Het verband tussen hoarding en eenzaamheid

Als je de neiging hebt om te veel te shoppen en materiële zaken troostend vindt, kan dat een teken zijn dat je eenzaam bent. We leggen de relatie tussen deze twee realiteiten uit.
Het verband tussen hoarding en eenzaamheid
Elena Sanz

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz.

Laatste update: 11 januari, 2023

Vandaag de dag lijken we te lijden onder een epidemie van eenzaamheid. In een wereld die steeds individualistischer en concurrerender wordt, schitteren menselijke banden door afwezigheid en neemt het aantal eenpersoonshuishoudens toe.

Hoewel alleen zijn niet noodzakelijkerwijs synoniem is met emotionele eenzaamheid, zijn we in werkelijkheid sociale wezens. Het lijkt erop dat deze afwezigheid van betekenisvolle banden sommige mensen ertoe brengt voorwerpen te hoarden om die leegte op te vullen.

In feite is dit een trend waarin de meesten van ons zijn ondergedompeld. We zijn steeds consumentistischer geworden en het internet en nieuwe technologieën vergemakkelijken onze aankoop van goederen vanuit ons eigen huis. In plaats van kwaliteitstijd door te brengen met andere mensen en sterke, betekenisvolle relaties op te bouwen en te koesteren, besteden we daarom steeds meer tijd aan online winkelen.

Dwangmatig koopgedrag is de afgelopen twee decennia wereldwijd toegenomen. We worden echter niet allemaal in gelijke mate door deze trend getroffen. Dus, wat maakt dat we genegenheid en gezelschap eerder vervangen door materiële goederen? Laten we dat eens uitzoeken.

Auto's verzamelen

Hoarding: de neiging tot verzamelen en oppotten

De aanleg tot oppotten en verzamelen is heel gewoon in het dierenrijk. Ook het menselijk brein is daartoe geprogrammeerd. Vooral als we niet kunnen vertrouwen op een veilige en regelmatige beschikbaarheid van voorraden. Tot op zekere hoogte genieten we allemaal van een volle voorraadkast en meerdere kledingstukken of decoratieve voorwerpen. Toch gaan sommigen van ons tot het uiterste.

Mensen die aan hoarding doen hebben de neiging om voorwerpen te verzamelen waar ze geen afstand van kunnen doen. Het idee alleen al om dat te doen bezorgt hen een enorme angst.

Dat komt ofwel omdat ze denken dat ze die in de toekomst nodig kunnen hebben, ofwel omdat ze er een emotionele betekenis aan toekennen. Bijgevolg vullen de voorwerpen uiteindelijk de hele ruimte van hun huis en worden ze een belangrijke bron van ongemak.

Deze mensen hebben over het algemeen minder en kwalitatief mindere sociale relaties. Bovendien hebben ze vaak moeite om zich met anderen te verbinden en gebruiken ze hun bezittingen en verzamelingen als een manier om zich te binden aan een gelukkig verleden of om met eenzaamheid om te gaan.

Waarom eenzaamheid leidt tot Hoarding

Dus waarom kiezen sommige mensen ervoor om hun sociale en emotionele leegtes op te vullen met materiële goederen? Een studie (Engelse link) uit 2018 geeft hierover interessante informatie, die we hieronder zullen bespreken.

Antropomorfisme

De studie beweert dat één antwoord te vinden is in antropomorfisme, de neiging om menselijke eigenschappen en kwaliteiten toe te schrijven aan niet-menselijke entiteiten. Net als het kind dat beweert dat zijn pop gevoelens heeft of de hoofdpersoon in de film Castaway, die gehecht raakt aan een bal die hij Wilson noemt.

Mensen die een eenzaam leven leiden met een grotere behoefte aan genegenheid en gezelschap kunnen dieren en voorwerpen antropomorfiseren. Dit compenseert het gebrek aan warmte dat ze uit sociaal contact halen.

Van het zich wenden tot een knuffeldier voor troost tot het benoemen van technologische snufjes, er zijn veel manieren waarop we onbedoeld wil, meningen of emoties toekennen aan voorwerpen. Het is bewezen (Engelse link) dat de eenzaamste mensen dit vaker doen.

Angstintolerantie

Aan de andere kant lijkt het erop dat degenen die meer moeite hebben met het verdragen van angst, eerder geneigd zijn voorwerpen te verwerven en te verzamelen. Deze intolerantie voor angst is te wijten aan het ontbreken van adaptieve copingmechanismen.

In deze gevallen neemt het individu bij tegenslag zijn toevlucht tot schuldgevoelens of ruminatie en voelt zich zowel overemotioneel als overweldigd. Bijgevolg vinden ze troost in voorwerpen (en de verwerving ervan) tegenover deze negatieve emoties die ondraaglijk en oncontroleerbaar zijn.

Angstige gehechtheid

De neiging om overmatig voorwerpen te verwerven en te verzamelen komt ook voor bij mensen met een angstige gehechtheidsstijl. Deze personen ervaren vaker en intenser negatieve emoties en voelen zich minder goed in staat daarmee om te gaan.

Bovendien hebben ze meestal emotionele tekorten en een behoefte aan verbinding en emotionele veiligheid. Daarom kennen ze menselijke eigenschappen toe aan voorwerpen om hun onbevredigde sociale behoeften te dekken. Door eenzaamheid kunnen ze overmatig kopen en een hoarding-stoornis ontwikkelen. zelfs een soort gevoel van erbij horen vinden waarnaar ze echt verlangen.

Hoarding en eenzaamheid

Onderzoek naar dit onderwerp suggereert dat het verzamelen, verwerven of gehecht raken aan voorwerpen bepaalde individuen helpt om hun gebrek aan sociale connecties goed te maken. Daarom kan het voor hen op een bepaald moment een hulp zijn. Dit is echter niet gezond. Ze zouden steun moeten zoeken om te leren hoe ze belangrijke menselijke banden kunnen opbouwen en in stand houden.

Ten slotte suggereren de resultaten van het onderzoek dat, als we een neiging tot overmatige accumulatie willen bestrijden, het werken aan antropomorfisme en intolerantie voor angst een goed uitgangspunt kan zijn. Wellicht ook interessant voor jou

Verbeter je sociale vaardigheden en wees slimmer in je relaties
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Verbeter je sociale vaardigheden en wees slimmer in je relaties

Spelen je sociale vaardigheden een rol in hoe jij je voelt? Hoe voelde het toen je op een doeltreffende manier met een andere persoon kon communice...


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Epley, N., Waytz, A., & Cacioppo, J. T. (2007). On seeing human: A three-factor theory of anthropomorphism. Psychological Review, 114(4), 864–886. https://doi.org/10.1037/0033-295X.114.4.864
  • Granero, R., Fernández-Aranda, F., Mestre-Bach, G., Steward, T., Baño, M., del Pino-Gutiérrez, A., … & Jiménez-Murcia, S. (2016). Compulsive buying behavior: Clinical comparison with other behavioral addictions. Frontiers in Psychology7, 914.
  • Instituto Nacional de Estadística. (2020). Encuesta continua de hogareshttps://www.ine.es/prensa/ech_2020.pdf
  • Norberg, M. M., Crone, C., Kwok, C., & Grisham, J. R. (2018). Anxious attachment and excessive acquisition: The mediating roles of anthropomorphism and distress intolerance. Journal of Behavioral Addictions7(1), 171-180.

De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.