Enneatype 9: de vredestichter of de bescheidene

Deze mensen ervaren doorgaans een diepe angst voor conflicten. Ze stellen vrede en harmonie op de voorgrond, zelfs als dat betekent dat ze hun behoeften negeren. Is dit ook bij jou het geval?
Enneatype 9: de vredestichter of de bescheidene
Sharon Laura Capeluto

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Sharon Laura Capeluto.

Laatste update: 05 juli, 2024

Walt Disney, Carl Jung en Harry Potter zijn enkele figuren die passen in Enneatype 9, ook wel bekend als “de vredestichter.” Een van de kenmerkende eigenschappen van dit archetype is de neiging om het water te kalmeren in conflictsituaties.

De basis van deze informatie is het Enneagram, een hulpmiddel voor zelfbewustzijn dat een diagram met negen persoonlijkheidstypen bevat. Het is een gids voor menselijk gedrag die helpt te begrijpen wie we zijn en die ons vandaag zal oriënteren op de route van het negende type.

Hoe zag de kindertijd van de vredestichter eruit?

Het valt niet te ontkennen dat de eerste levensjaren hun sporen nalaten, hoewel ze niet noodzakelijkerwijs onze toekomst bepalen, beïnvloeden ze wel in grote mate onze manier van zijn en handelen in de wereld.

Het is niet zo dat er in de kindertijd van enneatype 9 geen conflicten en bedreigende situaties waren, maar dat ze leerden zich los te maken van deze omstandigheden door de rol van vredestichter aan te nemen. Bovendien kunnen de Negen in zeer disfunctionele families emotionele, fysieke of seksuele trauma’s hebben ervaren.

Tijdens hun kindertijd ontwikkelden de Negen een jeugdwond (Spaanse link) vanwege de spanning en het conflict tussen het waarnemen van hun behoeften en het vervullen ervan, omdat actie ondernemen confrontaties met hun verzorgers zou opleveren.

Bovendien koppelden ze zich los van de werkelijkheid om zich af te schermen voor pijn, door zich over te geven aan onbelangrijke fantasieën of tijdverdrijf. Ze geloofden dat de beste manier om de rust in huis te bewaren was om geen problemen te veroorzaken.

Hun belangrijkste strategie was om te “verdwijnen”: in tijden van spanning vermeden ze om olie op het vuur te gooien en in perioden van harmonie zorgden ze ervoor dat ze het vuur niet verstoorden. Ze pasten zich ook vaak te veel aan veranderingen aan, zelfs als ze zich daar niet prettig bij voelden.

Wat is de geboortewond?

In het Enneagramkader draagt elk Enneatype een geboortewond met zich mee. Elk ontwikkelt een gevoel van gemis dat zich manifesteert als een emotionele pijn. De Negen groeiden op met het idee dat het niet acceptabel was om behoeften te hebben, boosheid te uiten of complicaties voor ouders te creëren.

Ze zijn gewond door een diep gevoel van zich niet welkom voelen. Als gevolg daarvan leerden ze voor zichzelf te zorgen en zich onafhankelijk te ontwikkelen. Ze raakten eraan gewend om onopgemerkt te blijven, om geen aandacht op zichzelf te vestigen.

Het waren veeleisende kinderen en adolescenten. Relaties? Af en toe. Problemen op school? Op de vingers van één hand te tellen. Klachten? Zelden onenigheid of ontevredenheid geuit.

Belangrijkste kenmerken van Enneatype 9

Het probleem van de negen stippen

Over het algemeen staan deze individuen bekend om hun uitzonderlijke vermogen om de rol van bemiddelaar te spelen op verschillende gebieden in het leven. Ze staan bekend om hun geduld en om het kweken van begrip in tijden van onenigheid en geschil.

Ze voelen woede, maar onderdrukken die. Hoewel ze in vrede lijken te leven, verbergen ze vaak intense woede of frustratie. Door hun zelfgenoegzaamheid en verlangen om het naar hun zin te hebben, voelen ze zich overweldigd door de buitensporige hoeveelheid verplichtingen die ze op zich nemen.

1. Veelvoorkomende gedragspatronen

Ze luisteren liever dan dat ze spreken en vermijden om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Ze onderschatten hun eigen mening en conformeren zich aan het meerderheidsdenken. Op sociaal niveau identificeren ze zich met de rol van “niemand speciaal”.

Ze vinden het erg moeilijk om grenzen te stellen of om hun onenigheid te uiten, als het risico bestaat dat ze anderen van streek maken. In feite zijn ze zich soms niet bewust van hun eigen perspectieven.

2. Onbewuste boodschap

Enneatype 9 leeft volgens de vooronderstelling: “het is niet juist om zichzelf te laten gelden”. Hoewel ze a priori nederig lijken, hebben ze in werkelijkheid de neiging om hun eigen waarde te bagatelliseren of te betwijfelen of ze respect en bewondering waard zijn.

3. Basisangst

De grootste van hun angsten is om zich afgescheiden te voelen van de rest en om in conflict te raken, zoals enneagramdeskundige Borja Vilaseca aangeeft in zijn boek Encantado de conocerme  (Spaanse link). Ze vinden confrontaties ondraaglijk. Als een Negen moet zwijgen om een ruzie te vermijden, zullen ze dat zonder aarzelen doen.

4. Fundamenteel verlangen

Hun fundamentele verlangen is om innerlijke rust te bewaren en verbonden te zijn met anderen. Dit verlangen brengt hem ertoe om een discreet en passief profiel aan te nemen.

5. Wereldbeeld

In zijn ogen is de wereld een plek waarin hij zich niet kan laten gelden of zich authentiek kan uitdrukken. Daarom streeft hij ernaar niet te veel op te vallen en zo bij te dragen aan een omgeving die harmonie nastreeft, ook al is die illusoir.

6. Belangrijkste zorg

Zijn belangrijkste zorg is ervoor te zorgen dat alle stemmen worden gehoord, zodat elk perspectief kan worden overwogen. Hij is bezorgd om elke mening behalve de zijne.

7. Gebruikelijke reactie

Bij ongemakkelijke uitdagingen is je reactie niet-reageren. Hij handelt onverschillig en apathisch. Iemand heeft de neiging om zaken waar hij niet enthousiast over is uit te stellen en te doen alsof ze niet bestaan. Hij vermijdt bijvoorbeeld schoonmaken door zichzelf af te leiden aan de telefoon of brengt de week voor een belangrijk examen door op de bank.

8. Communicatiestijl

Knikt meer dan je zou willen, en misschien ook meer dan zou moeten. Gebruikt in de dialoog een zachte, langzame, bijna uitdrukkingsloze toon.

Ontwikkelingsniveaus

Elk Enneatype heeft drie niveaus van heelheid, variërend van gezond, gemiddeld en ongezond. Wanneer iemand in staat is om innerlijke harmonie te bewaren en zijn beslissingen een balans weerspiegelen tussen ego en zelf, dan is hij in zijn natuurlijke, gezonde staat.

Volgens The Wisdom of the Enneagram (2017) kunnen er 9 niveaus van ontwikkeling van de Negen worden geïdentificeerd:

Gezond

 • Niveau 1 (sereen, veilig): geeft het idee op dat zijn of haar aanwezigheid in de wereld irrelevant of ongewenst is. Hij maakt oprechte verbindingen met anderen en met zichzelf. Op deze manier bereikt hij evenwicht en gemoedsrust.
 • Niveau 2 (natuurlijk, vredig): je ziet jezelf als een stabiel, zachtaardig en flexibel persoon. Je richt je aandacht op je omgeving en relaties en verlangt naar uiterlijke en innerlijke harmonie.
 • Niveau 3 (vrijgevig, bemoedigend): werkt aan een serene en positieve sfeer. Gebruikt een wijze manier om in te grijpen bij confrontaties. Probeert anderen gerust te stellen door hoop en optimisme over te brengen.

Gemiddeld

 • Niveau 4 (bescheiden, sympathiek): begint te merken dat de conflicten van het dagelijks leven zijn innerlijke kalmte verstoren, dus kiest hij ervoor om mogelijke meningsverschillen te vermijden door anderen tegemoet te komen. Rechtvaardigt dit gedrag met de overtuiging dat vrede te verkiezen is boven rede, maar trekt dit soms tot het uiterste door.
 • Niveau 5 (onverschillig, zelfvoldaan): structureert zijn leven zo dat gebeurtenissen hem niet negatief beïnvloeden. Neemt zijn toevlucht tot aangename routines en triviale afleidingen. Ontkent de donkere kant van het leven of staat er neutraal tegenover.
 • Niveau 6 (berustend, verzachtend): minimaliseert het belang van problemen of probeert ze te vermijden. Leeft volgens een stoïcijnsefilosofie, maar overdrijft soms in de toepassing ervan.

Krankzinnig

 • Niveau 7 (onderdrukt, nalatig): vertoont depressieve, inefficiënte en apathische neigingen. Verzet zich tegen problemen door zichzelf ervan te overtuigen dat alles in orde is.
 • Niveau 8 (gedissocieerd, gedesoriënteerd): wanhoop om innerlijke rust te bewaren, hoe minimaal ook, leidt tot ontkoppeling van de realiteit. Hij voelt zich verlaten, verloren en versuft.
 • Niveau 9 (achteloos, ontkenner): isoleert zich en trekt zich in zichzelf terug. In sommige gevallen is het onvermogen om de werkelijkheid te accepteren zo groot dat ze uiteenvallen in subpersoonlijkheden.

Wat zijn de subtypes van Enneatype 9?

Enneagram

 

Volgens de Enneagramtheorie heeft elk Enneatype 3 subtypes of varianten, bepaald door het overheersende overlevingsinstinct . Elk heeft specifieke kenmerken.

1. Conservatief

Ambitie is geen karakteristieke eigenschap van het conservatieve subtype. Integendeel, hij vindt troost in de kleine geneugten van het leven. Hij heeft geen grote dingen nodig om zich tevreden te voelen. Soms verwaarloost hij en besteedt hij niet genoeg aandacht aan zijn doelen en verlangens.

Conservatieve negens hebben een neiging tot verslaving. In de minder gezonde versie zijn het inefficiënte mensen die kansen missen en hun gezondheid geleidelijk verslechteren. Ze grijpen vaak naar eten en drinken om gevoelens van angst of boosheid te kalmeren.

2. Sociaal

Hoewel ze graag deelnemen aan sociale omgevingen, verzetten ze zich tegen verwachtingen van buitenaf. Ze zijn energiek, actief en vriendelijk. Door onzekerheid en een verlangen om te behagen, zijn ze geneigd om ja te zeggen, zelfs als ze nee willen zeggen.

Het sociale Enneatype 9 vindt het moeilijk om persoonlijke doelen te stellen en de nodige vaart erin te houden.

3. Seksueel

Het seksuele subtype streeft naar totale versmelting met hun partner, die ze idealiseren. Ze gebruiken vaak meervoudstermen zoals “wij,” “ons leven.” Soms wordt de ander de kern van zijn identiteit.

In zijn ongezonde versie kan hij in een diepe depressie raken als hij deze absolute eenheid niet bereikt. Hoewel hij fantaseert over wraak en woede, voert hij die zelden uit. Hij heeft de neiging om disfunctionele banden aan te gaan en in patronen van emotionele afhankelijkheid te vervallen.

Verbindingspunten tussen Enneatype 9 en andere Enneatypes

Het Enneagram is een complex en rijk instrument. Het wordt voorgesteld als een onderling verbonden systeem waarin de enneatypen met elkaar verweven zijn en elkaar beïnvloeden. De persoonlijkheden die zich in de getallen dicht bij elk enneatype bevinden, worden “vleugels” genoemd en bepaalde eigenschappen worden overgenomen van deze naburige enneatypen.

Aan de andere kant tonen de lijnen binnen het diagram die verbindingen van centrering en decentrering. Als elk enneatype volledig ontwikkeld is, manifesteert het de positieve eigenschappen van een ander. Maar als ze zich verwijderen van hun centrum en minder gezond worden, nemen ze negatieve eigenschappen van een ander enneatype over.

De negen met de vleugel van acht (9w8): de scheidsrechter

In een gezonde nuance zijn het energieke, sociale mensen met geweldige onderhandelingsvaardigheden. Ze werken het liefst in teams en blinken uit in assisterende en adviserende beroepen. Ze zijn erg goed in zakelijke en personeelsmanagementfuncties. In hun middelste versie hebben ze periodes van explosieve en agressieve buien, maar ze worden snel weer rustig.

De negen met de vleugel van één (9w1): de dromer

Ze hebben een heel spirituele kant. Met een unieke en levendige houding blinkt de Negen met de Vleugel van Eén uit in kunst, het werken met dieren en de natuur, en het aannemen van therapeutische of religieuze leiderschapsrollen.

In hun minder gezonde kant zoeken ze externe orde om hun innerlijke zelf te organiseren en raken ze verstrikt in onbelangrijke projecten.

Centreren en decentreren van het 9 Enneatype

Centreren houdt in dat “de vredestichter” een bewuste inspanning doet om hun diepste aspecten te verkennen en afstand te nemen van hun ego om zich te verbinden met hun essentie . In dit proces oriënteert hij zich op het enneatype 3, waarbij hij de zekerheid, motivatie en oprechtheid ervan overneemt.

In moeilijke tijden neigt hij echter naar de donkere trekken van het 6e, waarbij hij besluiteloosheid, constante zorgen, onzekerheid en gebrek aan moed manifesteert.

Hoe is het Enneatype 9 in de liefde?

Hart en brein met elkaar in verbinding

Door hun intolerantie voor conflicten zoeken Enneatype 9 mensen rustige relaties. Ze passen zich liever aan en sluiten liever compromissen dan dat ze problemen onder ogen zien. Mensen van dit type zijn loyaal, toegewijd en empathisch.

Ze hebben echter de neiging om hun emoties te onderdrukken en zich onduidelijk en authentiek uit te drukken, wat kan leiden tot wrevel in de relatie. Daarnaast verwaarlozen ze vaak hun onafhankelijkheid en persoonlijke ontwikkeling door zich te richten op de behoeften van anderen.

Sterke en zwakke punten

Elk persoonlijkheidstype vertoont zowel positieve facetten als gebieden waar ruimte is voor groei. Sterke en zwakke punten.

Sterke punten

De belangrijkste sterke punten van archetype 9 zijn:

 • Ze zijn flexibel en passen zich gemakkelijk aan.
 • Ze hebben de neiging om de zonnige kant van de dingen te zien en hun optimisme door te geven.
 • Ze zijn zeer vaardig in verzoenen, onderhandelen en vreedzaam tot overeenstemming komen.
 • Ze zijn in staat om naar anderen te luisteren vanuit een empathisch en oprecht standpunt, waardoor ze uitstekende vrienden zijn.

Zwakke punten

Negens dragen ook bepaalde kwetsbaarheden met zich mee, waaronder:

 • Ze hebben moeite met het erkennen van hun prestaties en persoonlijke waarde.
 • Ze hebben de neiging om taken uit te stellen, zelfs als ze belangrijk zijn.
 • Ze vinden het moeilijk om beslissingen te nemen en de leiding te nemen.
 • Ze hebben de neiging om hun emoties en persoonlijke behoeften te negeren, te minimaliseren of te onderdrukken.

Hoe persoonlijke vervulling te bereiken

De belangrijkste taak, en tegelijkertijd de grootste uitdaging, voor het Enneatype 9 om hun gezondste versie te benaderen, is om zich te verzoenen met het idee dat conflicten een noodzakelijk onderdeel van het leven zijn. Daarnaast zijn er andere aspecten die bijdragen aan de ontwikkeling van hun essentie:

 • Het aannemen van een grotere deelname aan groepsgesprekken.
 • Meer aandacht en agency geven aan de eigen wensen en behoeften.
 • Zichzelf toestaan om boosheid te voelen en deze op een gezonde manier leren uiten.
 • Werken aan de angst om anderen teleur te stellen en nee leren zeggen.
 • Het gevoel van eigenwaarde versterken door tijd en energie te investeren in persoonlijke ontwikkeling.
 • Erkennen dat alle mensen waard zijn wat ze zijn en dat niemand meer is dan een ander.
 • Productieve en stimulerende routines instellen om te voorkomen dat je “vastzit” op de bank.

Welke beroemde mensen zijn Enneatype 9?

Harry Potter

In het eerder genoemde boek van Hudson en Riso (2017) belichten ze belangrijke figuren in de kunst, psychologie, politiek en geschiedenis die gekoppeld zijn aan het negende type persoonlijkheid.

Voorbeelden van 9 met vleugel 1:

 • Carl Jung.
 • Walt Disney.
 • George Lucas.
 • Rose Kennedy.
 • Koningin Elizabeth II.
 • Garrison Keillor.
 • Audrey Hepburn.
 • Abraham Lincoln.
 • Norman Rockwell.
 • Dame Margot Fonteyn.

Voorbeelden van 9 met vleugel 8:

 • Ringo Starr.
 • Gerald Ford.
 • Sophia Loren.
 • Kevin Costner.
 • Janet Jackson.
 • Ronald Reagan.
 • Walter Cronkite.
 • Ingrid Bregman.
 • Whoopi Goldberg.
 • Lady Bird Johnson.

[Enkele fictieve personages die de Enneatype 9 persoonlijkheid weerspiegelen zijn onder andere Harry Potter, Frodo uit Lord of the Rings, Goofy, Heidi en Dumbo.[/atomik-in-text]

De weg van matiging

De weg van integratie van Enneatype 9 leidt hem naar Drie. Wanneer de Enneatype 9 zich realiseert dat hij een waardevol en belangrijk persoon is, en zijn neiging om stil en stil te zijn overwint, slaagt hij erin zich te ontwikkelen en op te vallen in de wereld. Door zich te verbinden met hun essentie, drukken ze zich uit met authenticiteit en leren ze ook om zich te laten gelden zonder agressie.

Heb je je geïdentificeerd met de kenmerken van type 9? Zo ja, dan heb je nu relevante informatie over jezelf – gebruik die voor je groei! Anders, als je je tijdens de reading afstandelijk of onreflectief voelde, moedigen we je aan om de andere persoonlijkheden van het Enneagram te verkennen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.