Het belang van educatieve stimulansen

Het belang van educatieve stimulansen

Laatste update: 27 mei, 2019

Ons onderwijssysteem moet rekening houden met educatieve stimulansen. Om educatie zo kwalitatief hoog mogelijk te maken hebben we een onderwijssysteem nodig dat leerlingen helpt om taken onder ogen te zien en uitdagingen te overwinnen. Om kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden, moeten we dus deze motiverende aspecten analyseren.

Hoge interpersoonlijke variabiliteit is het eerste element waar we rekening mee moeten houden als het gaat om educatieve stimulansen. Met andere woorden, elke student heeft zowel verschillende motieven als verschillende motiverende processen. Om deze reden is er geen magische strategie om alle studenten gelijk te motiveren.

In dit artikel leggen we drie aspecten uit die we niet over het hoofd mogen zien als het gaat om educatieve stimulansen. Deze aspecten zijn interesse, zelfeffectiviteit en doel-oriëntatie.

Educatieve stimulansen op basis van interesse

Hoe geïnteresseerd een student is in een schoolvak is een essentieel aspect. In veel gevallen hebben we echter de neiging om dit aspect te onderschatten. We nemen namelijk aan dat wat echt belangrijk is, de moeite is die studenten doen om te leren, samen met hun mate van veerkrachtigheid. Dit is echter een ernstige fout.

Als de inhoud saai en vermoeiend is, zal de inspanning die de student levert meestal niet productief zijn. Is het onderwerp daarentegen juist zeer interessant, dan zal de student zijn inspanning waarnemen als iets positiefs en bevredigends.

Leerlingen in de klas

Als het gaat om educatieve stimulansen, is het belangrijk om interesse vanuit twee opzichten te bekijken. We kunnen interesse benaderen op individueel niveau of op groepsniveau.

Individuele interesse is vrij duidelijk bij studenten. Wanneer een schoolvak een student boeit, zullen zijn prestaties ook beter zijn. Dit komt namelijk doordat interesse onderzoekend gedrag en constructieve redeneringen over het onderwerp van belang aanmoedigt.

Groepsniveau is echter anders. Hoe slagen we erin een onderwerp voor een hele groep interessanter te maken? John Dewey beweerde dat onderwerpen er niet interessanter op worden als we ze vullen met irrelevante details. Om een ​​onderwerp interessant te maken, moet een leraar studenten helpen de complexiteit ervan te begrijpen.

Mensen houden er in het bijzonder van om dingen te begrijpen. Er doen zich dus problemen voor wanneer het materiaal niet gepast is en de student het hierdoor niet kan begrijpen. Wanneer dit gebeurt, is de informatie die hij leert zinloos en niet interessant.

Educatieve stimulansen op basis van zelfeffectiviteit

Zelfeffectiviteit kunnen we omschrijven als de verwachting die we hebben van, of het persoonlijke oordeel dat we hebben over ons vermogen om een ​​taak uit te voeren. Met andere woorden, het gaat om of iemand gelooft dat hij bekwaam is of niet.

Met dit in gedachten is het belangrijk om het concept van zelfeffectiviteit niet te verwarren met zelfvertrouwen. Zelfeffectiviteit is een specifiek oordeel over een specifieke taak, terwijl zelfvertrouwen een algemeen idee is van de eigen kwaliteiten en vaardigheden.

Een hoog niveau van zelfefficiëntie helpt om een student meer gemotiveerd te maken om te leren en te studeren. Vaak komt dit omdat ergens goed in zijn mensen een goed gevoel geeft over zichzelf. Aan de andere kant kan een laag niveau van zelfeffeciëntie juist erg demotiverend zijn.

Onze hersenen fungeren namelijk als een afweermechanisme om ons zelfvertrouwen op peil te houden. Als een student daarom ergens niet goed in is of niet over de juiste vaardigheden beschikt, zal hij zijn interesse erin verliezen.

Gebreken in ons onderwijssysteem

Een van de grootste gebreken in ons onderwijssysteem is dat we veel belang hechten aan falen en succes competitief belonen. We moeten er rekening mee houden dat door falen en het maken van fouten af te straffen, we voornamelijk de nadruk leggen op het straffen zelf. Dit kan ervoor zorgen dat de zelfeffectiviteit drastisch vermindert.

Door succes op een competitieve manier te belonen (‘Jan haalde het beste cijfer in de klas, jullie zouden allemaal van hem kunnen leren’), kunnen we er echter voor zorgen dat de andere leerlingen zich slecht voelen over zichzelf, wat ook weer een negatieve invloed kan hebben op hun zelfeffectiviteit.

De beste manier om zelfeffectiviteit te bevorderen, is daarom door de nadruk te leggen op de sterke punten van de studenten. Daarnaast moeten we tests maken die het succes evalueren op basis van persoonlijke verbetering.

Educatieve stimulansen op basis van doel oriëntatie

Doel oriëntatie is de richting die de motivatie van de student aanneemt. Met andere woorden, dit zijn de redenen waarom de student zijn leergedrag ontwikkelt. We moeten in gedachten houden dat het motivatieproces zal veranderen, afhankelijk van deze redenen.

We kunnen drie verschillende doelen onderscheiden:

  • Prestatiebenadering: in deze categorie zijn de studenten die opvallen de studenten die proberen de beste cijfers te halen.
  • Prestatievermijding: hier kunnen we de studenten vinden die proberen om niet de slechtste te zijn of om te voorkomen dat ze falen.
  • Competentie: verwijst naar studenten die de onderwerpen diepgaand proberen te begrijpen om er competent in te worden.
Juf legt iets uit aan leerlingen

Ook op dit gebied kent ons onderwijssysteem echter een groot gebrek. Studenten met prestatiegerichte doelen scoren meestal beter dan anderen. Dit komt namelijk doordat hun motivatie hen ertoe aanzet om hun doel te bereiken.

Op competentie gerichte doelen gaan daarentegen niet altijd samen met het halen van de beste cijfers. Studenten met deze doelen zijn echter wel vaak geneigd om onderwerpen beter te begrijpen.

Hoe komt het dan dat degenen die de meeste waarde hechten aan het begrijpen van een onderwerp niet altijd betere cijfers halen? Het antwoord ligt in het feit dat het, om betere cijfers te halen volgens ons huidige onderwijssysteem, makkelijker is om informatie mechanisch te onthouden dan om het diepgaand te begrijpen.

Studenten die doelen hebben op het gebied van prestaties, leren dit principe snel kennen. Degenen wiens doelen gericht zijn op competentie moeten daarentegen extra inspanning leveren.

Laatste opmerkingen

Zoals je ziet, zijn educatieve stimulansen fundamentele aspecten waarmee we rekening moeten houden om goed onderwijs te bieden. Het is echter niet genoeg om onderwerpen te onderwijzen.

Motiveren is niet alleen inspireren en de interesse van studenten opwekken. Het houdt eerder in dat we ze laten zien dat ze waardig zijn en in staat zijn om hun doelen te bereiken en verschillende onderwerpen diepgaand te begrijpen. Wellicht ook interessant voor jou

Zijn de leerlingen het probleem of het onderwijssysteem?
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Zijn de leerlingen het probleem of het onderwijssysteem?

Je kan niet over leren spreken zonder over het onderwijssysteem te praten. Want deze twee dingen zijn nauw verbonden en beïnvloeden elkaar.