Acht tips voor een beter leven, volgens zencoaching

Acht tips voor een beter leven, volgens zencoaching

Laatste update: 22 oktober, 2019

Zencoaching richt zich op twee aspecten. Enerzijds is het coachende gedeelte gericht op het maken van verbindingen, het instrueren en trainen van anderen om hun doelen te bereiken. Dit is een westers idee.

Aan de andere kant, is het zengedeelte een duizend jaar oud filosofisch systeem dat op de eerste plaats als doel heeft om het geweten wakker te maken. Na dit ontwaken, kan iemand de vruchten van zijn individuele en subjectieve evolutie beter begrijpen en is hij werkelijk in staat in te zien dat het bereiken van vrede en harmonie zijn primaire doel is in het leven.

Zencoaching gaat dus om het cultiveren van het potentieel van mentale en spirituele ontwikkeling door doelen te bereiken die ons geluk brengen. Vanaf dit punt gaan we dieper in op acht essentiële aspecten waar je rekening mee moet houden om dit pad van persoonlijke groei te kunnen betreden.

De weg naar ontwaking volgens zencoaching

1. Daag je eigen vooroordelen uit

We houden allemaal vast aan allerlei ongegronde overtuigingen. Zelfs de meest intelligente en meest rationele mensen onder ons zijn hier gevoelig voor. Helaas vormen veel van onze vooroordelen uiteindelijk aanzienlijke blokkades in ons leven.

Het overwinnen van onze vooroordelen is echter verre van eenvoudig. Om ze onder ogen te zien, moeten we ze eerst kunnen herkennen. Denk daarom eens na over die ‘waarheden’ die altijd zo voor de hand liggend en onbetwistbaar leken.

Durf na te gaan of ze wel echt zo geldig zijn. Bekijk ze vanuit een nieuw perspectief en laat ze los als je geen goede reden kunt bedenken om ze nog langer te verdedigen.

Drie steentjes op zand

2. Verdeel je doelstellingen in drie categorieën

Zencoaching stelt voor om je doelen in drie categorieën te plaatsen:

  • zijn
  • doen
  • hebben

Het ‘zijn-rijk’ gaat over de waarden, capaciteiten en persoonlijke evolutie die je wilt bereiken.

Het ‘doen-rijk’ heeft te maken met de acties waar we mee door willen gaan, evenals concrete prestaties die we willen volbrengen. Tot slot verwijst het ‘hebben-rijk’ naar de materiële wereld en de dingen die we willen bezitten.

Het is belangrijk dat al deze doelen goed uitgekiend zijn en niet algemeen blijven. Ook moet je voor jezelf een deadline bepalen waarop je ze bereikt wilt hebben. Eén maand, één jaar, vijf jaar etc. De definitie van een doel en de deadline die je eraan vastplakt zijn van fundamenteel belang.

3. Herken wat je onmogelijk kunt veranderen

Het leven heeft zijn eigen beperkingen. De eerste van deze beperkingen is de dood, iets waar niemand van ons macht over heeft. Dan zijn er nog andere onoverkomelijke barrières die we moeten leren herkennen en accepteren.

Vrouw springt uit grot in de vorm van een hart

Zencoaching stelt dat als we niet in staat zijn om onze onmogelijke verlangens te herkennen en we ze dus voortdurend blijven negeren, we waarschijnlijk nooit echt gelukkig zullen zijn. We besteden te veel energie aan het onmogelijke. Hierdoor raken we verwijderd van de doelen die we juist wel kunnen en moeten nastreven.

4. Richt jezelf op het heden

Leven in het heden betekent niet dat je je perspectief op het leven verliest. We hebben allemaal een verleden dat ons heeft gevormd en ons heeft gemaakt wie we vandaag de dag zijn. We moeten ons echter gedragen op een manier die gericht is op projecten en doelen die tot ver in de toekomst reiken.

Zencoaching leert ons dat onze handelingen ons gericht moeten houden op het heden. Het verleden zit in onze gedachten, net als de toekomst. We handelen daarentegen in het hier en nu. Het heden is het leven zoals het nu is, het is dus noodzakelijk om bewust in het nu te leven.

5. Neem de verantwoordelijkheid op je

Wanneer we de verantwoordelijkheid nemen voor onze keuzes en ons leven, zullen we altijd winnen. We moeten uit de slachtofferrol treden en ons niet langer vastklampen aan externe voorwendsels als excuus voor wat we niet hebben bereikt.

Vrouw mediteert tot het universum

In staat zijn om de verantwoordelijkheid te nemen, houdt in dat we bereid zijn te accepteren dat het leven dat we nu leiden het gevolg is van onze eigen successen en fouten. We kunnen niets of niemand anders de schuld geven dan onszelf. Ook al hebben we geen invloed over alles dat ons overkomt, we kunnen wel zelf bepalen hoe we op alles reageren.

6. Neem je tijd terug

Tijd is het meest waardevolle dat we als mensen hebben. In sommige opzichten is dit het enige dat we echt bezitten in het leven. Vaak zijn we ons hier echter niet van bewust en verspillen we onze tijd daarom zomaar aan van alles en nog wat.

Profiteren van de tijd die we hebben, is de enige manier waarop we die tijd kunnen verdienen. Laat eventuele irrelevante activiteiten waar je eigenlijk toch niets aan hebt, los. Maak ruimte voor de belangrijke dingen.

7. Wijd jezelf aan je volgende stap

Zodra we in staat zijn te begrijpen dat het bereiken van grote doelen inhoudt dat je stap voor stap te werk moet gaan, zijn we begonnen aan de reis. Zencoaching nodigt ons uit om bewust, geduldig en gedisciplineerd te zijn op die weg naar hetgeen we graag willen bereiken.

Elke grote prestatie kan worden opgesplitst in kleine stapjes. Elke stap is een steen op een lange weg van handelingen die ons hebben gebracht tot waar we nu zijn. Rustig maar gestaag is hier het geheim.

8. Neem beslissingen en handel ernaar

Onzekerheid is een permanente realiteit. We zullen nooit zeker weten of een bepaalde weg beter is dan een andere. Als we echter te veel tijd besteden om hier achter te komen, raken we uiteindelijk verlamd. Zencoaching benadrukt hoe belangrijk het is om gewoon een beslissing te nemen.

Natuurlijk, reflectie is ook belangrijk, maar je moet er niet te lang in blijven hangen. Ga zo snel mogelijk tot actie over. Vaak kan namelijk alleen actie die twijfels wegnemen.

Vrouw breekt los uit haar kettingen

Al deze punten laten zien dat het helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn om een beter leven te leiden. Zencoaching leert ons voornamelijk dat we de realiteit gewoon moeten accepteren zoals deze is en moeten proberen om een zo constructief mogelijk leven te leiden. Al het andere zal volgen. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.