Enkele merkwaardige feiten over Freuds theorie van het onbewuste

Freud, een van de grootste exponenten van de moderne psychiatrie en psychologie, formuleerde de theorie van het onbewuste. In dit artikel leggen we de belangrijkste kenmerken uit.
Enkele merkwaardige feiten over Freuds theorie van het onbewuste

Laatste update: 28 november, 2021

Vandaag bespreken we Freuds theorie van het onbewuste. Freud vertegenwoordigt het hoogtepunt van de psychoanalytische kritiek en tegelijkertijd het verval ervan. Zijn psychoanalytische theorie heeft echter geleid tot zowel grote afwijzingen als discussies over de geldigheid ervan.

Wat echter niet kan worden bekritiseerd, zijn de vorderingen die zijn theorie heeft gemaakt op het gebied van filosofie, psychologie en wetenschappelijke geneeskunde.

“In het prachtige rijk van de geest kan ik vrij zijn zoals iedereen.”

Helen Keller

Sommigen noemen het wetenschap en sommigen noemen het pseudowetenschap. In feite heeft Freud een gedachtegang ingeluid die gebaseerd is op de vernietiging van het concept van het zelf door de theorie van het onbewuste. Het had een essentiële invloed op alle disciplines van de 20e eeuw.

Curiositeiten van de geest volgens Freud

Verlangen en onderdrukking

Als mensen hebben we allemaal verlangens en repressies die we op een bepaalde manier moeten beheersen in het aangezicht van de samenleving. Soms zijn we ons er zelfs niet eens van bewust dat veel van onze meer rationele handelingen worden gestuurd door ons onbewuste.

In veel gevallen gedragen we ons op zo’n manier omdat het acceptabel is voor de cultuur waarin we leven. Dit is echter misschien niet hoe we ons echt voelen. Daarom worden onze verlangens bij deze gelegenheden gedwarsboomd omdat ze als immoreel, illegaal of onwaardig worden beschouwd.

Het merkwaardige feit dat uit deze ideeën voortvloeit, betreft hoe ons gedrag ons in wezen tegenspreekt. Onze echte gedachten komen subliminaal naar voren in onze dromen, fantasieën of versprekingen. Dit leidt tot de vraag: waarom worden we zo beperkt door wat anderen van ons denken?

Peinzende man

Id, ego en superego

In 1923 versterkte Freud de theorie die hij in 1915 voor het eerst voorstelde over de menselijke geest en beweerde dat deze in drie delen was verdeeld. Aan de ene kant is er het bewuste deel van het individu, het ‘ego’, dat we in beperkte mate beheersen. Dan is er de ‘id’, het onbewuste dat wordt geregeerd door het plezierprincipe. Ten slotte is er het ‘superego’, de ethische component van onze persoonlijkheid.

Het ‘superego’ bestaat uit de morele normen die we ons van kinds af aan eigen maken. Het leidt tot schuldgevoelens en moraliteit.

Krankzinnigheid

Net zoals de ouden geloofden, heeft de menselijke geest harmonie nodig. We praten echter niet meer over de hersencellen die de vier lichaamsvochten in evenwicht houden. In feite hebben we het over de cellen van de drie genoemde delen van de geest. Volgens Freud veroorzaakt een onbalans daarin neurose of psychose.

Het merkwaardige feit hier is dat zijn bevestiging voor het eerst aannam dat waanzin kan worden veroorzaakt door redenen die ver verwijderd zijn van mentale of organische verwondingen.

Curiositeiten over de theorie van het onbewuste en de implementatie van de psychoanalytische methode

Kracht van taal

Wanneer een patiënt een onderzoek van zijn onbewuste wil ondergaan voor een of ander probleem waaraan hij lijdt, ligt de remedie in de taal zelf. Taal is inderdaad de plaats waar innerlijke conflicten kunnen worden herkend. Dit komt omdat de persoon zonder beperkingen over elk onderwerp kan praten.

“Het onbewuste is gestructureerd als een taal.”

-Jacques-Marie Émile Lacan-

Vrije associatie

Door middel van taal drukt de patiënt inhouden uit die voor hem nog onbewust zijn. In feite herkennen ze ze niet vanwege hun ‘ego’.

Interpretatie van dromen

Als onze interne verlangens zich manifesteren in de vorm van dromen, moeten deze worden bestudeerd. Hierdoor kunnen trauma’s en conflicten ontstaan die vervolgens kunnen worden opgelost. Zoals we weten, zijn we tenslotte waar we van dromen en dromen we van wat we zijn.

Dromenvanger

Rol van de psychoanalyticus

De psychoanalyticus is uitgerust om de dromen van hun patiënt te psychoanalyseren. Ze maken de bewuste studie van het onbewuste van de persoon mogelijk.

“Zou je je onderbewustzijn willen vertellen om te kalmeren?”

“Het is mijn onderbewustzijn. Weet je nog? Ik heb er geen controle over.”

-Nolan, Inception-

Cultuur

Dit is een manier om het onderwerp te bekijken op de manier waarop ze in hun eigen cultuur zijn geconfigureerd. In feite is het feedback. Omdat elk tijdperk zijn eigen eigenaardigheden en zijn manieren van zijn heeft die door de psychoanalyticus moeten worden bestudeerd. Zo begrijpen ze wat de effecten zijn op de patiënt.

“De symptomen van psychische pathologieën nemen de vormen aan die eigen zijn aan de samenlevingen waarin de proefpersonen wonen.”

-Nora Sternberg van Rabinovich-

Het Oedipuscomplex

Het Oedipuscomplex is misschien wel de grootste curiositeit van de theorie van het onbewuste. Freud wees er in zijn onderzoek namelijk op dat de mens beweegt door instincten en een daarvan is het bekende ‘moord op de vader’. In feite wordt de figuur van de moeder de belangrijke en essentiële. In feite is een van de wensen van het individu dat zij de vader vervangt.

Cultuur, zoals we eerder vermeldden, speelt een sterke rol bij de realisatie van het ‘ego’. Op deze manier is het verantwoordelijk voor het veroorzaken van de niet-realisatie van het verlangen van het individu. Dit leidt meestal tot moraliteit en religie. Bovendien kunnen repressie en het Oedipuscomplex pathologisch worden.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.