De waarheid zeggen: 5 sleutels om anderen niet te kwetsen

De waarheid zeggen: 5 sleutels om anderen niet te kwetsen

Laatste update: 30 september, 2018

Als je zegt “vertel de waarheid,” dan zullen velen dit associëren met het beledigen van mensen. De waarheid is echter positief en het zou het beste zijn als we altijd toegang hebben tot de waarheid. Wanneer is de waarheid zeggen dan een middel geworden om anderen aan te vallen?

Het antwoord is misschien dat we in een maatschappij leven met een onuitgesproken overeenkomst heeft dat we in relaties moeten liegen om (zogezegd) vriendelijk te zijn. Het lijkt wel alsof we moeten liegen als we harmonie met iemand willen. Dat is de reden dat mensen ten onrechte tot het besluit komen dat ze op een brutale manier eerlijk moeten zijn om een eind te maken aan de leugens.

“De waarheid is zowel met de leugen als met het stilzwijgen besmet.”

Cicero

Soms zeggen mensen woedend de waarheid. Op andere momenten voelt de persoon die het onderwerp van die “waarheid” is, zich slecht wanneer we het hem vertellen. Dat gebeurt, ook al hebben we de bedoeling om constructief te zijn. Hoe zit het dan met de waarheid?

We moeten in staat zijn de waarheid, die we niet leuk vinden, te zeggen en te horen. Dit mag niet leiden tot een groot conflict. Laten we verder in dit artikel eens kijken naar enkele sleutels. Ze zullen ervoor zorgen dat de waarheid zeggen minder onaangenaam en kwetsend is.

De waarheid zeggen op een niet-kwetsende manier

1. Jezelf op een constructieve manier uitdrukken

Ten eerste is het belangrijk dat we onze bedoelingen onderzoeken wanneer we de waarheid zeggen. Het eerste wat we dus moeten doen, is eerlijk zijn tegen onszelf. We moeten duidelijk nagaan of we constructief willen zijn of dat we integendeel die onaangename waarheid gebruiken om iemand een slecht gevoel te geven.

Bereid zijn te luisteren

De manier waarop we de waarheid zeggen, moet van die bedoeling afhangen. Wanneer onze motivatie positief is, kiezen we voor een bepaalde manier van communiceren. Als je op een zwak punt gaat wijzen, doe het dan zo dat het op een positieve manier bijdraagt in plaats van wrijving te veroorzaken. Doe het op de juiste manier. Dan zal de boodschap niet zo agressief zijn.

2. Bereid zijn om te luisteren

Vaak zijn beide partijen betrokken bij de onaangename waarheid. Als we dus in staat zijn om de waarheid te zeggen, dan moeten we ook kunnen luisteren. Oprechte gesprekken zijn tweezijdig. Beide partijen hebben iets te zeggen.

Luisteren betekent dat jij je geest openstelt voor het standpunt van de ander. Constructief luisteren is bedoeld om samen met alle betrokkenen tot bruikbare besluiten te komen. Er mag dus geen weerzin zijn tegen het begrijpen van de redenering van de ander.

3. Niet in de plaats van anderen denken

Het is niet gepast om te proberen in de plaats van anderen te denken. We bedoelen dit in twee betekenissen. De eerste is zich voorstellen hoe de reactie van de persoon op de waarheid zal zijn. Doe geen aannames over wat de mogelijke schade of slechte gevoelens zullen zijn.

Duidelijk en direct zijn

De tweede betekenis is de veronderstelling dat het volledig duidelijk is wat de ander denkt. Je gaat er dan van uit dat hun bedoelingen en hun meest geheime gevoelens bekend zijn en hen dan op basis hiervan te beoordelen. In beide gevallen leidt het denken in de plaats van de ander alleen maar tot vergissingen. De waarheid zeggen is niet hetzelfde als geloven dat je de waarheid bezit.

4. Duidelijk en direct zijn

Een onaangename waarheid klinkt verschrikkelijk als het in woede en met harde woorden en een gebrek aan respect gezegd wordt. Maar het is ook niet goed om het met eufemismen uit te drukken. In beide gevallen vervorm je de centrale doelstelling. En die is de waarheid zeggen.

Wat is dan het juiste om te doen? Communiceer die waarheden op een rustige en duidelijke manier. Want wanneer je met woorden speelt, geef je alleen het gevoel dat je iemand wil misleiden of de situatie manipuleren. Bedenk welke de meest geschikte woorden zijn om een nauwkeurige, bondige en begrijpelijke boodschap te vormen.

5. Een doel bepalen

De waarheid zeggen moet altijd een doel hebben. Maar vaak leveren we geen inspanning om het doel duidelijk te bepalen vóór we spreken. Dit is een grote vergissing. Want je redenen kunnen niet positief of niet de moeite waard zijn.

De waarheid zeggen zonder te kwetsen

De vraag is wat je wil bereiken door de waarheid te zeggen. Een gezond antwoord is dat het jouw bedoeling is problemen op te lossen. Je wilt de kwaliteit van de relatie beter begrijpen of verbeteren.

Verwerp dus de gedachte dat de waarheid zeggen gelijkstaat aan iemand beledigen. Onbeleefd zijn betekent niet dat je oprecht bent. Waarheden worden altijd beter aanvaard als ze gepaard gaan met respect en de oprechte bedoeling om voor de betrokkenen iets positievers op te bouwen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.