Hoe ontwikkelt de persoonlijkheid van een agressor zich?

Hoe ontwikkelt de persoonlijkheid van een agressor zich?

Laatste update: 18 april, 2019

Agressie resulteert in vele verwondingen en sterfgevallen, daarom is het belangrijk om te blijven onderzoeken hoe agressie zich ontwikkelt. Als je wil begrijpen hoe geweld zich manifesteert in een relatie en op andere vlakken, dan moet je weten hoe de persoonlijkheid van een agressor zich ontwikkelt. We moeten ook begrijpen hoe zij hun relaties ervaren.

Onderzoekgegevens tonen aan dat slachtoffer zijn van of getuige zijn van geweld niet noodzakelijkerwijs betekent dat je zelf gewelddadig gaat zijn in de toekomst. Studies tonen echter ook aan dat veel agressors wel een geschiedenis van huiselijk geweld kennen (54%).

De persoonlijkheid van een agressor ontwikkelt zich in de kindertijd en adolescentie

Een relatie aangaan is de manier waarop we ons verbinden met de wereld, vooral met emotionele figuren. Vanaf een jonge leeftijd wordt ons verbindingssysteem geactiveerd in het aangezicht van een dreiging. Wanneer we bang zijn, zoeken we naar het gevoel van veiligheid dat onze emotionele figuren bieden, bijvoorbeeld onze ouders.

Aan de andere kant kan deze energie soms veranderen in agressie. In dit geval heeft geweld tot doel de aandacht van de emotionele figuur te trekken zodat zij kunnen helpen.

Persoonlijkheid van een agressor

Het lijkt erop dat met name borderline en antisociale agressors een onzekere verbinding hebben. Dit kenmerkt hun manier van binding met emotionele figuren.

Wanneer dit type van onveilige verbinding wordt gecombineerd met blootstelling aan geweld, vernedering en onthechting kan dit leiden tot een persoonlijkheidsstoornis en gewelddadig gedrag.

Volgens Dutton (2003) leiden deze factoren samen tot een “diffuse identiteit.” In deze gevallen voeden geweld en emotionele afstand een vicieuze cirkel die relaties verwoest.

Wat voor soort achtergrond hebben agressors?

Zoals we weten, helpen onze ervaringen met emotionele figuren om onze persoonlijkheid te bepalen. Volgens Dutton (2003) zijn er veel precedenten met betrekking tot de familie-ervaringen van agressors en de psychologische en fysieke episodes die ze produceren:

 • Afwijzing en vernedering: laag zelfbeeld, woede, en de schuld geven aan externe factoren. Gebrek aan emotionele regulatie, de neiging om vaak gewelddadig te zijn en anderen emotioneel te mishandelen.
 • Onzekere verbinding: ze zijn vaak jaloers, voelen woede en willen controle.
 • Slachtoffer en/of getuige van fysiek geweld: ze hebben herinneringen aan patronen van geweld en hebben geen positieve oplossingsstrategieën. Ze hebben weinig empathie voor slachtoffers van geweld en hebben de neiging om onder andere te mishandelen.
 • Afwijzing, vernedering en onzekere verbinding: geweld staat centraal in hun intieme relaties.
 • Afwijzing, vernedering, onzekere verbinding en slachtoffer en/of getuige van fysiek geweld: de integriteit van hun ego hangt af van de relatie, dus controleren, mishandelen en vervolgen ze.

Wanneer de agressor bang is om in de steek gelaten te worden, veroorzaakt dit de noodzaak om het slachtoffer te controleren en pijn te doen.

De rol van waarden als het om geweld gaat en het effect op de persoonlijkheid van de agressor

Een jong persoon met een onzekere verbinding ontwikkelt een waardensysteem dat rechtvaardigt hoe zij de wereld zien. Daarom rechtvaardigt het ook de relaties die ze hebben met hun partners.

Deze waarden worden overgedragen via hun familie, leeftijdsgenoten, school, films, enzovoort. De belangrijkste waarden die verband houden met huiselijk geweld zijn onder meer:

 • Mannelijke superioriteit: onder andere de mythe van Superman, de man als kostwinner, tolerantie voor mannelijke promiscuïteit, controle over de relatie en het recht om huiselijke diensten te eisen van hun partner.
 • Manier om geweld te begrijpen: onder andere een slecht humeur veroorzaakt geweld, mannen zijn vaak van nature jaloers, dingen breken is geen agressie, en soms zijn er geen alternatieven.
 • Hoe zij vrouwen zien: vrouwen zijn manipulatief en zien mannen als geldbronnen, feministen haten mannen en vrouwen willen graag gedomineerd worden of zijn net zo gewelddadig als mannen, onder andere.
Persoonlijkheid van een agressor

Waarom agressors hun toevlucht nemen tot huiselijk geweld

Volgens Holma et al. (2006) rechtvaardigen agressors hun geweld op zes manieren:

 • Ze geloven dat geweld natuurlijk is.
 • Geweld houdt verband met het onvermogen van een agressor om enkele moeilijke situaties te beheersen.
 • De agressors geloven dat zij in het nauw gedreven zijn.
 • Hun partner had hen van streek gemaakt.
 • Ze verloren tijdelijk de controle.
 • Ze gebruiken hun traumatische verleden of stress om zichzelf te rechtvaardigen.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat het niet gaat om het gevecht te winnen van de agressor maar het gaat erom te doen wat het beste is voor jou. Alle geweld is negatief. Begrijpen hoe de persoonlijkheid van je agressor zich heeft ontwikkeld is belangrijk.

Wanneer een slachtoffer van geweld hulp zoekt, proberen professionals hun zelfrespect en zelfvertrouwen te verhogen zodat ze op deze manier terug de controle kunnen krijgen over hun leven. Wellicht ook interessant voor jou

De beschrijving van 10 types van emotioneel gewelddadige mensen
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
De beschrijving van 10 types van emotioneel gewelddadige mensen

In 2002 heeft Lundy Bancroft één van de meest diepgaande boeken ooit geschreven over de mentaliteit van psychologische en emotionele misbruikers. Z...