Het gebied van Broca en taalproductie

Het gebied van Broca en taalproductie

Laatste update: 03 november, 2018

Het gebied van Broca is het gebied in de hersenen dat de biologische basis van onze taalproductie vormt. Taalproductie is ons vermogen om te communiceren met behulp van een symbolisch systeem dat we taal noemen. Dit vermogen heeft ons enorm geholpen in onze evolutie als soort.

Het feit dat we effectief kunnen communiceren, heeft ons in staat gesteld samen te werken en complexe samenlevingen te creëren. De samenleving maakt ook een belangrijk onderdeel uit van onze overleving in een zeer vijandige wereld.

Een belangrijk aspect van ons neurologische vermogen om talen te produceren, is dat het eenzijdig is. Dat wil zeggen, de meeste hersenstructuren die gerelateerd zijn aan dit vermogen, bevinden zich in de linkerhersenhelft.

Sommige studies zeggen echter dat dingen zoals ons vermogen om grappen te maken, pragmatisch te denken en sarcastisch te zijn, zich in de rechterhersenhelft bevinden. Toch bevindt het gebied van Broca (of het spraakcentrum van Broca), dat zich bezighoudt met taalproductie, zich in de linkerhersenhelft. Nog specifieker gezegd, bevindt het zich in gebied 44, volgens de theorie van brodmanngebieden.

In dit artikel vertellen we je iets meer over twee basiselementen waar je op de hoogte van moet zijn om te begrijpen welke rol het gebied van Broca in taal speelt. Het eerste heeft te maken met de anatomische en functionele aspecten ervan. Het tweede heeft te maken met de afasie van Broca, die voortkomt uit schade aan het gebied.

De anatomie en de functionele aspecten van het gebied van Broca

Na verloop van tijd zijn we tot het besef gekomen dat het gebied van Broca niet het enige gebied is dat betrokken is bij taalproductie. Samen met brodmanngebied 44, spelen ook de gebieden 45, 47 en een groot deel van gebied 6 een grote rol. Dit is een van de redenen waarom het gepaster zou zijn om het het centrum van Broca te noemen.

Gebied van Broca in de hersenen

Het centrum van Broca kan ook weer worden onderverdeeld in twee grote structuren: de driehoekige en de operculaire structuur. De driehoekige structuur bevindt zich in het voorste gedeelte van het gebied van Broca en de operaculaire structuur bevindt zich in het achterste gedeelte.

Op anatomisch niveau is dit systeem nauw verbonden met het gebied van Wernicke. Het gebied van Wernicke speelt de hoofdrol in de manier waarop we taal begrijpen. Deze twee gebieden (Wernicke en Broca) zijn met elkaar verbonden door een groep neuronen die de fasciculus arcuatus wordt genoemd.

Dit zijn de functies van het gebied van Broca:

  • Verbale gedragsproductie, zowel spraak als geschrift.
  • Beheer van grafemen, fonemen en woorden om grammatica en morfologie te structureren.
  • Coördinatie van de spraakorganen om de uitspraak te reguleren.
  • Regulering van prosodie, stemtoon en ritme van spraak.

Deze functies zijn de pilaren die onze taalproductie ondersteunen. Deze functies zorgen ervoor dat we taal goed genoeg kunnen gebruiken om te communiceren. Vandaar dat problemen in het gebied van Broca ernstige gevolgen kunnen hebben bij het gebruik van taal en communicatie. In het volgende gedeelte gaan we in op de specifieke gevolgen van schade aan dit hersengebied.

Afasie van Broca

Afasie van Broca is een taalproductiestoornis die ontstaat wanneer het gebied van Broca beschadigd raakt. Symptomen zijn onder andere trage, geforceerde en niet-vloeibare spraak. Hoewel iemand met deze stoornis een slechte uitspraak heeft, blijft de boodschap die hij wil overbrengen echter wel altijd logisch.

Hierdoor is men tot de conclusie gekomen dat afasie van Broca niet gepaard gaat met semantische problemen.

De hersenen en taalproductie

Voor iedereen met afasie van Broca is het gemakkelijker om bepaalde soorten woorden te zeggen dan andere. Het is bijvoorbeeld moeilijker om functionele woorden (een, de, enkele, boven, van…) te zeggen dan woorden die werkelijk betekenis hebben.

De reden hiervoor is dat functionele woorden alleen bestaan ​​omwille van de grammatica van een taal, en het gebied van Broca speelt daarin een rol. Woorden met betekenis zijn daarentegen semantisch geheel in orde, waardoor het gemakkelijker is om ze uit te spreken.

Nog een belangrijk aspect van afasie van Broca is, dat de vaardigheden om een taal te begrijpen intact blijven. Mensen met deze aandoening hebben geen problemen met het lezen of luisteren naar iemand die praat. Het is namelijk het gebied van Wernicke dat zich bezighoudt met dit neurologische proces.

Dit is nog een gegeven dat ons het vertrouwen geeft om te zeggen dat het gebied van Broca voornamelijk bedoeld is voor taalproductie. Hoewel het verbonden is met andere gebieden, lijkt het erop dat deze gebieden gewoon kunnen blijven functioneren als het gebied van Broca beschadigd raakt.

Nog een laatste opmerking

Tot slot willen we het nog hebben over een vreemd proces dat zich voordoet wanneer de taalcentra in je hersenen al op jonge leeftijd beschadigd raken. Onze hersenen zijn ongelooflijk kneedbaar. Wanneer je linkerhersenhelft beschadigd raakt, kan het namelijk zijn dat je taalvermogen zich in je rechterhersenhelft gaat ontwikkelen.

Met andere woorden, als hersenschade zich voordoet voordat het taalvermogen volledig ontwikkeld is, is dat niet het einde van de wereld. Je hersenen verschuiven bepaalde centra, zodat je je normaal kunt blijven ontwikkelen, althans bijna normaal.  Wellicht ook interessant voor jou

Het centrum van Wernicke en het begrijpen van taal
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Het centrum van Wernicke en het begrijpen van taal

Het centrum van Wernicke is de hersenstructuur die verantwoordelijk is voor het begrijpen van taal en de verwerking van geschreven en gesproken taa...


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Castaño, J. (2003). Bases neurobiológicas del lenguaje y sus alteraciones. Rev Neurol36(8), 781-5.
  • del Río Grande, D., & Sánchez, R. L. H. (2003). Especifidad del área de Broca en la comprensión de oraciones. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología23(3), 154-163.
  • Trejo-Martínez, D., Jiménez-Ponce, F., Marcos-Ortega, J., Conde-Espinosa, R., Faber-Barquera, A., Velasco-Monroy, A. L., & Velasco-Campos, F. (2007). Aspectos anatómicos y funcionales sobre el área de Broca en neurocirugía funcional. Revista médica del hospital general de México70(3), 141-149.

De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.