Hoe je met conflicten omgaat zegt veel over jou

Wat zeggen de strategieën die je gewoonlijk gebruikt om conflicten op te lossen over jou? Welke methoden volg je meestal? Verergert een van hen het probleem? Lees meer in dit artikel.
Hoe je met conflicten omgaat zegt veel over jou
Sergio De Dios González

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Sergio De Dios González.

Geschreven door Edith Sánchez

Laatste update: 18 december, 2022

Hoe je met conflicten omgaat zegt veel over jou. Er wordt zelfs gezegd dat onze houding tegenover conflicten ons verraadt en laat zien wie we werkelijk zijn. Het lijkt aannemelijk genoeg. Immers, de manier waarop we omgaan met onze verschillen en spanningen hangt samen met hoe we ons verhouden tot onszelf en hoe we waarnemen wat er om ons heen gebeurt.

Slechte omgang met conflicten versterkt het ongemak ervan, ook al kan deze manier van handelen tijdelijk verlichting geven. Uiteindelijk ervaar je ofwel een merkbaar ongemak bij jezelf, ofwel vergroot je de spanningen in je interpersoonlijke relaties. Met andere woorden, slecht omgaan met deze situaties maakt het moeilijk om een gemeenschappelijke basis te vinden.

Je welzijn hangt grotendeels af van de manier waarop je conflicten beheert. Om dat goed te doen moet je echter volwassen zijn. Deze situaties vereisen namelijk een groot inlevingsvermogen, evenals sereniteit en een constructieve houding. Ze zijn niet zo gemakkelijk om mee om te gaan.

Wanneer je met iemand in conflict bent, is er één factor die het verschil kan maken tussen het beschadigen van je relatie of het verdiepen ervan. Die factor is houding.”

William James

.

Vrouwen zijn het niet eens

Dagelijks conflict

Er is niet één manier om meningsverschillen in liefdes-, familie- of werkrelaties te vermijden. Bovendien moet je voortdurend de grenzen onder ogen zien die het leven in de maatschappij je oplegt. Dit kan spanning opleveren. Bovendien is het naleven van de regels niet altijd gemakkelijk. Daarom maakt conflict in meer of mindere mate deel uit van het dagelijks leven.

Conflict creëert conflict. Als je geconfronteerd wordt met een situatie die je stress bezorgt, kies je misschien voor een reeks maatregelen die vaak niet al te adaptief zijn. De meest basale is vechten of vluchten. Als je het conflict niet kunt beheersen, kun je ervoor kiezen om toe te geven en in te gaan tegen wat je eigenlijk wilt en denkt te moeten doen.

Je persoonlijkheid beïnvloedt de manier waarop je met conflicten omgaat

Persoonlijkheid beïnvloedt conflictbeheersing, maar conflictbeheersing beïnvloedt ook de persoonlijkheid. In feite is de invloed tweerichtingsverkeer. In een onderzoek uit 2011 (Engelse link) werd een verband vastgesteld tussen vijf persoonlijkheidskenmerken en het omgaan met conflictsituaties.

Deze karaktertrekken vielen samen met die van het Big 5 Model: aangenaamheid, openheid voor ervaring, consciëntieusheid, extraversie en neuroticisme.

De conclusies van de studie waren als volgt.

  • Mensen bij wie al deze factoren overheersen, met uitzondering van neuroticisme, lossen conflicten meestal op door te zoeken naar manieren om de twee tegengestelde posities met elkaar te verzoenen.
  • In die profielen waarin vriendelijkheid overheerst, hebben vermijdingsstrategieën ook de neiging te overheersen. Bij deze persoonlijkheidstypen bereiken conflictueuze situaties zelden het stadium van handhaving.
  • De beste conflictonderhandelaars zijn mensen bij wie de eigenschappen aangenaamheid, openheid voor ervaringen, nauwgezetheid en extraversie overheersen.

De manier waarop je conflicten hanteert en angst

Een van de factoren die de meeste voorwaarden stelt aan de manier waarop je conflicten hanteert is angst. In het bijzonder de angst om te verliezen. Misschien vertel je je partner bijvoorbeeld niet wat je niet leuk vindt aan je relatie, omdat je bang bent dat je uit elkaar valt of ruzie krijgt.

Misschien wijs je je baas niet op wat je oneerlijk vindt, omdat je bang bent je baan te verliezen of vergeldingsmaatregelen te krijgen. Evenzo deel je je mening misschien niet met je familie omdat je weet dat zij precies het tegenovergestelde denken.

Angst heeft vele facetten, en een daarvan is agressie. Je wordt defensief omdat je tekenen van bedreiging in de ander interpreteert, hetzij op het fysieke, hetzij op het mentale vlak of beide tegelijk. Dit leidt ertoe dat je probeert ‘van hen af te komen’ door hun stem, aanwezigheid of standpunt op te heffen. Zij vormen een bedreiging en je voelt je gerechtigd je positie te verdedigen.

Het probleem is dat conflicten meestal niet worden opgelost door systematisch toe te geven of passief aan te vallen. In feite komt het vaak voor dat dit soort copingstrategieën uiteindelijk meer conflict over de kwestie veroorzaken.

Stel maakt ruzie

Conflict en vechten zijn niet hetzelfde

De sleutel tot het leren omgaan met conflicten ligt in het inzicht dat het niet synoniem hoeft te zijn met vechten of confrontatie. Als je niet wilt dat het zo is, zal het dat ook niet zijn. Het hangt uitsluitend van jou af. Dat gezegd hebbende, moet het woord exclusief hier onderstreept worden, want, zoals ze zeggen, “it takes two to argue.”

Veel conflicten ontstaan en groeien zonder dat de betrokkenen precies weten waarom. Ook dit is een belangrijke factor. Voordat je doet alsof je een conflict oplost, moet je het begrijpen.

Waar liggen jullie verschillen? Waar komt de spanning vandaan? Wat veroorzaakt de tegenstelling en waarom? Door eenvoudigweg een oefening te doen in het begrijpen van wat er gebeurt, zul je beginnen het probleem op te lossen.

Conflict wordt goed aangepakt wanneer het, in plaats van het te zien als een onvermijdelijke confrontatie, wordt gezien als de noodzaak van een nieuw pact. In feite schiet er iets tekort of ontbreekt er iets, dus moet je de kaarten opnieuw schudden en tot een nieuwe overeenkomst komen. Als je het zo bekijkt, zul je niet al te veel moeite hebben om de oplossing te vinden.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Monteiro, A. P., Serrano, G., & Rodríguez, D. (2012). Estilos de gestión del conflicto, factores de personalidad y eficacia en la negociación. Revista de Psicología Social27(1), 97-109.
  • Pereira, M. L. N. (2008). Relaciones interpersonales adecuadas mediante una comunicación y conducta asertivas/Adequate human relationships through an assertive conducts and communication. Actualidades investigativas en educación8(1).
  • Reimann, C. (2000). Hacia la transformación de conflictos: evaluación de los enfoques recientes de gestión de conflictos.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.