Hoe kan ik een sterke wil ontwikkelen?

Hoe kan ik een sterke wil ontwikkelen?

Laatste update: 12 april, 2018

In ideale omstandigheden hebben we geen sterke wil nodig. Dan zouden we alleen zwemmen in rivieren die een gunstige stroming hebben. We zouden niet een van die personen zijn die, om een of andere reden, lijken te houden van het idee van het vullen van hun agenda’s met activiteiten en verplichtingen die hun wilskracht testen. Misschien zal het overwinnen van uitdagingen bevredigend voelen. Maar het veroorzaakt ook heel wat slijtage aan onze psyche.

Dus het eerste dat we misschien moeten zeggen over het hebben van een sterke wil, is dat je er geen misbruik van moet maken. Draag niet de hele dag dat gewicht met je mee. Probeer ervoor te zorgen dat de meeste van je activiteiten niet tegen de zwaartekracht of het gezond verstand in gaan.

Druppels water op een paardenbloem

Wil en gewoonte

De wil wordt minder noodzakelijk als er traagheid is. Met traagheid bedoelen we de beweging die een voorwerp heeft wanneer de som van de krachten die erop inwerken nul is. Het is een basisconcept uit de natuurkunde. Met andere woorden, stel je een marmeren rol voor op een oppervlak zonder wrijving. Op dit oppervlak zou het nooit stoppen, of het zou op zijn minst moeilijker zijn om te stoppen.

Nou, als het om mensen gaat, is traagheid gerelateerd aan gewoonte. We hebben bijvoorbeeld allemaal andere gewoonten om ‘s morgens wakker te worden. Als we een strikt schema voor het opstaan aannemen, wordt het uiteindelijk makkelijker voor ons om op te staan. Het gaat er niet zozeer om dat we elke dag wilskracht hebben, maar meer dat we ons gedrag aanpassen door discipline, zodat we minder kunnen vertrouwen op de wil en meer op een traagheid die in ons voordeel werkt.

Motivatie, de ziel van de sterke wil

Eén ding dat heel goed is voor je wil, is motivatie. Stel je voor dat je bibliotheekboeken moet terugbrengen om nieuwe te kunnen lenen. Je wilt nieuwe boeken lezen, maar het lijkt zo moeilijk om de boeken die je al eerder hebt geleend te verzamelen, naar de bibliotheek te rijden, de boeken in te leveren en nieuwe te zoeken.

Omdat je nieuwe boeken niet binnen een handomdraai kunt krijgen en in plaats daarvan veel andere stappen moet doorlopen, is het moeilijk om jezelf ertoe te zetten het te gaan doen. Het kan zijn dat je de boeken pas na de vervaldatum terugbrengt, wat nog meer motivatie vraagt.

De kosten van het niet krijgen van nieuwe boeken worden als lager ervaren dan de kosten van het niet krijgen van nieuwe boeken en het betalen van een boete. Dus hier is sprake van een gebrek aan motivatie. Zonder motivatie is het moeilijk om te handelen op basis van wilskracht alleen. De boeken worden dus pas geretourneerd als er absoluut geen andere keuze is.

Denkende vrouw

De relatie tussen motivatie en wil

De relatie tussen motivatie en wil kan ook op een andere manier begrepen worden. Als we bijvoorbeeld zelf een doel voor de middellange of lange termijn stellen, helpt het stellen van doelen voor de korte termijn ons ook op koers te blijven. Kortetermijndoelen vragen meestal minder van ons en maken het langetermijndoel minder belastend.

Stel je voor dat je hebt besloten om tien kilo af te vallen. Om dit te bereiken, verander je je dieet en doe je meer aan lichaamsbeweging. Als je enthousiast bent om gewicht te verliezen en je goed te voelen met elk klein doel dat je bereikt, zal de inspanning die nodig is om op koers te blijven makkelijker zijn.

Het bereiken van kleine doelen vergroot dus in sterke mate onze wil om door te gaan.

Wil, zelfontplooiing en definiërende doelstellingen

De kracht van onze wil hangt ook af van hoe goed we onze doelen definiëren. Nauwkeurige, deelbare, meetbare en duidelijke doelstellingen geven ons meer controle. Ze zijn stabieler en helpen onze wilskracht. In die zin zal onzekerheid bovenal onze wil op de proef stellen, omdat het de vaste grond onder onze voeten vandaan haalt.

Een sterke wil is ook gevoelig voor zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid heeft te maken met het gevoel of de intuïtie dat we iets succesvols zullen gaan doen. Ik heb bijvoorbeeld een vriend die sporter is. Onlangs vertelde hij me dat hij een training moest afzeggen vanwege een reeks blessures.

Nu is hij weer aan het trainen en hij vertelde me dat de oefeningen altijd veeleisend waren, maar nu mentaal veel belastender. Dit komt omdat hij zich zorgen maakt dat hij ze niet zal afmaken en nadenkt over hoe hij al een training heeft moeten afzeggen.

In het geval van mijn vriend is het een gebrek aan waargenomen zelfredzaamheid dat het zo veel moeilijker heeft gemaakt om wilskracht te vinden. De kans dat hij vroeg opstaat, naar de sportschool gaat, opwarmt, om vervolgens te ontdekken dat hij de training niet kan doen, heeft de druk op zijn wil verhoogd.

Fantasierijk plaatje van een walvis boven een trampoline

Wil en sociale steun

Tot slot willen we benadrukken hoe waardevol sociale steun is. Als we bijvoorbeeld onze doelen delen met anderen, kunnen ze ons helpen in tijden van zwakte. Sociale verantwoordelijkheid kan ons helpen motiveren, omdat we moeten doen wat we hebben gezegd.

In die zin is sociale steun een tweesnijdend zwaard. Als het geen intelligente ondersteuning is, of als het ons voortdurend herinnert aan onze mislukkingen, kan het eigenlijk een grotere druk op onze wilskracht leggen. Om dit te voorkomen kunnen we onze doelen delen, maar ook vertellen hoe we willen dat ze ons steunen.

Zoals we hebben gezien, is een sterke wil belangrijk. Er zijn echter nog veel meer factoren die ons kunnen helpen om onze doelen te bereiken. We moeten oppassen dat we onze energie niet verspillen door alleen wilskracht te gebruiken, waardoor we onze innerlijke kracht uitputten. In plaats daarvan moeten we slim zijn en deze methoden gebruiken om onze wil te versterken en dingen voor elkaar te krijgen. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.