De theorie van Maslow over menselijke behoeften

augustus 25, 2018

Abraham Maslow is de stichter van en de belangrijkste figuur in de menselijke psychologie. Hij creëerde namelijk de hiërarchie van menselijke behoeften, die hij baseerde op het bestaan van een reeks behoeften die iedereen aangaan. Maslow organiseerde deze behoeften van de meest belangrijke tot de minst belangrijke. Hij organiseerde zijn theorie op deze manier omdat volgens Maslow onze acties voortkomen uit motivatie die gericht is op het doel om tegemoet te komen aan specifieke behoeften. Met andere woorden, we organiseren onze eigen behoeften op basis van de impact die ze hebben op ons welzijn

Maslow vertegenwoordigde zijn theorie visueel met een piramide. Daarom is de theorie ook bekend als de piramide van Maslow.

Het laagste deel van de piramide bevat de meest vitale en belangrijke behoeften voor onze biologische overleving. Het bovenste gedeelte van de piramide bevat minder dringende behoeften. Het bovenste deel gaat over zelfrealisatie. Wanneer we aan de behoeften van het laagste deel van de piramide voldoen, kunnen we naar het bovenste deel van de piramide gaan en op nieuwe manieren tevreden worden.

Onze consumptiemaatschappij heeft diepgaande culturele veranderingen veroorzaakt. Deze culturele veranderingen hebben de inhoud, voorwaarden en concepten van de natuurlijke verlangens van de mens veranderd. Tegenwoordig lijkt het, in tegenstelling tot Maslow’s hiërarchie van menselijke behoeften, alsof alles waar we om geven het verzamelen van zoveel mogelijk materiële goederen is, ongeacht hoe nuttig ze zijn.

Tegelijkertijd hebben de meer existentiële delen van Maslow’s hiërarchie hun geldigheid verloren. Het lijkt alsof we verloren hebben wat onze waarden waren. Daarom moeten we onze behoeften herzien en opnieuw categoriseren.

Meisje dat frisse lucht inademt

Structuur van de theorie van de menselijke behoeften

Maslow’s theorie is een hiërarchische structuur. Deze stelt dat wanneer aan onze basisbehoeften wordt voldaan, mensen beginnen met het ontwikkelen van grotere verlangens. Deze behoeften zijn in vijf niveaus ingedeeld:

  • Lichamelijke behoeften. Deze vormen het grootste deel van de piramide omdat ze verband houden met onze overleving en voortplanting. Op dit niveau vinden we behoeften als homeostase, de inspanning van het lichaam om een normale en constante staat te handhaven. Daarnaast vinden we behoeften zoals voedsel, dorst, een geschikte lichaamstemperatuur behouden, seks en ademhalen in dit niveau.
  • Veiligheid en zekerheid. In dit deel van de piramide zoeken we een gevoel van orde en stabiliteit. We hebben stabiliteit, werkgelegenheid, middelen, gezondheid en bescherming nodig. Deze verlangens houden verband met onze angst om de controle van ons leven te verliezen.
  • Sociale behoeften. Zodra we aan onze lichamelijke en beveiligingsbehoeften voldoen, richt onze motivatie zich op het sociale deel van ons leven. We verlangen naar gezelschap van andere mensen en het affectieve aspect ervan. Op dit niveau zijn behoeften zoals communiceren met anderen, vriendschappen sluiten, genegenheid uiten en ontvangen, leven in gemeenschap en behoren tot en geaccepteerd worden door een groep.
  • De behoefte aan erkenning, ook bekend als zelfvertrouwen. Op dit niveau moeten we ons gewaardeerd voelen, aanzien hebben en opvallen binnen onze sociale groep. Maslow neemt ook zelfvertrouwen en zelfrespect op in deze sectie.
  • Zelfrealisatie. Dit gedeelte bevat de moeilijkste doelen om te bereiken. Maslow speculeert dat mensen op dit niveau hun eigen sterfelijkheid willen overstijgen en hun stempel op de wereld willen drukken. Andere verlangens op dit niveau zijn onder meer onze behoefte om talenten te ontwikkelen en ons eigen werk te doen. Deze behoeften hebben te maken met onze morele en spirituele ontwikkeling terwijl we op zoek zijn naar een missie in het leven.Piramide van Maslow

 

De psychologische menselijke behoeften

De Wereldgezondheidsorganisatie definieert geestelijke gezondheid als “een toestand van totaal lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn, en niet alleen de afwezigheid van ziekten of aandoeningen.”

Psychologisch welzijn omvat onze hoogste behoeften en ze verwijzen naar hoe we onze liefde beoordelen op een wereldwijd niveau. Deze behoeften zijn niet noodzakelijkerwijs gerelateerd aan het ervaren van plezierige situaties of het bevredigen van onze persoonlijke verlangens. In plaats daarvan is er een reeks bredere dimensies.

Eén van de belangrijkste psychologische behoeften is de behoefte aan genegenheid en liefde, de behoefte om erbij te horen en de behoefte aan erkenning. Zelfrealisatie is namelijk de hoogste psychologische behoefte voor mensen. Het is door dit besef dat we betekenis vinden in ons leven.

Veel onderzoekers en studies ondersteunen Maslow’s hiërarchie van menselijke behoeften. Er zijn echter veel anderen die het niet met hem eens lijken te zijn. Sommigen hebben kritiek geuit op het model van Maslow, vooral als het gaat om Maslow’s discussie over zelfrealisatie. Sommige studies stellen dat zelfs als aan onze basisbehoeften niet wordt voldaan, zelfrealisatie en erkenning nog steeds belangrijk zijn.

Onafhankelijk van de kritiek die Maslow heeft gekregen, is zijn theorie van de behoeften een fundamentele bijdrage aan de psychologie. Het heeft tenslotte bijgedragen aan de totstandkoming en ontwikkeling van de humanistische psychologie en het concept van het algemeen welzijn.