In ieder gelukkig persoon bevindt zich een vechter

In ieder gelukkig persoon bevindt zich een vechter
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 27 december, 2022

In elke gelukkige vrouw bevindt zich een vechter. In elke man die glimlacht in het leven, wordt er voortdurend gestreden tegen de uitdagingen en angsten van het leven… Omdat geluk geen sleutel is waar we zomaar tegenaan lopen. Het is een houding van niet toegeven, van het werk doen. Het is veerkracht.

“Geluk bevindt zich vanbinnen, en niet vanbuiten; en dus hangt het niet af van wat we hebben, maar van wat we zijn.”

-Henry van Dyke-

Het leven is niet makkelijk. We weten dat het een beetje stoïcijns klinkt. Maar we kunnen het er allemaal over eens zijn dat het waar is. En eigenlijk leerde de Griekse stoïcijnse filosoof Epictetus ons rond 130 voor Christus een zeer relevante les. Deze les is vreemd genoeg zeer relevant voor ons hier in de eenentwintigste eeuw.

Als we de dingen om ons heen niet onder controle hebben – zei de Griekse filosoof – moeten we ons concentreren op de aspecten die we kunnen beheersen. De dingen waar we op kunnen reageren: de gedachten die in ons verstand plaatsvinden.

Pas als we die negatieve emoties in toom houden, vinden we helderheid, innerlijke rust en zelfs vrijheid.

Dit idee zou ons moeten helpen om iets heel eenvoudigs, iets heel elementairs te begrijpen. Wanneer we iemand ontmoeten van wie op het eerste gezicht lijkt alsof hij het geheim van geluk bezit, kunnen we begrijpen dat het niet magisch is.

Er zijn geen toverstokjes. En deze mensen hebben ook niets dat wij niet hebben, niets om jaloers op te zijn.

In een gelukkig persoon bevindt zich een vechter. Een persoon die elke dag het werk doet om zijn beperkende houding in de hand te houden en zijn eigen kracht te versterken.

Het zijn mensen die elke dag weer uit hun comfortzone breken. Mensen die iets leren van ieder ‘slecht ding’ dat hen overkomt. En ondanks alle ontberingen blijven ze hoopvol naar het leven kijken…

Vrouw met een masker op waar bloemen uit groeien

Om gelukkig te zijn, heb je ‘veel’ (ja, veel!) nodig

Als je ooit die klassieke uitdrukking hebt gehoord over hoe weinig we nodig hebben om gelukkig te zijn in het leven, moet je weten dat de mensen die dit zeggen het bij het verkeerde eind hebben. Eigenlijk hebben we juist veel nodig.

Nou, veel van wat we ‘innerlijk werk’ zouden kunnen noemen. Dit soort psychologisch, motiverend en emotioneel werk gebeurt niet van de ene op de andere dag.

We hebben ons hele leven geleerd dat geluk te maken heeft met het opbouwen van dingen en relaties. Maar wat gebeurt er als we dat niet doen? Wat we dan voelen is verwoesting, hulpeloosheid en ongelukkigheid.

Oliver Bukerman is vandaag de dag een van de bekendste auteurs als het gaat om anderen helpen om gelukkig te zijn. Zijn focus is ongetwijfeld een van de meest innovatieve en gedurfde op de uitgeversmarkt.

Zijn boek ‘The Antidote: Happiness for People who can’t stand Positive Thinking’ nodigt ons uit om de klassieke focus van Martin Seligman terzijde te schuiven. En Bukerman heeft hier goede redenen voor…

Veel zelfhulpboeken vertellen ons om onze positieve kant te cultiveren. Om een inspanning te leveren om altijd op zoek te gaan naar de positieve kant van het leven. Denk altijd na over de beste manier om die gouden weg voor onze voeten te laten verschijnen.

Oliver Bukerman legt uit dat deze ideeën vrij snel uiteenvallen. En ze kunnen zelfs contraproductief blijken.

Het huidige economische klimaat, in combinatie met politieke en milieuonzekerheid, zorgt ervoor dat het hebben van hoop vaak niet genoeg is. Het is niet genoeg om alleen een positieve focus te hebben.

Man die in het universum de wereld omhelst

Het boek ‘The Antidote: Happiness for people who can’t Stand Positive Thinking’ suggereert dat we eerst moeten accepteren dat het leven moeilijk is. Dat slechte dingen ook goede mensen kunnen overkomen.

En dat ergens aan werken niet altijd tot een positief resultaat leidt. Dat is het probleem.

Positief zijn is goed, maar negativiteit kunnen verwerken is noodzakelijk. We moeten in staat zijn falen te accepteren – en door te gaan met het leven. Onze verliezen aanvaarden – en ze onder ogen zien. Begrijpen dat het leven voortdurend verandert. Je moet een vechter zijn.

Een gelukkig persoon is een vechter: strategieën

We weten al dat we ‘veel’ nodig hebben om geluk te worden. We moeten effectieve verwerkers zijn van onze negatieve emoties, bekwame architecten van realistische doelen. Wees een vechter, ongeacht wat het lot op je pad brengt…

“Geluk bestaat meer uit de kleine gemakken van pleziertjes die elke dag voorkomen, dan uit grote stukken geluk die in de loop van het leven zelden voorkomen.”

-Benjamin Franklin-

Het is duidelijk dat niemand ons ooit heeft geleerd hoe we dat moeten doen. En deze ‘mystieke geheimen’ leren we niet van de ene op de andere dag.

Maar laten we niet opgeven. Hieronder vind je enkele nuttige dingen om over na te denken. Het zijn eenvoudige strategieën en benaderingen van het leven die we kunnen aannemen.

  • De wereld is zoals ze is: veranderend, willekeurig en hard. We moeten die complexiteit accepteren en ons er niet voor verbergen. Neem niet de gemakkelijke weg. Zeg nee tegen de leugen: ‘Wat ik ook doe, er is geen hoop meer’.
  • Stel jezelf niet voor als een sterke, dappere en bekwame held met een glanzend wapen. Construeer een beeld van jezelf als flexibel, licht maar onbreekbaar. Zoals een stuk bamboe dat elke dag tegen de wind vecht en wint, zelfs in de hevigste storm.
  • In plaats van de oogkleppen van positiviteit op te zetten, creëer je een nieuw wereldbeeld waarin je ook het negatieve kunt accepteren. Op die manier overleef je het niet alleen, maar leer je er ook van.
Trap die leidt naar een heuvel met geweldig uitzicht voor mensen die een ware vechter in zich hebben

Tot slot is hier een strategie die van pas kan komen wanneer je je overweldigd en verloren voelt. Maak een wandeling. Lichaamsbeweging is zeer nuttig wanneer je je opgesloten voelt. Het is een eenvoudige, goedkope en toegankelijke manier om gelukkig te leren zijn. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.