concentreren op de drie belangrijkste:

De behoefte om te presteren

De intrinsieke motivatie om te presteren heeft veel te maken met een impuls om dingen te overwinnen. Het is de drang om een ​​taak uit te voeren vanwege het plezier dat het biedt. En omdat het ervoor kan zorgen dat je bepaalde vaardigheden ontwikkelt of perfectioneert. Van daaruit maak je plaats voor een gevoel van competentie.

Mensen met een sterke behoefte om te presteren delen deze kenmerken:

 • Ze zijn innovatief en ondernemend.
 • Ze streven naar excellentie of professioneel succes en vertrouwen op hun inspanningen.
 • Vaak zijn ze geneigd om hun doelstellingen voortdurend na te streven.

De behoefte om ergens bij te horen

Dit is de interesse die mensen hebben om positieve emotionele relaties op te bouwen en onderhouden met anderen. De mensen die deze behoefte hebben streven meestal naar sociaal contact. Daarnaast hebben ze de neiging om deel te nemen aan grote of kleine groepen en houden ze er niet van om alleen te zijn.

Mensen die een sterke behoefte hebben om ergens bij te horen delen de volgende kenmerken:

 • Hun relaties zijn meestal beter en emotioneel positiever dan mensen met weinig behoefte om ergens bij te horen.
 • Dit zijn mensen die constante zorg en affectie nodig hebben, waardoor ze zich speciaal voelen.
 • Ze zijn meestal erg bang voor sociale afwijzing en streven voortdurend naar de acceptatie van hun groep. Dus dit betekent dat ze de neiging hebben om dingen te doen waarvan ze denken dat de groep ze leuk zal vinden.
 • Ze hebben de neiging om conflicten te allen tijde te vermijden.
 • Vaak geven ze de voorkeur aan coöperatieve omgevingen in plaats van concurrerende omgevingen.
 • Ze zijn meestal niet erg succesvol in managementtaken die de vaardigheid vereisen om leiding te geven.

De behoefte aan zelfverwezenlijking

De psycholoog Abraham Maslow was de eerste persoon die deze behoefte of groep van behoeften definieerde. Zelfverwezenlijking is een ideaal doel dat alle mensen willen bereiken.

Man die zich probeert te leiden door zijn intrinsieke motivatie

Je kunt aan deze behoefte voldoen door middel van kansen om je talent en potentie volledig te ontwikkelen en kennis en ideeën uit te drukken. Of je kunt groeien en je ontwikkelen tot een geweldig persoon. Maslow dacht dat mensen totale zelfverwezenlijking konden bereiken als ze zich vervuld voelden.

Of we nu nog een ander subtype toevoegen of niet, we weten dat intrinsieke motivatie ook in de loop der tijd meestal zeer consistent is. Dat komt omdat het meer te maken heeft met persoonlijke kenmerken dan persoonlijke omstandigheden. En intrinsieke motivatie is algemener dan extrinsieke motivatie, omdat we het op veel verschillende manieren kunnen bevredigen.

Bibliografie

Bandura, A. y Walters, R. (1963) Sociaal leren en ontwikkeling van persoonlijkheid. New York. Holt, Rhinehart en Winston. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.