Humor maakt gelukkig en geluk is besmettelijk

Humor maakt gelukkig en geluk is besmettelijk
Sergio De Dios González

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Sergio De Dios González.

Geschreven door Raquel Lemos Rodríguez

Laatste update: 27 december, 2022

Humor en lachen zorgen voor wat licht tijdens intense situaties. Maar in veel situaties wordt het niet als iets goeds gezien om te lachen.

En cultureel gezien hebben we bepaalde manieren van gedrag aangeleerd. Ervoor kiezen om door het leven te gaan met een gevoel voor humor wordt niet als belangrijk beschouwd.

De tragische dingen die we elke dag op tv te zien kunnen krijgen, tonen ons een wereld waarin negativiteit de hoofdrolspeler is. Ook vanwege de mensen om ons heen die de hele tijd klagen, gaan we ons afvragen of de wereld wel echt goed is.

“De negativiteit van de wereld is een vijand die zo sterk is, dat hij je glimlach kan verzwakken.”

-Helen Exley-

Dat is waar we mee gevoed worden. En we worden zo geconditioneerd door deze uiterst negatieve kijk op het leven dat we uiteindelijk voortdurend klagen over dingen, terwijl dit eigenlijk niet zo veel zin heeft.

Bezorgdheid gezien als een teken van respect

Door het leven gaan met gevoel voor humor is onverenigbaar met een cultuur waarin bezorgdheid een teken van respect is. Het is waar dat grappen maken over tragedies of de dood ongepast is.

Maar, soms moeten we de positieve kant zien van de slechte dingen die ons overkomen. Hoe dan ook, het gebeurt, en we kunnen het zien hoe we maar willen. We zullen een voorbeeld geven met een geweldig verhaal.

Fernando was 32 jaar oud toen hij zijn baan verloor. Hij was hoofd boekhouding voor een managementvennootschap, maar de recessie sloeg toe en ze moesten mensen ontslaan.

Iedereen had medelijden met Fernando. Ze vertelden dat ze hem probeerden op te vrolijken, maar ze zagen er verdrietig en ontmoedigd uit, je kon het van hun gezicht aflezen.

Man met vliegtuigje dat rook in zijn gezicht blaast

Niets daarvan raakte Fernando. Hij had zijn baan verloren, dat was waar, maar het was een geweldige kans om zijn eigen bedrijf te beginnen. Of andere projecten te starten, wie weet!

Hij had eigenlijk altijd een glimlach op zijn gezicht. Nou, dat irriteerde veel van zijn familieleden, want ze zeiden vaak tegen hem: ‘Hoe kun je zo gelukkig en zorgeloos zijn nadat ze je er op die manier uitgegooid hebben? Maakt dat je dan niet uit?’

“Zelfs je ergste vijanden kunnen je niet zo veel pijn doen als je eigen gedachten.”

-Boeddha-

We leven in een wereld waar klagen en medelijden de norm is. En we laten het aan iedereen weten die niet in het plaatje past – of we oordelen in stilte over hen.

Hebben we ons bijvoorbeeld niet allemaal afgevraagd hoe het kan dat iemand zich zo goed voelt als zijn echtgenoot nog maar een paar weken geleden overleden is of als hij of zij net een relatie beëindigd heeft?

Als we op zo’n serieuze manier door het leven gaan, betekent dit dat we soms situaties te veel dramatiseren, die eigenlijk een makkelijke oplossing hebben.

Uiteraard is iedere situatie anders. Maar als we weten hoe we moeten glimlachen en optimistisch naar de toekomst moeten kijken, zal alles beter worden en zullen er kansen ontstaan waar we over hebben gedroomd.

Je kiest zelf hoe je door het leven gaat: tragisch of komisch

Door het leven gaan met een gevoel voor humor betekent niet dat je moet lachen om alles wat anderen overkomt. Het maakt het ook niet opeens heel makkelijk om al die gecompliceerde situaties waar we mee te maken hebben licht op te vatten.

Nee, door het leven gaan met gevoel voor humor betekent dat je jezelf niet als slachtoffer ziet. Het betekent dat we de neerwaartse spiraal van het negatieve denken te boven moeten komen, dat we geen medelijden hoeven te hebben met onszelf. In plaats daarvan handelen we.

Hoe vaak is het wel niet voorgekomen dat we de dingen die ons overkwamen ‘pech’ noemden? We zitten daar maar en doen er niets aan.

We hebben nog veel werk voor de boeg voordat we alles kunnen accepteren wat onze kant op komt. Om te accepteren waar we geen controle over hebben. Maar tegelijkertijd negeren we het deel waar we wel controle over hebben.

Het leren lachen om een tragische situatie of een pijnlijke gebeurtenis die we hebben meegemaakt, dat is een teken dat we echt veel veerkracht hebben.

Het betekent niet dat onze pijn minder is, alleen dat we een nuttiger hulpmiddel hebben om het te bedwingen: humor. Het verzamelen van de kracht om met opgeheven hoofd en een glimlach op ons gezicht door het leven te gaan, zelfs als het ons ook harde klappen geeft.

Er is altijd een reden om te lachen want humor maakt gelukkig

Vooruitgaan is niet mogelijk als we niet uit de put klimmen waar we ons in bevinden. Wat heeft het voor zin om een negatief geladen emotie te voeden tot het wordt wie we zijn?

Dat helpt ons niet om vooruit te komen. Het helpt ons niet uit te vinden hoe sterk we zijn. En het helpt ons niet om te beseffen dat we veel geweldige vaardigheden hebben die we kunnen gebruiken om een moeilijke situatie het hoofd te bieden.

Veerkracht is het vermogen om de tegenslagen in het leven het hoofd te bieden. Pijn omzetten in een motiverende kracht om pijn te overwinnen en er sterker uit te komen. Een veerkrachtig persoon weet dat hij de architect is van zijn eigen geluk en zijn eigen lot.

Een snufje meer humor brengen in ons wereldbeeld zou een manier van leven moeten zijn. Omdat het makkelijk is om te vergeten dat geluk elke dag mooier maakt.

Het laat angst verdwijnen. Het zorgt ervoor dat de wonden aan ons hart minder pijn doen. Ook maakt humor ons gelukkig.

Lachen en endorfine gaan hand in hand. Maar waarom zouden we de pijnstiller van de natuur dan vergeten? Is het niet tijd om een evenwicht te vinden tussen tragedie en humor?

Twee handen die een touwtje vasthouden waar allemaal vogeltjes op zitten

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.