Drie manieren waarop eerlijkheid je gezondheid kan verbeteren

Drie manieren waarop eerlijkheid je gezondheid kan verbeteren

Laatste update: 15 juli, 2017

Eerlijkheid is een eigenschap die door de maatschappij sterk gewaardeerd wordt. Als kind wordt ons geleerd dat we niet zouden moeten liegen, maar het wordt ons tevens geleerd hoe we moeten liegen. We leren dat sommige leugens interessante voordelen kunnen bieden, en dat ze eigenlijk lang niet altijd uitkomen, uiteindelijk zijn ze dus zo’n slechte optie nog niet.

Eerlijk zijn is niet hetzelfde als zeggen wat men graag wil horen of op zo een manier zeggen wat we willen, vinden en denken dat we een ander een slecht gevoel bezorgen. Soms is het de intentie van de waarheidverteller niet om de waarheid te vertellen, maar om deze te gebruiken als daad van agressie of ijdelheid, of simpelweg om woede af te reageren, wat hij rechtvaardigt onder de noemer eerlijkheid.

Over het algemeen is eerlijkheid echter niet alleen een geweldige deugd, maar kan het ook geweldige voordelen bieden. Onze relaties met andere mensen verbeteren enorm als we eerlijk zijn. En als we zelf eerlijk zijn, kunnen we ook eerlijkheid terug verwachten, wat misverstanden voorkomt. Maar bovenop dit alles, heeft eerlijkheid ook een positief effect op de gezondheid. Hieronder bespreken we drie redenen waarom.

1. Eerlijk zijn verbetert je gevoel van eigenwaarde

Een onderzoek dat werd uitgevoerd door psycholoog Robert S. Feldman aan de Universiteit van Massachusetts onthulde dat mensen in een gesprek ongeveer één keer per tien minuten liegen. Hij kwam tevens tot de conclusie dat de voornaamste reden waarom mensen liegen is om vriendelijker of bekwamer over te komen dan ze werkelijk zijn. Met andere woorden, ze doen het om aardig gevonden en bewonderd te worden door anderen.

Eerlijkheid

Op basis van dit onderzoek hebben weer andere deskundigen gesteld dat dergelijke leugens vooral gebruikt worden om de realiteit te verhullen voor bepaalde mensen. De reden is dat diep van binnen, mensen hun leven en hun manier van zijn als oninteressant zien, waardoor ze denken dat het de erkenning van anderen niet waard is.

Het interessante aan dit alles is dat authenticiteit een van de meest gewaardeerde en bewonderde karaktereigenschappen is. Dit betekent dat hoe oprechter iemand is wanneer hij over zichzelf en zijn manier van zijn praat, hoe groter de kans is dat hij de sympathie en bewondering van anderen zal winnen. Dit alles draagt bij aan een verhoging van het gevoel van eigenwaarde, wat de cyclus draaiende houdt: meer oprechtheid, meer acceptatie, verhoging van het gevoel van eigenwaarde.

2. Eerlijkheid vermindert angst

Het probleem met liegen is dat het nooit bij één leugen blijft. Als je tegen iemand vertelt dat je een rockster bent, bijvoorbeeld, zul je nog honderd andere leugens moeten verzinnen om de eerste geloofwaardig te maken. Voor de persoon die liegt, is het ergste wat er kan gebeuren dat hij betrapt wordt.

De leugenaar moet dan ook niet alleen beschikken over een goede verbeelding, maar waarschijnlijk ook veel tijd besteden aan het kloppend houden van zijn verhaal om niet op de leugen betrapt te kunnen worden. Hij heeft een ontzettend goed geheugen nodig om tegenstrijdigheden in zijn verhaal te kunnen voorkomen.

Dit zal de leugenaar emotioneel gezien ontzettend veel kosten, wat zich vroeg of laat zal manifesteren als stress en angst. Hij moet altijd alert zijn om niet in verwarring te raken, wat de spanning alleen maar vergroot.

Eerlijkheid

Als je eerlijk bent, zul je deze zware last nooit hoeven dragen. Je hoeft geen verklaringen te bedenken, of tijd te besteden aan het verrijken van je verhaal met details om het geloofwaardig te maken. Dit stelt je in staat om meer ontspannen te zijn en je natuurlijker te gedragen, waarmee je die enorme verspilling van emotionele energie kan voorkomen, die je nu mooi aan belangrijkere dingen kunt besteden.

3. Een onderzoek naar eerlijkheid en gezondheid

Doctor Anita E. Kelly, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Notre Dame en directeur van de Templeton Foundation, voerde een onderzoek uit om het effect van eerlijkheid op de gezondheid te onderzoeken.

Om dit te doen verzamelde zij 72 vrijwilligers die zij verdeelde in twee groepen. De ene groep kreeg de opdracht om volledig eerlijk te zijn in al hun gesprekken, terwijl de andere groep helemaal geen instructies kreeg over eerlijkheid. De groep die eerlijk moest zijn mocht vooral niet liegen, zelfs niet over ogenschijnlijk kleine of onbelangrijke dingen. De oefening duurde vijf weken.

Gedurende deze vijf weken werd de gezondheid van de vrijwilligers uit beide groepen in de gaten gehouden en ondergingen de vrijwilligers wekelijks een leugendetectortest. Toen het experiment voorbij was, werd een duidelijk verschil waargenomen in de gezondheid van de mensen die eerlijk waren geweest en de mensen die hadden gelogen.

De eerste groep had minder last van hoofdpijn, pijn in de keel, misselijkheid en duizeligheid dan voor het onderzoek, terwijl de tweede groep geen verandering ervoer in deze symptomen.

Eerlijkheid

De resultaten waren zo bemoedigend dat zelfs de onderzoeker besloot om de komende winter volledig eerlijk te zijn. Ze merkte op dat ze minder hoefde te slapen om zich volledig uitgerust te voelen, en dat ze niet verkouden was geworden, iets waar ze normaal gesproken met koud weer altijd last van heeft.

Waarom vertrouwen we andere mensen?


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.