Vijf hulpmiddelen bij problemen en conflicten

Vijf hulpmiddelen bij problemen en conflicten

Laatste update: 22 oktober, 2019

Onze levens worden geteisterd door problemen en conflicten die ons verrassen. Soms pakken we deze gracieus aan, andere keren niet echt.

Dit zorgt er soms voor dat we het probleem of conflict negeren en direct naast ons neerleggen. Maar dit betekent niet dat het probleem is verdwenen. En het is ook geen oplossing voor de woede die wij, en alle andere betrokkenen, misschien voelen.

Vandaag bespreken we de middelen die we tot onze beschikking hebben om die problemen op te lossen die ons, vaak genoeg, verlammen en ervan weerhouden om vooruit te komen.

1. Het probleem is daar, negeer het niet!

Zoals we eerder al zeiden, is het vaak zo dat we de problemen om ons heen negeren in de hoop dat ze met de tijd zullen verdwijnen. Onze problemen negeren zal ons echter niet van ze verlossen.

Een probleem negeren kan het probleem wel even doen verdwijnen, maar op een bepaald punt in de toekomst komt het toch weer bij je terug, of het verlaat ons helemaal niet, waardoor we in een voortdurende staat van problemen en conflicten leven.

Negeren

We zouden het probleem onder ogen moeten komen en er zo snel mogelijk een oplossing voor moeten vinden. Het gezegde ‘wat het oog niet ziet, wat het hart niet deert’ is niet van toepassing op deze situatie.

2. Vervang oude opvattingen door nieuwe

De meeste conflicten en problemen ontstaan omdat we oude opvattingen in ons hoofd hebben die niets meer doen dan voorkomen dat nieuwe opvattingen kunnen binnentreden. Hoe langer we gefixeerd blijven op een opvatting, zonder het onszelf toe te staan de opvatting te betwijfelen, hoe meer problemen we zullen hebben en hoe meer conflicten we zullen meemaken. Maar waarom gebeurt dit?

Zeker zijn van de gegrondheid van onze opvattingen, in plaats van ze te elimineren of te vervangen door nieuwe opvattingen, zorgt ervoor dat we geloven dat ze waar zijn, zelfs al zijn ze in werkelijkheid juist onbenullig. Dit zal onvermijdelijk problemen veroorzaken, omdat we denken dat we gelijk hebben terwijl we er eigenlijk naast zitten. Luisteren naar de meningen van anderen is van fundamenteel belang voor het aannemen van nieuwe opvattingen die onze geest zullen verrijken.

3. Visualiseer je toekomst

Wees je ervan bewust dat hoe je je toekomst visualiseert invloed heeft op hoe je heden zal zijn. Als je een negatieve toekomst visualiseert, zal je heden veel minder positief zijn.

Vooruit Kijken

Wat zou je moeten doen? Denk positief, visualiseer de situatie zonder het probleem en doe moeite om een oplossing te vinden. We zouden nooit achterom moeten kijken. We zouden alleen vooruit moeten kijken.

Het veranderen van je manier van de dingen bekijken zal je helpen om positiever te zijn. Laat je problemen niet je leven controleren en bepalen of de dingen goed of slecht zullen gaan. Je hebt de kracht om een herstel te visualiseren, om je conflicten te confronteren en om een oplossing te vinden.

4. Stop met jezelf mishandelen!

We kunnen niet ontkennen dat problemen en conflicten die tussen mensen ontstaan gewelddadig kunnen worden, in elke zin van het woord. Maar wat gebeurt er met ons eigen innerlijke geweld?

Het is niet slechts de situatie die gewelddadig is. Er is niet alleen sprake van onbegrip en woede. We oefenen geweld uit tegen onszelf door het onderdrukken van emoties zoals woede en door het niet uiten van bepaalde meningen.

Jezelf mishandelen is niets meer dan een tikkende tijdbom. Je innerlijke geweld zal niet goed zijn voor het conflict dat je probeert op te lossen. Al die opgekropte woede zal er op de een of andere manier altijd uitkomen, wat alleen maar voor nog meer conflicten zal zorgen.

Dit betekent niet dat je maar moet beginnen te schreeuwen en je boosheid moet laten zien wanneer je daar zin in hebt, maar je zou wel moeten stoppen met proberen om het iedereen naar de zin te maken en moeten beginnen jezelf te zijn.

5. Feliciteer jezelf en anderen wanneer je maar kunt

Veel conflicten zijn ontzettend moeilijk en vereisen veel inspanning, omdat we meestal te maken hebben met mensen van wie we houden.

Als dit het geval is, is de oplossing erg simpel. Je weet dat iedereen fouten maakt. Oprechte woorden die de ander aanmoedigen zoals ‘ik weet dat je er veel moeite voor gedaan hebt’ of ‘je hebt dit helemaal zelf gedaan’ zouden daarom een oplossing kunnen zijn voor eventuele problemen die zich voordoen.

Je zou deze woorden ook tegen jezelf moeten zeggen. Wacht niet tot een ander ze tegen je zegt; doe het zelf! Je bent je bewust van je eigen inspanningen en harde werk. Dit zal je ook helpen je bewust te zijn van het werk dat andere mensen doen.

Het erkennen van je eigen inspanningen zal je helpen om de inspanningen van anderen te begrijpen. Conflicten en problemen kwetsen zowel jou als andere mensen. Relaties raken beschadigd, woede zal je leven overnemen en je gezondheid zou kunnen worden aangetast. Negeer conflicten nooit; confronteer ze.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.