Een positief gesprek kan je hersenen veranderen!

juni 3, 2018

Er zijn weinig dingen die ons met zoveel energie en enthousiasme kunnen vervullen als een positief gesprek. Want tijdens deze gesprekken voel je dat er naar jou geluisterd wordt. En je wil op jouw beurt naar de andere persoon luisteren. Er is ook een echte verbinding tussen de betrokken personen. Ze zeggen zoveel en zitten vol vriendelijke, opgewekte woorden. Dit soort gesprekken zijn een echte balsem voor het leven.

Ook het tegenovergestelde kan gebeuren. Als je spreekt heb je soms het gevoel dat de andere persoon je maar niet begrijpt. Je kan je ook geërgerd voelen wanneer je naar hen moet luisteren. Bovendien merk je een negativiteit in hun woorden. Soms zijn ze zelfs echt agressief. Deze ontmoetingen laten je alleen maar ontstemd en boos achter. Je blijft ook met een zekere bitterheid in je hart zitten.

Uit ervaring weten we allemaal dat een positief gesprek een prachtig gesprek is. Maar wat nieuw is, is dat de wetenschap dit door middel van recent onderzoek bevestigd heeft. Zij hebben aangetoond dat een opbouwende dialoog het vermogen heeft om enkele van onze hersenpatronen te veranderen. De neurochemie toont ons ook hoe dit soort gesprekken onze hersenen kunnen helpen.

“Een persoon gaat op zoek naar iemand die hem kan helpen bij de geboorte van zijn gedachten. Een ander zoekt iemand die hij kan helpen: dat is hoe een goed gesprek ontstaat.”

-Friedrich Wilhelm Nietzsche-

 Share

Een onderzoek over woorden

Mark Waldman en Andrew Newberg onderzoeken het menselijk gedrag. De eerste is een professor in de communicatie en lid van het Executive Program of the MBA aan de universiteit van California. De tweede is directeur van het Brind Center for Integrative Medicine aan de Thomas Jefferson University. Beide onderzoekers hebben grondig onderzoek uitgevoerd. Ze hebben ook een boek geschreven met de titel Words Can Change Your Brain.

Een positief gesprek

Het onderzoek dat zij uitgevoerd hebben, heeft heel interessante informatie onthuld over woorden en positieve gesprekken. Ze hebben bijvoorbeeld ontdekt dat het woord “nee” de productie van cortisol, het stresshormoon, activeert. Het brengt ons in een alarmtoestand en verzwakt onze cognitieve vermogens.

Het woord “ja” zorgt er in tegendeel voor dat dopamine wordt vrijgemaakt. Dit is een hersenhormoon dat de mechanismen van voldoening regelt. Het laat een gevoel van welzijn ontstaan. Bovendien versterkt het ook een positieve houding tegenover communicatie.

Woorden en een positief gesprek

Deze ontdekkingen over de woorden “ja” en “nee” zijn slechts een deel van het onderzoek dat Waldman en Newberg uitgevoerd hebben. Door middel van verschillende experimenten zijn ze erin geslaagd om op een wetenschappelijke manier te bewijzen dat woorden onze hersenen kunnen veranderen. Positieve of negatieve gesprekken hebben ook hetzelfde effect.

Sommige mensen gebruiken meer woorden die een negatief effect op de hersenen hebben. Aan de andere kant zijn er anderen die meer opbouwende woorden gebruiken. In beide gevallen doen de mensen dit zonder echt te beseffen dat ze het doen. Maar wat echter zeker is, is dat beide soorten mensen een verschillend gevoel overbrengen op de andere persoon.

Een positief gesprek

Het is ook interessant om te vermelden dat het CreatingWE Institute  een studie uitgevoerd heeft, waarin ze tot een gelijksoortige conclusie kwamen. In dit geval hebben ze het effect bestudeerd die de woorden van bazen op hun werknemers hebben. Ze toonden aan dat zorgende en warme uitspraken de productie van oxytocine laten stijgen. Maar niet alleen dat, ze lieten ook het intellectueel vermogen van de werknemers stijgen en maakten hen productiever.

Een positief gesprek en mededogende communicatie

Een positief gesprek

Waldman en Newberg hebben een begrip gecreëerd dat al ingang gevonden heeft. Ze noemen het “mededogende communicatie“. Het verwijst naar een vorm van communicatie die respect en oprechtheid aanmoedigt ten aanzien van de andere persoon. Dit is het soort communicatie die plaatsvindt wanneer je een positief gesprek voert.

De onderzoekers hebben ook één van de cognitieve ingrediënten ontdekt die een positief gesprek kenmerken. Mensen hebben een beter begrip als ideeën afzonderlijk behandeld worden. Ze begrijpen ze beter wanneer ze met niet meer dan vier ideeën te maken krijgen. De garantie dat mensen iets zullen begrijpen, is dus met andere woorden groter, als ze geen meerdere kwesties tegelijkertijd moeten aanpakken. Een ander belangrijk punt is dat je minstens 30 tot 40 seconden moet wachten vóór je van één onderwerp naar een ander onderwerp overstapt.

Waldman en Newberg hebben ook vastgesteld dat bepaalde woorden een diepgaande invloed op mensen hebben. Het zijn de woorden armoede, ziekte, eenzaamheid of dood. Deze uitdrukkingen beïnvloeden de amygdala en brengen vele negatieve gedachten teweeg. Ze hebben echter ook ontdekt dat je het effect van deze woorden kan verzachten. Ze hebben niet zo’n negatieve bijbetekenis als ze niet aan het begin of aan het einde van een zin staan.

Het is onmogelijk om elk negatief woord te verwijderen. Maar het is altijd goed om ze met positieve woorden te compenseren. Hetzelfde geldt voor gesprekken. Als de communicatie negatief geweest is, dan moet het goedgemaakt worden met een positief gesprek. Want dit brengt evenwicht, niet alleen in het gesprek maar ook in de chemie van onze hersenen.