Emotionele intelligentie helpt om de wonden van onze relaties te helen

Emotionele intelligentie helpt om de wonden van onze relaties te helen

Laatste update: 26 december, 2018

We weten dat ook relaties net als botten breken. Deze breuken helen echter niet altijd zo snel als we denken. Tijd alleen heelt ons niet. Alles doet pijn en het is moeilijk om een remedie te vinden. Emotionele intelligentie kan ons dus helpen om die innerlijke littekens beetje bij beetje af te sluiten en de wonden van onze relaties te helen.

Franklin D. Roosevelt heeft gezegd dat er slechts één keuze mogelijk is wanneer we aan het einde van een touw komen: een knoop maken en wachten. Iets beëindigen dat tot nog niet zo lang geleden ons gebonden en veilig hield, veroorzaakt altijd angst.

We hebben dan het gevoel alsof ons hele wezen zich in een leegte stort. Wat we echter zeker niet mogen doen, is onszelf aan ons lot overlaten en onszelf verwaarlozen. We moeten daarentegen een knoop van veiligheid maken en wachten. Dat gevoel van angst en hulpeloosheid zal uiteindelijk verdwijnen.

“Haast je niet, het brengt jou tot rust. Werk aan jezelf vóór je na een breuk in wanhoop terechtkomt. Voel, ga weg, geef jezelf tijd en hou genoeg van jezelf om te blijven ademen, zodat je niet langer iemand nodig hebt die er niet meer is en die niet bij jou wil zijn.”

-Russ Von Hoelscher-

Emotionele intelligentie en overleven

Het leven is een onvoorspelbare ervaring. We weten dit. Het is een reis waarbij het onmogelijk is om pieken en plateau’s te ontwijken. Soms is de reis pijnlijk. Het kan zelfs zo pijnlijk zijn dat we beginnen te denken dat we geen tegenslagen, verwarringen en bochten meer kunnen verdragen.

Of we willen of niet, we worden dan gedwongen om onze basisoverlevingskist te gebruiken. Die zal ons helpen om deze onvoorziene gebeurtenissen op een krachtdadige manier te boven te komen.

Emotionele intelligentie verschaft ons waardevolle hulpmiddelen. Ze helpen ons om op een betere manier met de tegenslagen in het leven om te gaan. Laten we hier nu eens dieper op ingaan.

Emotionele intelligentie heelt wonden

Met emotionele intelligentie kunnen we de wonden van onze relaties helen

We kunnen emotionele intelligentie gebruiken om de wonden van onze relaties te helen. Het zijn de letsels van onze mislukte relaties, als gevolg van onverwachte verliezen of andere traumatische gebeurtenissen. Emotionele intelligentie zal ons twee heel specifieke soorten hulpmiddelen bieden.

Het eerste is dat we in staat zullen zijn om de pijn op een gezonde en creatieve manier te sturen. Het tweede hulpmiddel is dat we ons vermogen om te helen zullen herstellen (en verbeteren). Op die manier zullen we kunnen blijven genieten van positieve relaties en interacties.

De vele gebeurtenissen die we al vermeld hebben, veroorzaken emotionele pijn. Die pijn zorgt ervoor dat we vast komen te zitten in heel negatief gedrag en denkpatronen. We lopen ook het risico op een psychologische stoornis als depressie of angstgevoelens.

Vele mensen gaan dus in therapie precies omdat ze problemen hebben in hun emotionele relaties. Er zijn vele patiënten die geconfronteerd worden met de bijna onafgebroken schaduw van in de steek gelaten worden.

Anderen lijden als gevolg van een onbeantwoorde liefde. Velen zitten ook nog steeds vast in schadelijke en giftige relaties en weten niet wat ze moeten doen.

Dit is de reden waarom we deze strategieën moeten bekijken. Ze kunnen ons immers helpen om beter om te gaan met deze situaties en de wonden van onze relaties te helen.

Op een gezonde manier in verbinding komen met onze emoties

Emotionele intelligentie om de wonden van onze relaties te helen zegt ons dat we moeten leren om op een gezondere manier in verbinding te komen met ons innerlijk universum.

Meestal concentreren we ons uitsluitend op onze pijn wanneer we te maken krijgen met een verlies of met een ingewikkelde gevoelsmatige situatie. We concentreren ons dan vaak op het lijden en op de ontgoocheling. Die zullen ons uiteindelijk bezwaren, kwetsen en blokkeren.

  • Met deze aanpak vergroten we alleen maar de put van bitterheid.
  • We weten dat deze negatieve emoties aanwezig zijn en dat ze een heel specifieke oorzaak hebben. Zodra we ze herkend en aanvaard hebben, is het tijd om ze te kanaliseren. Op dat moment moeten we die emoties omvormen en in ons voordeel gebruik in plaats van tegen ons. We moeten ze regelen en niet toelaten dat ze ons tegenhouden. Om op deze emoties te kunnen reageren moeten we ze dynamiek geven.
  • Als we woede voelen, dan moeten we het in iets positiefs omvormen. Wanneer we verdriet voelen, moeten we het verlichten tot het gewicht van dit verdriet dag na dag langzaam vermindert. Ervaren we angst in een kwetsende relatie, dan kunnen we hulp en steun vragen om met die bron van angst om te gaan zodat we ons veilig kunnen voelen.

We moeten onthouden dat de ongeordende en chaotische opstapeling van emoties ervoor zorgt dat we afwijkende gedragspatronen zullen vertonen. We moeten dus emotionele intelligentie toepassen om te helen en orde te brengen. Het helpt ons om emoties te herkennen, te kanaliseren en in ons voordeel te gebruiken.

Empathie voor jezelf en persoonlijke veiligheid

Empathie voor jezelf en persoonlijke veiligheid

Emotionele intelligentie om wonden van onze relaties te helen ligt vaak een speciale nadruk op een specifiek deel van empathie. Hier verwijzen we naar het vermogen om met onszelf in verbinding te komen. We zien onze eigen wonden dan op een meer meedogende en nauwkeurige manier.

  • Na een relatiebreuk of een andere pijnlijke of traumatische gebeurtenis moet je opnieuw persoonlijke veiligheid verwerven. Wat is dan de sleutel om dag na dag verder te gaan? Dat is de stevige, open en bewuste vastberadenheid om elke beschadigde hoek en elk versplinterd stuk door middel van vergiffenis en genegenheid voor jezelf te herstellen.
  • Als we ons uitsluitend op ons eigen lijden richten, dan blijven we in cirkels lopen. Uiteindelijk zal de pijn ons beetje bij beetje afbreken. Het zal ons dwingen om de controle in handen te nemen en elk plekje, elke vezel en elk gaatje van onze werkelijkheid op te vullen. En dat is iets wat we moeten vermijden. Voel empathie voor jezelf en stel een actieplan op.

Emotioneel helen als brandstof voor persoonlijke groei

Mensen doen het goed wanneer ze zich concentreren op gevoelens en gewaarwordingen op het moment dat ze optreden. Het moet een vloeiend proces zijn, iets dat de aangeboren intelligentie om te helen wakker maakt. Die intelligentie bevindt zich in het lichaam en in de geest.

Het is een proces dat we kunnen vergelijken met de vertering. We kunnen er immers voor zorgen dat elke ervaring als brandstof dient voor persoonlijke groei.

Als we toelaten dat woede, ontgoocheling of wanhoop vasthoudend blijven, dan zullen we ziek worden. We zullen lijden als gevolg van verlatenheid, een onbeantwoorde liefde of de angst dat we in een ongelukkige relatie zitten.

Deze gevoelens moeten we op een gezonde manier verwerken. Pas dan zullen we sterk worden en de mogelijkheid hebben om op een volwassen en verantwoordelijke manier te groeien.

Emotioneel helen als brandstof voor persoonlijke groei

Tot slot

Met een korte samenvatting over hoe emotionele intelligentie de wonden van onze relaties kan helen willen we dit artikel besluiten. We kunnen zien dat emotionele intelligentie om wonden te helen een noodzakelijk hulpmiddel is om beter om te gaan met moeilijke situaties.

Het is een manier om onze angsten te temmen, onze waarden te herinneren en die dwingende behoefte te overwinnen. Het laat ons beter vooruitkomen dan hoe we voordien waren.

Dit is geen eenvoudig proces. We kunnen het niet in twee dagen of een maand verwezenlijken. Deze strategieën op een doeltreffende manier toepassen houdt een verandering in van het bewustzijn.

Die verandering laat een diepgaande transformatie ontstaan die ongetwijfeld elk gebied van ons leven zal raken. Wanneer je jouw emoties begrijpt en ze in jouw voordeel laat werken, verandert alles. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.