Goede daden uit eigenbelang zijn voor de listigen

Goede daden uit eigenbelang zijn voor de listigen

Laatste update: 20 februari, 2017

Oprecht getoonde vriendelijkheid komt minder vaak voor dan vriendelijkheid die getoond wordt uit eigenbelang. Dit laatste type vriendelijkheid, dat ons vaak pas opvalt wanneer het te laat is, heeft meer te maken met listigheid of egoïsme dan met vrijgevigheid, solidariteit of toewijding.

Goed doen is niet hetzelfde als listig zijn en toch verwarren we deze twee soms met elkaar. Soms is vriendelijkheid dan ook niets meer dan verborgen listigheid en kan het ons voor de gek houden. Bovendien kan het ons teleurstellen en uiteindelijk een hoop verdriet veroorzaken. We hebben verwachtingen van de andere persoon gecreëerd die helemaal niet realistisch waren.

Het vleugje egoïsme van degene die goed doet uit eigenbelang

Bloemetjes

Als iemand ons helpt, dan denken we graag dat hij dit doet omdat hij zich oprecht bekommert om wat wij nodig hebben. Als we echter ontdekken dat de motivatie voor de daad puur eigenbelang is, dan zijn we geneigd om de waarde die we die persoon toekenden direct weer van hem af te nemen, ook al blijft het voordeel dat de daad opleverde onveranderd.

De schade doet zich voor omdat we de werkelijke motivatie achter de zogenaamde vriendelijke daad ontdekken. Als de diepe kern van de daad eigenbelang is, dan doet de persoon waarschijnlijk alleen maar iets voor ons omdat dit hem een persoonlijk voordeel oplevert en niet omdat hij solidair is.

Bij mensen die listig zijn, is een bepaald vleugje egoïsme te bespeuren. Hun eigen doelen vormen altijd het middelpunt van wat ze aan het doen zijn. Dit is zelfs zo sterk het geval, dat het potentiële altruïsme en de bekommernis om de andere persoon altijd op de achtergrond blijft.

Altruïsme: binnen in de essentie van het goede

De altruïstische persoon wijdt zichzelf aan anderen, is geïnteresseerd in anderen en toont, boven alles, solidariteit en toewijding. Dit is zo omdat iemand die altruïstisch er altijd naar streeft om zijn daden zo uit te voeren dat hij niemand kwetst. Altruïsme streeft voortdurend naar een voordeel voor anderen, zonder stil te staan bij wat er in ruil hiervoor misschien kan worden ontvangen. Het is goed doen zonder iets terug te verwachten.

Hart

Wees vriendelijk, niet listig

We kunnen deze vorm van oprecht geïnteresseerde hulp definiëren als het behendige vermogen om elk doel te bereiken. Met andere woorden: eigenbelang is niet iets slechts, want het motiveert ons. Het is echter wel slecht om deze beweging te gebruiken om anderen te manipuleren en misbruiken.

Een aardige persoon is vriendelijk tegen de mensen die hij nodig heeft en ook tegen de mensen die hij niet nodig heeft. Hij doet gunsten voor mensen bij wie hij in het krijt staat en ook voor mensen bij wie hij niet in het krijt staat. En hij staat zijn plek in de rij af aan iemand die haast heeft, niet omdat hij met diegene wil flirten, maar gewoon uit vriendelijkheid.

Tot slot, en boven alles, moeten we niet vergeten dat door op vrijwillige wijze en zonder eigenbelang vriendelijke daden te verrichten, we waarden van empathie en menselijkheid overbrengen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.