Drie ernstige gevolgen van werkgerelateerde stress

Drie ernstige gevolgen van werkgerelateerde stress
Julia Marquez Arrico

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Julia Marquez Arrico.

Laatste update: 27 december, 2022

Op sommige dagen vraagt ons werk erg veel van ons. Wanneer dit meer is dan we persoonlijk aankunnen, kunnen deze eisen leiden tot werkgerelateerde stress.

Op de korte termijn hebben al deze eisen geen negatieve invloed op onze mentale gezondheid. We beschikken namelijk over adaptieve mechanismen en copingstrategieën om er goed mee om te gaan. Als deze eisen echter lange tijd aanhouden en er steeds meer bijkomen, kan dit uiteindelijk leiden tot stressvermoeidheid.

Dit is het moment waarop onze copingstrategieën niet meer werken omdat we ons niet meer kunnen aanpassen aan de stress. Met andere woorden, je bent mentaal helemaal uitgeput en dit leidt uiteindelijk tot werkgerelateerde stress. Je kunt je copingstrategieën niet inschakelen omdat je psychisch opgebrand bent.

Mentale vermoeidheid als gevolg van werkgerelateerde stress is in onze samenleving helaas een veelvoorkomend probleem. Ongeveer 60% van alle mensen die ervoor in therapie gaan, ervaart zeer hoge niveaus van werkgerelateerde stress. Naarmate de therapie vordert en het steeds beter met ze gaat, leren ze echter stressmanagement en copingstrategieën toe te passen op het werk.

Ze moeten wel blijven werken aan het beheersen van hun stress. Doen ze dit namelijk niet, dan zullen de veranderingen niet van lange duur zijn. Op een gegeven moment zullen de gevolgen van werkgerelateerde stress hun lelijke kop weer opdoen en zal hun klinische beeld dus weer somber zijn.

Om dit probleem onder de aandacht te brengen en het zoveel mogelijk te voorkomen, bespreken we in dit artikel de drie gevaarlijkste gevolgen van werkgerelateerde stress.

Vrouw heeft last van werkgerelateerde stress

Concentratie- en geheugenproblemen

Een van de meest voorkomende gevolgen van werkgerelateerde stress is, neuropsychologische verspilling. Dit soort stress tast vervolgens cognitieve functies aan, zoals het aandachtsvermogen, redeneringsvermogen, geheugen en de besluitvorming.

Waarom tast stress onze mentale functies aan? De reden hiervoor is dat we voortdurend taken uitvoeren die in de gaten moeten worden gehouden en dit zorgt ervoor dat we een grote behoefte aan controle ontwikkelen.

Hoe kan werkgerelateerde stress een negatieve invloed hebben op onze mentale processen?

Nog een negatief gevolg van werkgerelateerde stress is dat ons concentratievermogen erdoor achteruitgaat. Vaak is het zo dat wanneer iemand een veeleisende baan heeft, hij zichzelf aanleert om te multitasken. En dit houdt natuurlijk in dat hij meerdere taken tegelijkertijd moet uitvoeren.

Multitasken is echter erg schadelijk voor je concentratie. Het leert je om te blijven functioneren terwijl je uit meerdere hoeken tegelijk gestimuleerd wordt. Wanneer je je vervolgens op één ding wilt concentreren, wordt je geest afgeleid door de gewoonte om van de ene op de andere taak over te springen. Dit houdt dus in dat je eigenlijk gewoon de hele tijd wordt afgeleid.

Het is belangrijk om te begrijpen dat aandacht een proces is dat inhoudt dat je informatie toevoegt aan je psychologisch systeem. Als de aandacht verandert, zal je geheugen ook veranderen. Met andere woorden, je moet dus bewust aandacht besteden aan het onthouden van dingen.

Als de informatie niet correct in je geest terechtkomt, kan deze niet worden bewaard (opgeslagen). Werkgerelateerde stress is dus slecht voor je geheugen doordat het je aandachtsvermogen en concentratievermogen aantast.

Angst

Stress zorgt ervoor dat je sympathische zenuwstelsel zich voorbereidt om te vluchten of te vechten. Hoewel de oorzaak van de stress geen kwestie van leven of dood is, scheidt je lichaam wel dezelfde hormonen af.

Het lichaam maakt cortisol (het stresshormoon), adrenaline en noradrenaline aan. Deze hormonen verhogen de hartslag, maken je alerter, zorgen ervoor dat je gaat zweten, maken je ademhaling zwaarder en nog veel meer.

Als je lichaam voortdurend alert is, zal dit op een gegeven moment leiden tot angst. Waar je je echter vooral zorgen om moet maken is, als de angst vanwege de werkgerelateerde stress die je ervaart, lang aanwezig blijft. Dit veroorzaakt namelijk spanning en ongemak, wat zich kan manifesteren als druk op de borst, maagpijn en een verhoogde hartslag.

Man lijdt onder werkgerelateerde stress

Stemmingswisselingen en symptomen van depressie

Onze stemming is het resultaat van een eenvoudige rekensom: positieve momenten + negatieve momenten = gemoedstoestand (vreugde of verdriet). Helaas zorgt werkgerelateerde stress ervoor dat het aantal negatieve momenten groter wordt.

Als het je niet lukt om de weegschaal naar de positieve kant te kantelen, ervaar je wellicht het volgende: ik werk hard, ik werk veel, ik put mezelf uit, en ik haal er niets uit.

Stress zorgt er ook voor dat het lichaam cortisol aanmaakt. Hoge niveaus van dit hormoon zijn direct verbonden aan depressie. We weten niet of stress depressie veroorzaakt of juist andersom, maar we weten wel dat ze rechtstreeks met elkaar verbonden zijn.

Als je dus veel te doen hebt op je werk, en deze taken gepaard gaan met veel druk om ze te voltooien, geen tijd voor positieve momenten en een hoog cortisolgehalte, dan zijn alle ingrediënten aanwezig om een depressieve stemming te creëren.

Tot slot willen we benadrukken dat de gevolgen van werkgerelateerde stress in dit artikel, zich ook precies in die volgorde voordoen. Dit betekent dus dat je als eerste last krijgt van concentratie- en geheugenproblemen. Vervolgens van angst. En tot slot van een depressieve stemming.

Het is daarom erg belangrijk om te leren hoe je werkgerelateerde stress kunt aanpakken. Als je het zelf al hebt geprobeerd, maar het je niet is gelukt, raadpleeg dan een psycholoog. Een psycholoog heeft namelijk veel meer middelen tot zijn beschikking om je prestaties te maximaliseren en stress te verminderen. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.