De waarde van optimistisch zijn

De waarde van optimistisch zijn

Laatste update: 01 maart, 2017

We hebben altijd te horen gekregen dat optimistisch zijn ons helpt om succesvoller te zijn in het leven. Het is echter mogelijk dat we nooit echt een logisch antwoord hebben gekregen op de vraag waarom dit zo is. Of misschien is het ons niet helemaal duidelijk wat het precies inhoudt om optimistisch te zijn.

In de afgelopen jaren hebben onderzoekers getracht een beter begrip te krijgen van de sterktepunten en vaardigheden die leiden tot grotere persoonlijke voldoening en een vervuld leven. Uit deze onderzoeken bleek dat optimisme in ieder geval hoog op de lijst staat!

Wat zijn de voordelen van optimistisch zijn?

Optimistische mensen gaan minder vaak gebukt onder depressieve gevoelens. Optimisme helpt ons blijkbaar om onszelf te beschermen tegen het ontwikkelen van het wanhopige standpunt dat kenmerkend is voor depressie. Het ‘verzacht de klap’ van de impact die wordt veroorzaakt door moeilijkheden. Tegelijkertijd helpt het ons om onszelf te zien als mensen die beter in staat zijn om conflicten te confronteren en leed te boven te komen.

Optimisme lijkt ook te helpen tegen het ontwikkelen van lichamelijke ziekten. Het schijnt dat optimisme behulpzaam is op het moment dat we geconfronteerd worden met stressvolle situaties en dat het de schadelijke effecten van stress op onze gezondheid neutraliseert.

Tevens is optimisme bevorderend voor de academische en atletische prestatie en stimuleert het ons aanpassingsvermogen. De aanwezigheid van optimisme helpt ons om tegenslagen te overwinnen en zorgt er tegelijkertijd voor dat we ambitieuze doelen stellen en dromen hebben die ons gemotiveerd en gericht houden op de verwezenlijking hiervan.

Hoe gedraagt een optimistisch iemand zich?

Pessimistische en optimistische mensen maken gebruik van verschillende strategieën als het aankomt op het confronteren van stressvolle situaties. Optimistische mensen gebruiken veel efficiëntere en constructievere mechanismen wanneer zij geconfronteerd worden met conflicten.

Een optimistische instelling maakt ons meer geneigd om het probleem waar we mee te maken hebben direct op te lossen. Tegelijkertijd weerhoudt het ons ervan om typische fouten te maken, zoals proberen om de dingen ‘vergeten’ of ‘weg te rennen’ van dat pijnlijke of verontrustende element, wat ons zeker niet helpt om het conflict op te lossen.

Optimisten lijken veel makkelijker naar een oplossing toe te werken voor datgene dat hen dwarszit. Ze voelen zich vaardiger, met meer controle en kans op succes. Daarom werken ze ook harder om zichzelf te verbeteren en denken ze minder na over hun ongemak. Ze streven naar meer en betere oplossingen. Pessimisten daarentegen zijn geneigd om zich te concentreren op de negatieve emoties die het probleem bij ze teweegbrengt. Ze komen vast te zitten in een gedachtegang waaruit ze maar moeilijk kunnen ontsnappen en die tot geen enkele oplossing leidt.

Maar…hoe kan ik een echte optimist zijn?

Het lijkt erop dat het ontzettend veel te maken heeft met verwachtingen. Optimisten zijn geneigd om positieve resultaten te verwachten in hun leven, met de algemene overtuiging dat ‘alles goed zal komen’ ook al maken ze misschien moeilijke tijden door. We ontwikkelen deze instelling op basis van hoe we gebeurtenissen uit het verleden interpreteren.

Optimistische mensen zijn geneigd om positieve gebeurtenissen toe te schrijven aan permanente en globale oorzaken die ze vaak associëren met zichzelf. Wanneer ze bijvoorbeeld een promotie krijgen op het werk, dan schrijven ze dit toe aan het feit dat het leven eerlijk is en dat zij inderdaad vaardig genoeg zijn om een promotie te verdienen. Dit helpt ze om er positieve overtuigingen op na te houden die hen uitnodigen om zich één te voelen met de wereld en andere mensen, om het leven te ervaren zonder angst en om vertrouwen te hebben in hun eigen vaardigheden.

Negatieve gebeurtenissen schrijven ze daarentegen toe aan externe, tijdelijke en specifieke factoren. Een vijandige houding van hun partner of een vriend kan bijvoorbeeld worden toegeschreven aan het feit dat ze misschien wel een slechte dag hebben gehad, waardoor ze onbewust vijandig reageren. Deze manier van verklaren nodigt ons uit om de ander een tweede kans te geven. Het beschermt de relatie met deze andere persoon en met onszelf. Dit is een stuk minder pijnlijk en veel makkelijker te verteren dan denken dat iedereen wreed is en dat er iets mis is met ons. De optimist legt de schuld van deze negatieve gebeurtenis dan ook bij iets vluchtigs. Morgen is er weer een dag!

Hoewel ons succes natuurlijk afhankelijk is van vele factoren, lijkt het in ieder geval behulpzaam te zijn om onze pessimistische overtuigingen te vervangen door optimistische. Hopen dat de dingen beter zullen worden, kan ons leven zeker een stukje makkelijker maken en heel wat succesvoller!

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.