Tien inspirerende uitspraken over gendergelijkheid

Gendergelijkheid blijft een nog uit te voeren taak, een horizon in plaats van een heden. Hoewel we gigantische stappen in deze richting hebben gezet, is er nog veel te doen. We reflecteren erover aan de hand van 10 inspirerende uitspraken over gendergelijkheid. Mis het niet!
Tien inspirerende uitspraken over gendergelijkheid

Laatste update: 27 januari, 2024

Literatuur staat vol met inspirerende zinnen om over na te denken. Veel ervan komen uit toespraken van politici, schrijvers, kunstenaars en zangers. Over het algemeen zijn het uitspraken die je aan het denken zetten over de wereld waarin je leeft. Ze geven je ook een idee van de wereld waarin je zou kunnen leven. In dit artikel staan tien uitspraken over het onderwerp gendergelijkheid om over na te denken.

Je zou kunnen zeggen dat gendergelijkheid in de meeste delen van de wereld nog steeds een werk in uitvoering is. Hoewel er in Europa veel vooruitgang is geboekt, is er nog veel te doen. Bovendien hebben sommige landen buiten Europa nog meer te doen.

Daarom gaan deze tien spreuken allemaal over het onderwerp gendergelijkheid. Dit concept is ongetwijfeld van het grootste belang voor de totstandkoming van een eerlijke en gelijke samenleving. Een samenleving die vrij is van gendergerelateerde vooroordelen.

Inspirerende zinnen over gendergelijkheid

Hier zijn de tien zinnen. Ze zijn gekozen vanwege hun impact, waarachtigheid en diepgang. Ze zijn afkomstig van een verscheidenheid aan belangrijke figuren uit verschillende vakgebieden, variërend van kunst en literatuur tot politiek. Je kunt ze lezen en nadenken over wat we allemaal moeten doen om een eerlijkere en waarschijnlijk gelukkiger samenleving te bereiken.

Tien inspirerende uitspraken over gendergelijkheid

1. Gendergelijkheid is meer dan een doel

“Gendergelijkheid is meer dan een doel op zich. Het is een voorwaarde voor het aangaan van de uitdaging om armoede te verminderen, duurzame ontwikkeling te bevorderen en goed bestuur op te bouwen .

Kofi Annan

Deze eerste uitspraak komt van Kofi Annan, de Ghanese diplomaat. Hij heeft het over het belang van vechten voor gendergelijkheid. In feite ziet hij het als een onmisbare voorwaarde om andere belangrijke uitdagingen op politiek, economisch en sociaal niveau aan te pakken.

2. “Het is allemaal hetzelfde”

“Voor God zijn we allemaal even wijs – en even dwaas.”

Albert Einstein

In dit gezegde reflecteert de beroemde Duitse wetenschapper op gelijkheid en suggereert dat iedereen zowel wijs als dwaas kan zijn. Dat is precies wat ons menselijk maakt.

3. Vrijheid van meningsuiting

“Er is geen barrière, slot of grendel die je kunt opleggen aan de vrijheid van mijn geest.”

-Virginia Woolf-

Deze zin is van Virginia Woolf, de beroemde Britse schrijfster. Zij werd beschouwd als een van de meest prominente figuren van de avant-gardistische modernistische beweging van de 20e eeuw. Bovendien stond ze bekend om haar feministische idealen. In dit citaat verwijst ze naar vrijheid van meningsuiting. Met andere woorden, de vrijheid die voortkomt uit je geest.

4. Geloof in jezelf

“Als iemand gelooft dat hij beperkt wordt door zijn geslacht, ras of achtergrond, zal hij beperkter worden.”

-Carly Fiorina-

Deze uitspraak komt van een Amerikaanse politica. Ze reflecteert op het belang om jezelf niet te beperken, ongeacht of je man of vrouw bent en ongeacht waar je geboren bent. Bovendien suggereert ze dat als je jezelf om welke reden dan ook niet vertrouwt, je de beperkingen die je jezelf oplegt alleen maar vergroot.

5. Een spirituele behoefte

“Gelijkheid is een vitale behoefte van de menselijke ziel. Ieder mens komt dezelfde hoeveelheid respect en aandacht toe, want respect kent geen gradaties.”

-Simone Weil-

Simone Weil was een Franse filosofe. Ze spreekt hier over gelijkheid in het algemeen, wat natuurlijk ook gendergelijkheid inhoudt. In feite suggereert haar uitspraak het belang van het respecteren van alle mensen op de wereld.

6. Gendergelijkheid en werkgelegenheid

“Gelijke rechten voor de seksen zullen alleen worden bereikt als middelmatige vrouwen hoge posities bekleden.”

-Françoise Giroud-

Françoise Giroud was een Franse schrijfster en politica. Zonder twijfel geeft dit gezegde de gevoelens van veel mensen weer. Het is de overtuiging dat belangrijke posities meestal aan mannen worden gegeven om het simpele feit dat ze man zijn, ongeacht hoe capabel ze al dan niet zijn.

7. Gendergelijkheid is essentieel

“Gendergelijkheid moet een geleefde realiteit worden.”

-Michele Bachelet-

Deze zin komt van de Chileense politica Michele Bachelet. Ze benadrukt dat het absoluut noodzakelijk is dat gendergelijkheid werkelijkheid wordt, geen droom. Het heeft immers geen zin om te dromen als er geen kans is dat het ooit werkelijkheid wordt.

8. Mannen en vrouwen zijn verschillend

“De twee seksen zijn niet inferieur of superieur aan elkaar. Ze zijn gewoon verschillend.”

-Gregorio Marañón-

Dit is een uitspraak van schrijver en denker Gregorio Marañón. Hij reflecteert op een voor de hand liggende realiteit die vaak wordt genegeerd. Mannen en vrouwen zijn verschillend. Ze zouden echter nooit verschillend mogen zijn wat betreft hun rechten.

9. Vergeet je afkomst niet

“Ik ben een vrouw en ik schrijf. Ik ben een gewone man en ik kan lezen. Ik ben geboren als bediende en ik ben vrij. Ik heb prachtige dingen gezien in mijn leven. Ik heb prachtige dingen gedaan in mijn leven.”

-Rosa Montero-

Dit is een iets ander soort gezegde. Maar het is nog steeds heel inspirerend. Hier denkt Rosa Montero na over haar afkomst, geslacht en sociale klasse en hoe die haar hebben geleid tot de vrouw die ze nu is. Een vrouw die vrij is en van het leven wil genieten.

A woman holding her arms up.

10. Feminisme en empowerment

“Alle mannen zouden feministen moeten zijn. Als mannen om vrouwenrechten geven, wordt de wereld een betere plek. We zijn beter als vrouwen mondig zijn: dat leidt tot een betere samenleving.”

-John Legend –

Dit is een interessante uitspraak van de Amerikaanse zanger en acteur John Legend. Hij beweert namelijk dat het fundamentele concept voor het bereiken van gendergelijkheid empowerment is. Daarnaast benadrukt hij het belang van feminisme. Velen zijn het op dit punt met hem eens. Bovendien vormt dat feminisme de basis waarop echte en tastbare gendergelijkheid kan worden gebouwd.

Tot slot zou je sekse geen verschil moeten maken wat betreft je rechten. Wat er wel toe zou moeten doen is je persoonlijkheid, persoonlijke waarde en je capaciteiten. Ongetwijfeld zouden je geslacht en sekse irrelevant moeten zijn. Tenminste, zo zou het moeten zijn in een eerlijke en gelijke samenleving voor iedereen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.