Waarom vertrouwen we andere mensen?

Waarom vertrouwen we andere mensen?

Laatste update: 12 november, 2016

Vertrouwen is erg belangrijk als het aankomt op de liefde, geld en andere delen van ons dagelijkse leven die kwetsbaar zijn. Onlangs werd er een studie uitgevoerd die nieuw licht schijnt op de redenen waarom we als mensen gemotiveerd zijn om elkaar te vertrouwen.

Deze studie werd uitgevoerd door een team van onderzoekers aan het Dartmouth College en werd gepubliceerd in het Journal of Neuroscience.

Vertrouwen binnen menselijke relaties

Overeenstemming en samenwerking zijn van essentieel belang in het leven. Het biedt een hoop genoegdoening om interpersoonlijke relaties te verbeteren. Daarnaast is de behoefte om ergens bij te horen fundamenteel in het leven van mensen. Het gevoel ergens bij te horen kan zowel de lichamelijke als de mentale gezondheid bevorderen.

Vertrouwen is een essentieel onderdeel van dit samenwerkende aspect in de maatschappij. Vertrouwen geeft aan dat er een bepaald wederzijds risico geaccepteerd wordt in relatie tot de andere persoon.

Vertrouwen betekent accepteren en risico’s nemen

De beslissing om deel te nemen aan samenwerkende interacties vereist dat je bereid bent om aanzienlijk en permanent risico te lopen. Dit risico is echter afhankelijk van de fase waarin een relatie zich bevindt en de mate van intimiteit binnen deze relatie.

De onderzoekers aan het Dartmouth College waren op zoek naar een manier om de mechanismen die aan dit proces ten grondslag liggen te begrijpen. Om dit te kunnen doen, stelden zij een rekenmodel van algemene sociale waarden op de proef. Dit model was bedoeld om voorspellingen te doen over de besluitvorming in situaties waarin er moet worden samengewerkt.

Vertrouwen

De rol die sociale waarden spelen in besluitvorming

Aan de studie namen 26 vrijwilligers deel die gevraagd werden om een herhalend vertrouwensspel te spelen.

De vrijwilligers dachten dat ze een spelletje aan het spelen waren over economische investeringen. De deelnemers speelden het spel met een goede vriend, een vreemde en met een gokautomaat. Hoewel de situatie steeds veranderde, speelden de deelnemers in werkelijkheid steeds met hetzelfde eenvoudige algoritme dat de helft van de tijd wederzijds vertrouwen bood.

De onderzoekers ontwikkelden dit rekenmodel om te kunnen voorspellen welke keuze elke deelnemer in elke ronde zou maken op basis van de ervaringen die hij eerder in het spel had meegemaakt.

De resultaten van dit onderzoek toonden aan dat de deelnemers vonden dat positieve interacties met een goede vriend meer voldoening gaven dan positieve interacties met de automaat of een vreemde.

De onderzoekers kwamen er ook achter dat het model van sociale waarden kon helpen om de investeringskeuzes die de deelnemers zouden maken makkelijker te voorspellen, aangezien het model alleen in staat was om financiële betalingen in overweging te nemen.

Het gedrag van de deelnemers werd aan de hand van dit model voorspeld. Het model stelde vast dat mensen in hun hersenen een signaal ontvangen van een beloning van sociale waarde die bestaat uit de wederkerigheid van voorwaardelijke, overeenstemmende beslissingen. De kracht van dit signaal is verbonden aan de hechtheid van de relatie.

Dit signaal van sociale waarde is verbonden aan de mate van activiteit in delen van de hersenen als het striatum ventrale en de mediale prefrontale cortex. Het model was in staat om de parameters van de beloning in het model van sociale waarden aanzienlijk te voorspellen.

Werken

Vertrouwen en beloning

De afbeelding van de hersenen liet zien dat de specifieke hersensignalen in het striatum ventrale en de mediale prefrontale cortex op het moment dat de deelnemers beslissingen moesten nemen verbonden waren aan de signalen van sociale waarden.

Het striatum ventrale is een van de hoofdverbindingen bij het verwerken van beloningen. De mediale prefrontale cortex is verbonden aan de representatie van de mentale gemoedstoestand van een ander persoon.

Samen leveren deze twee delen van de hersenen nog meer bewijs dat de deelnemers vonden dat de sociale beloning het grootst was wanneer ze zich realiseerden dat ze het spel aan het spelen waren met een goede vriend.

Dit gebeurt ondanks het gegeven dat de deelnemers te weten komen dat elke speler slechts de helft van de tijd de alternatieve handelingen uitvoert. Hoewel de deelnemers dit signaal van deze aanvullende beloning doorkrijgen, vertrouwen ze hun vriend uiteindelijk toch meer dan de andere spelers.

“De resultaten van deze studie laten zien hoe belangrijk sociale relaties zijn voor de manier waarop we dag in dag uit beslissingen nemen en met name hoe een relatie de manier waarop we beloningen in bepaalde situaties waarnemen kan veranderen,” geeft Lucas Changel, co-auteur van de studie, aan.

Daarom toont deze studie volgens de onderzoekers aan dat sociale waarden mensen motiveren om in herhalende interacties met elkaar samen te werken.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.