Citaten van Albert Einstein over persoonlijke groei

De bijdragen van Albert Einstein beperken zich niet tot het gebied van de natuurkunde. Door zijn uitspraken heeft deze grote wetenschapper ons verschillende leringen nagelaten over het leven en persoonlijke groei. Laten we er een paar bekijken.
Citaten van Albert Einstein over persoonlijke groei

Geschreven door Raquel Lemos Rodríguez

Laatste update: 10 juni, 2024

Iedereen kent Albert Einstein, de bekendste wetenschapper van de twintigste eeuw. Zijn grote bijdrage was de relativiteitstheorie. Maar ondanks dat hij een wetenschapper was, heeft hij ook uitspraken gedaan die betrekking hebben op persoonlijke groei. Daarom hebben we er voor vandaag een aantal van verzameld, waar over kan worden nagedacht en die als inspiratiebron kunnen dienen.

Ook al is hij uiteindelijk een erkende wetenschapper geworden, wordt toch gezegd dat hij als kind niet als een bijzonder intelligente leerling werd beschouwd. Of dit nou waar is of alleen maar dient om zijn legende te vergroten, weten we niet.

Hij zou het moeilijk hebben gevonden zich uit te drukken en met anderen om te gaan; en hij begon pas laat met praten (pas toen hij drie jaar oud was). In de puberteit werden zijn problemen alleen maar erger.

Wat zeker is, is dat Albert Einstein niet paste in het systeem van het voortgezet onderwijs, ook al moest hij dit wel ondergaan. Ze zeggen dat een leraar, Dr. Joseph Degenhart, tegen hem zei dat hij nooit iets in zijn leven zou bereiken. Desondanks slaagde Einstein erin gemotiveerd te blijven en vorm te geven aan zijn relativiteitstheorie. Dezelfde theorie die velen in diskrediet probeerden te brengen.

“Iedereen is een genie, maar als je een vis beoordeelt op zijn vermogen om in een boom te klimmen, zal hij zijn leven lang denken dat hij nutteloos is.”

-Albert Einstein-

Albert Einstein over persoonlijke groei

Twee manieren om het leven te zien

“Er zijn twee manieren om het leven te zien: de eerste is door niet te geloven dat wonderen bestaan, de andere is geloven dat alles een wonder is.”

-Albert Einstein-

Dit is een van de uitspraken van Albert Einstein die ons aan het denken doen zetten over onze houding ten opzichte van het leven. Vinden we dat we slachtoffers zijn van alles wat ons overkomt? Denken we dat we niet het vermogen hebben om invloed uit te oefenen op dat wat met ons gebeurt?

Soms worden we zo beklemd door de dingen die we als negatief ervaren, dat we niet bij machte zijn om de kansen te zien die daar ook altijd bij komen kijken.

De huidige maatschappij vervuilt onze blik met een filter. Die van schaarste, in plaats van die van overvloed. Om die reden denken we dat we dingen of diensten aan moeten schaffen of kopen die ons kunnen voorzien van datgene waarvan we denken dat we ze nodig hebben.

Voor velen van ons is het alsof we nooit, niet eens voor een moment, genoeg hebben. Op die manier voelen we ons arm, gebrekkig. Een gevoel dat we op de een of andere manier allemaal weleens hebben gehad.

Meisje dat op de weg zit bij een t-splitsing

Een nieuw perspectief kiezen, het leven accepteren zoals het komt. Laten we in plaats van bepaalde situaties te ontkennen of af te wijzen, ze proberen vanuit een ander perspectief te bekijken… Totdat we ons ervan bewust worden dat onze blik het verschil kan maken tussen een gewonnen of verloren kans.

Leven op de automatische piloot

“Er zijn maar weinig mensen die met hun eigen ogen kijken en met hun eigen hart voelen.”

-Albert Einstein-

Deze tweede uitspraak van Albert Einstein verwijst naar iets dat velen doen zonder het in de gaten te hebben: op de automatische piloot leven. Onze overtuigingen, de meerderheid daarvan aangeleerd of geërfd, onze gewoonten en onze geestelijke en gedragspatronen zijn verantwoordelijk voor de manier waarop we leven. Hierdoor blijven we blind.

Het is moeilijk om te ontsnappen uit die automatische modus. Er zijn echter veel dingen die we kunnen doen, zoals meditatie of mindfulness, die ons helpen om meer aanwezig te zijn in ons eigen leven en om ons te verwijderen van die mechanische manier van leven, die maakt dat we ons gedragen als robots. Het is verrijkend om met ons innerlijk verbinding te kunnen maken.

“Ik moet bereid zijn om af te zien van wat ik ben om te worden wat ik wil zijn.”

-Albert Einstein-

Het gevaar van het nietsdoen

“Het is waanzin om keer op keer hetzelfde te doen en verschillende resultaten te verwachten.”

-Albert Einstein-

Wat heeft het voor zin om altijd maar over dezelfde steen te struikelen? We hebben de neiging om te verwachten dat de dingen zullen veranderen zonder onze gewoonten of onze houding te veranderen, zonder te rijpen. Het is alsof we de verantwoordelijkheid voor wat er niet gebeurt aan een hogere macht toewijzen. Misschien het geluk of het ongeluk, of wellicht hebben anderen de schuld.

Vaak nemen mensen de slachtofferrol op zich, klagen ze en zeggen ze dingen als: ‘Ik heb een hekel aan mijn baan, maar ik kan geen ander werk vinden’ of ‘Ik weet dat mijn partner zal veranderen, het zal me lukken’. Dit is volgens Albert Einstein waanzin.

Om verschillende resultaten te kunnen zien, moeten we zelf veranderen. In beweging komen, uit onze comfortzone stappen, in actie komen en niet stil blijven zitten. Het is moeilijk om verschillende resultaten te verkrijgen als we steeds maar dezelfde patronen herhalen.

Man die voor een meer en een berg staat en over Albert Einstein nadenkt

Opgeven is gelijk aan falen

“Je faalt nooit tot het moment dat je het opgeeft.”

-Albert Einstein-

Met deze vierde uitspraak van Albert Einstein kunnen we nadenken over datgene wat we zo lang als vanzelfsprekend hebben aangenomen. Mislukkingen zijn geen reden om iets op te geven, want daar leren we nou juist zoveel van. Van fouten maken leren we. En als we dat onder ogen zien, kunnen we vooruitgang boeken.

Veel mensen denken dat falen het signaal is voor het moment om iets op te geven, dat falen betekent dat iets ‘niet ons ding is’.

Als Albert Einstein zo had gedacht, zouden we nu zijn nalatenschap niet hebben, of die van velen anderen die een grote bijdrage hebben geleverd aan de vooruitgang. Het werkelijke falen bestaat alleen als je iets niet probeert of als je het proces om iets te bereiken veracht en je alleen maar concentreert op het doel.

“Een genie bestaat voor 1% uit talent en 99% uit doorzettingsvermogen.”

-Albert Einstein-

Het vermogen om onze manier van denken te veranderen

“De wereld, zoals we die hebben gecreëerd, is het resultaat van het proces van onze manier van denken. Hij kan niet worden veranderd zonder onze manier van denken te veranderen.”

-Albert Einstein-

Hoewel het moeilijk is om te geloven, is de werkelijkheid die we zien en de manier waarop we alles waarnemen, sterk beïnvloed door onze eerdere ervaringen en door de filters die beetje bij beetje met onze ervaringen in onze blik zijn gekomen, zoals die van optimisme of pessimisme.

Daarom heeft het weinig zin om ons te beklagen over hoe bepaalde omstandigheden invloed hebben op hoe we behandeld worden, omdat we het zelf zijn die onze manier van denken en zien moeten veranderen.

Dit wetende, stelt Albert Einstein ons in staat om na te denken over onze houding en over de neiging die we hebben om ons overgeleverd te laten voelen aan de omstandigheden, alsof we er geen controle op zouden hebben. Terwijl alle verandering in feite uit onszelf geboren wordt. We bezitten een geweldig vermogen waar we geen gebruik van maken.

Vrouw en het universum

Als je een proces van persoonlijke groei doormaakt, als je een crisis hebt of als je het gevoel hebt dat je moeilijk vooruit kunt komen, kunnen deze uitspraken van Albert Einstein je op weg helpen.

Over elke uitspraak nadenken zal je helpen je geest te verruimen, om vraagtekens te zetten bij alles wat je hebt geleerd en automatisch in de praktijk hebt gebracht. Bovendien laat het je het leven op een veel verrijkendere manier ervaren dan voorheen. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.