Leer de vele voordelen van geweldloze communicatie kennen

Het ontwikkelen van het vermogen om te luisteren en te begrijpen zijn slechts twee van de vele voordelen van communiceren via empathische communicatie. Ontdek de andere hieronder.
Leer de vele voordelen van geweldloze communicatie kennen
Sara Clemente

Geschreven en geverifieerd door Psycholoog en journalist Sara Clemente.

Laatste update: 06 juni, 2024

Het is niet altijd eenvoudig om op een doeltreffende manier te communiceren. Want er is vaak meer sprake van veronderstellingen en misverstanden dan van duidelijke boodschappen en nauwkeurige interpretaties. Dat is de reden dat Marschall Rosenberg de empathische communicatie gecreëerd heeft, die ook bekend is als geweldloze communicatie. We laten je hier kennismaken met de voordelen van geweldloze communicatie.

Rosenberg heeft dit hulpmiddel ontwikkeld om ons de nodige vaardigheden te geven. Zodat we op een meer samenwerkende manier met elkaar kunnen omgaan en in harmonie met onze waarden. Het helpt ons niet alleen om mogelijke conflicten en misverstanden te vermijden. Maar het laat ons ook toe emotionele en rationele geschillen op te lossen. Met geweldloze communicatie kunnen we de traditionelere vormen van communicatie achter ons laten. Want empathische communicatie heeft de bedoeling ons te helpen om actief luisteren toe te passen dat gestoeld is op wederzijds begrip.

Assertieve persoonlijkheden

Assertiviteit is het gelukkige midden tussen passiviteit en agressiviteit. Het is een vaardigheid die je toelaat jouw persoonlijke meningen uit te drukken, anderen te respecteren en grenzen te stellen. De psycholoog Marshall Rosenberg moedigt ons aan het in de praktijk om te zetten en onze relaties te verbeteren.

Eén van de meest voorkomende karaktertrekken van assertieve mensen is de genegenheid die ze voelen voor de fouten van anderen. We bedoelen hiermee dat ze die niet bekritiseren of verwaarlozen of zich onverschillig voelen. Ze omarmen ze zelfs en proberen ze te begrijpen. Daarom is assertiviteit een belangrijk aspect van geweldloze communicatie.

Een assertieve persoon respecteert de grenzen, de behoeften, de verlangens en de meningen van anderen.

 Share

Geweldloze communicatie

De voordelen van geweldloze communicatie

Empathie is het vermogen om jezelf in de situatie van iemand anders te verplaatsen. Het maakt ook deel uit van deze vorm van communicatie. Wat ook belangrijk is, is zowel bij jezelf als bij de anderen de vereiste van verbale en non-verbale communicatie.

Empathische communicatie probeert een oprechte relatie tot stand te brengen tussen de spreker en de luisteraar. De volgende effecten zijn de voordelen van geweldloze communicatie. Leer dus om op deze manier communiceren.

Bevredigende persoonlijke relaties

Geweldloze communicatie steunt op de bondige, precieze en nauwkeurige uitdrukking van een boodschap. Het doel is de onderlinge houding te verbeteren. Deze manier van zich uitdrukken laat weinig ruimte voor kritiek en meer voor een doeltreffende uitwisseling van boodschappen.

Als je je bezorgdheden op een assertieve manier deelt, geef je de andere persoon de kans om ze te begrijpen en te delen. Marshall Rosenberg dringt aan op het belang van de andere persoon een deelnemer te maken in de “gedeelde hoop die gefaald heeft.”

Het oplossen van conflicten

De sleutel tot geweldloze communicatie is spreken vanuit je eigen perspectief. Op die manier kan niemand betwisten wat je overbrengt. Dat komt omdat de boodschap toebehoort aan de persoon die ze uitdrukt. Wanneer je dus wil vermijden dat iemand jouw boodschap als een soort insinuatie of aanval interpreteert, gebruik dan “ik”-uitspraken zoals “ik heb het gevoel.”

We geven je een voorbeeld. Je kan zeggen “We hebben een uur geleden afgesproken, maar jij bent altijd te laat. Je bent zo egoïstisch.” Probeer integendeel dit te zeggen: “Ik heb het gevoel dat telkens als je me zo lang laat wachten, ik geen zin meer heb om bij jou te zijn. Het is ontmoedigend en het geeft me een hulpeloos gevoel.”

Vervang beschuldigingen en kritiek met boodschappen over hoe jij je voelt. Op die manier wordt jouw communicatie niet zo negatief. Je kan jezelf uitdrukken zonder dat de andere persoon zich beledigd zal voelen. En in plaats van geërgerd te zijn zullen jullie beiden in staat zijn om een oplossing te vinden.

Eerlijkheid

Je moet weten hoe je “nee” kan zeggen en hoe je een negatief antwoord moet aanvaarden. Dat is de enige manier om eerlijk te zijn met jezelf en met anderen. Maar om echt een meester in de geweldloze communicatie te zijn, is er nog een andere stap. Je moet elke vorm van speculatie of vernietigende communicatie verwijderen.

Dit is de mening van Bob Wentworth, een deskundige in geweldloze communicatie. “Een observatie bepaalt de context, gevoelens ondersteunen de verbinding en zorgen dat we uit ons hoofd raken, behoeften steunen de verbinding en bepalen wat belangrijk is, een verzoek verheldert wat voor reactie je misschien leuk vindt.” Als je die bestanddelen kiest, dan schakel je de kans op morele oordelen uit. We zullen dit later meer in detail bespreken.

Geweldloze communicatie

De ontwikkeling van luistervaardigheden en begrip

Nog één van de voordelen van geweldloze communicatie is dat het de ontwikkeling van empathie bevordert. We begrijpen empathie als de meedogende manier van begrip voor wat er binnenin elk van ons gebeurt. Het betekent dat je aandacht schenkt aan gevoelens, gedachten en oordelen. Het heeft te maken met verbinding vinden met de noodzakelijkheden die ons verlammen of mentale blokkeringen veroorzaken.

Deze vorm van communicatie bevordert ook nog een andere soort empathie. Dat is het vermogen om op een emotionele manier de andere persoon te begrijpen. Het laat ons niet alleen toe ideeën en gedachten te begrijpen maar ook emoties en gevoelens.

Gedrag dat geweldloze communicatie belemmert

Rosenberg gelooft dus dat er vele voordelen van geweldloze communicatie vele zijn. Maar hij is er ook van overtuigd dat er andere communicatiestijlen zijn die positieve communicatie verhinderen. Want ze belemmeren de ontwikkeling van dit type communicatie, en dus ook, van empathie en assertiviteit. We zullen nu enkele vormen bekijken.

Moralistische oordelen

Moralistische oordelen zijn een onpersoonlijke vorm van uitdrukking. Ze communiceren niet wat de andere persoon echt voelt, alleen wat ze bedekken. Deze oordelen kunnen verschillende vormen aannemen, zoals kritiek, intimidatie, beledigingen of cynisme. Rosenberg stelt voor om dit gedrag te vervangen door objectieve waarnemingen. Hij moedigt mensen aan om te vermijden dat ze over anderen een oordeel vellen. Ze moeten zich integendeel focussen op wat zij voelen.

“Het verslag dat je mij gegeven hebt, is een ramp. We kunnen het zo aan niemand geven.” Dit kan je veranderen in “In het verslag dat je me gegeven hebt, zijn er enkele ideeën die we moeten verruimen. Probeer ze te veranderen vóór we het aan de klant geven.”

Eisen en vergelijkingen met andere mensen

Verzoeken, eisen, beledigingen… We gebruiken allerlei middelen om ervoor te zorgen dat iemand anders ons begrijpt. Maar eigenlijk zijn het bedreigingen die een beschuldiging of een straf inhouden als we niet krijgen wat we willen. Dit zijn alleen maar andere vormen van manipulatie en agressieve communicatie.

Geweldloze communicatie

Verantwoordelijkheid ontkennen

Een voorbeeld van dit soort gedrag dat veel voorkomt, is wanneer een tiener zijn resultaten aan zijn moeder toont en zegt “Mama, ze hebben mij geschorst.” De zin “ze hebben mij geschorst” is een manier om de schuld voor zijn problemen bij een derde partij te leggen en om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen.

Een andere manier waarop mensen hun verantwoordelijkheid ontkennen, is door onpersoonlijke of voorwaardelijke taal te gebruiken. Ze verwijzen dan naar hun diagnose, hun geschiedenis of hun ervaringen. Het doel is om de gevolgen te ontwijken van het verantwoordelijk zijn voor wat gebeurd is.

Zoals je kan zien, vereist geweldloze communicatie heel wat inspanning van alle partijen. Maar de voordelen zijn de inspanningen zeker waard.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.