De voordelen van Movement Based Learning (MBL)

We zijn op veel gebieden geëvolueerd. De meest populaire onderwijsleermethode in de klas is echter nog steeds de traditionele, waarbij de leerling slechts een ontvanger van kennis is.
De voordelen van Movement Based Learning (MBL)
Elena Sanz

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz.

Laatste update: 16 februari, 2023

Traditioneel vindt het onderwijs-leerproces in onderwijsinstellingen passief plaats. De klaslokalen zitten inderdaad vol met kinderen die optreden als passieve ontvangers van informatie. Deze pedagogische stijl heeft echter belangrijke tekortkomingen en beperkingen voor alle leerlingen, maar vooral voor bepaalde minderheden. Daarom is het interessant om kennis te nemen van enkele alternatieven, zoals Movement Based Learning (MBL).

Sommige scholen hebben trouwens al bepaalde verbeteringen aangebracht met betrekking tot een actievere vorm van leren. Bijvoorbeeld de invoering van actieve bursts.

Deze pauzes tussen het ene en het andere vak zijn kleine bewegingsperioden die kinderen helpen hun hoofd leeg te maken en hun lichaam en geest te activeren. De optie waar we het in dit artikel over hebben gaat echter verder en integreert beweging als fundamenteel onderdeel van het leerproces.

Kinderen in de klas
In de huidige pedagogische stijl van scholen zijn kinderen passief. Dit levert veel beperkingen op.

Movement Based Learning (MBL)

Deze innovatieve methode bestrijdt enkele van de belangrijkste moeilijkheden die in de klas voorkomen. Veel leraren hebben bijvoorbeeld te maken met kinderen die voortdurend verschuiven in hun stoel, ongepaste houdingen aannemen, praten, afgeleid worden of niet meer opletten.

In werkelijkheid is het voor hen niet vanzelfsprekend om statisch en passief te blijven zitten. Bovendien is beweging nodig om hun cognitieve ontwikkeling en academische prestaties te verbeteren.

Daarom is het voorstel van Movement Based Learning om de sedentaire cultuur in de klas te laten varen, kinderen uit hun stoel te halen en hen een actieve rol te laten spelen in hun leren. In feite leren ze door te doen, door actie en interactie met de omgeving en mensen. Het belangrijkste is dat ze leren door de beweging van hun lichaam.

De voordelen van Movement Based Learning

Hoewel MBL, omdat we gewend zijn aan traditionele onderwijsmethoden, een vreemd of gek voorstel kan lijken, is het effectief. De belangrijkste voordelen zijn:

1. Het helpt een sedentaire levensstijl en obesitas bij kinderen te bestrijden

Tegenwoordig heerst er een ware epidemie van obesitas bij kinderen. In feite heeft tussen de 35-40 procent van de minderjarigen in enige mate overgewicht. In feite zijn kinderen steeds meer sedentair geworden.

MBL helpt deze trend te keren. Het bevordert niet alleen de fysieke maar ook de psychische gezondheid van minderjarigen. Onderzoek heeft bijvoorbeeld bewezen (Engelse link) dat lichaamsbeweging kinderen met overgewicht helpt hun denkvermogen en rekenvaardigheid te verbeteren.

2. Het verbetert de aandacht en impulscontrole

Een van de populaties met de meeste problemen als het gaat om aanpassing aan de sedentaire context van de klas zijn kinderen met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD). Voor hen is het bijzonder ingewikkeld om hun aandacht te reguleren en hun impulsen onder controle te houden. Beweging kan nuttig zijn.

Onderzoek (Engelse link) suggereert dat lichamelijke activiteit het vermogen van kinderen om hun aandacht te richten, zich te concentreren en na te denken, en om tussen taken te schakelen, vergemakkelijkt.

Antwoordnauwkeurigheid en stimulusverwerking (na beweging) bleken te zijn verbeterd bij zowel gezonde kinderen als bij kinderen met ADHD. Bovendien verbeterden in beide groepen de prestaties op het gebied van lezen en rekenen.

3. Het bevordert cognitieve processen

Andere mentale processen, zoals creativiteit, perceptie, geheugen, verbaal vermogen en cognitieve ontwikkeling, worden ook verbeterd door lichaamsbeweging en beweging. Lichamelijke activiteit kan zelfs verbeteringen in intelligentiequotiënt en academische prestaties bevorderen.

4. Het bevordert effectiever leren

Ten slotte (en dit is ongetwijfeld het meest gewilde doel op scholen), maakt MBL het voor leerlingen gemakkelijker om informatie te consolideren.

Enerzijds komt dit door de actieve rol die aan het kind wordt gegeven, dat met de informatie kan interageren, waardoor het significant leert. Maar het komt ook doordat lichamelijke activiteit de synaptische plasticiteit en de groei van neuronen in de hippocampus bevordert. Dit is het gebied van de hersenen dat te maken heeft met geheugen en leren.

Children moving in class
Movement Based Learning bevordert cognitieve processen.

Hoe Movement Based Learning in de klas toe te passen

De voordelen van deze onderwijsmethode zijn onmiskenbaar. Dat gezegd hebbende, is het dagelijks toepassen ervan in de klas een uitdaging. De leraar moet in staat zijn de belangstelling van de leerlingen te wekken en hen aan te moedigen hun lichaam te betrekken bij zinvolle activiteiten die hen in staat stellen te onderzoeken, te manipuleren en te interageren.

Creativiteit is de sleutel om dit te bereiken. Voorstellen kunnen variëren van eenvoudige opties als staan of pauzes uit vrije beweging tot complexere. Bijvoorbeeld:

  • Het genereren van een gymzaal in de klas met een thema, in overeenstemming met het onderwerp dat de leerlingen op dat moment bestuderen.
  • Elke leerling een papiertje geven (met een term of definitie) en hem vragen in het lokaal te zoeken naar iemand die een papiertje heeft dat overeenkomt met het zijne.
  • Een wedstrijd bedenken waarbij ze, om te antwoorden, bewegingen moeten maken. Bijvoorbeeld, springen betekent “ja,” en hurken betekent “nee.”

Het bovenstaande zijn slechts enkele suggesties, maar de mogelijkheden zijn divers. De sleutel is dat leerlingen niet blijven zitten en dat ze hun lichaam betrekken bij het leren. Bovendien moeten de activiteiten zinvol en interessant zijn.

Ondanks de moeite die het kost om dit soort educatieve sessies te ontwerpen, hebben ze ongetwijfeld een positieve invloed op het leren en op de fysieke, mentale, emotionele en sociale gezondheid van minderjarigen. Wellicht ook interessant voor jou

Ontdek de Kumon-leermethode
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Ontdek de Kumon-leermethode

De Kumon-leermethode houdt in dat kinderen vooral zelfstandig problemen leren op te lossen, zodat hun plezier in het leren en zelfvertrouwen wordt ...


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Davis, C. L., Tomporowski, P. D., McDowell, J. E., Austin, B. P., Miller, P. H., Yanasak, N. E., … & Naglieri, J. A. (2011). Exercise improves executive function and achievement and alters brain activation in overweight children: a randomized, controlled trial. Health psychology30(1), 91.
  • Pontifex, M. B., Saliba, B. J., Raine, L. B., Picchietti, D. L., & Hillman, C. H. (2013). Exercise improves behavioral, neurocognitive, and scholastic performance in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. The Journal of pediatrics162(3), 543-551.
  • Sattelmair, J., & Ratey, J. J. (2009). Physically Active Play and Cognition: An Academic Matter?. American journal of play1(3), 365-374.
  • Sibley, B. A., & Etnier, J. L. (2003). The relationship between physical activity and cognition in children: a meta-analysis. Pediatric exercise science15(3), 243-256.

De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.