Namasté: de waarde van dankbaarheid en erkenning

Namasté: de waarde van dankbaarheid en erkenning

Laatste update: 20 september, 2016

Namasté is veel meer dan alleen een woord dat afkomstig is uit het prachtige, voorouderlijke Sanskriet. Het bevat een aantal concepten die universeel zijn geworden en daardoor grenzen hebben overschreden.

Het gaat verder dan een groet en het gebruikelijke afscheid dat gebruikt wordt in de beoefening van yoga; de term bevat, in zijn oude wortels, een essentie die elke dag door het hart van de mensheid zou moeten worden gepompt. Echter lijkt het erop dat in onze consumptiemaatschappij, verslaafd aan mode en rages, we de ware betekenis en de intrinsieke waarde van het woord hebben verloren.

Wordt een gevoel van dankbaarheid vandaag de dag beoefend met nobele nederigheid? Herkennen we anderen zoals we onszelf herkennen? Dit is wat, diep vanbinnen, echt ligt in de betekenis van het woord “namasté,” dus willen we er vandaag graag over praten en over de waarden die we niet zo gemakkelijk zien in ons leven van elke dag.

Namasté, ik buig voor je en erken je

In de westerse samenleving, is het woord “namasté” nauw verbonden aan yoga. Echter, zij die kennis hebben van de altijd interessante cultuur en religie van Zuid-Azië zullen weten dat deze term veelvuldig wordt gebruikt in het dagelijks leven van hindoes, boeddhisten  en alle mensen die het hebben opgenomen in hun ritueel van groeten en afscheid nemen – dit woord, vol symboliek, dat ook een universele betekenis van danken omsluit.

Het is trouwens de moeite waard erop te wijzen dat het niet gaat om een enkel woord, maar een combinatie van twee afzonderlijke begrippen: “namas“, dat vertaald kan worden als “groet” of “eerbied” en waarvan de wortel “nam” is, wat “buigen” of “leunen” betekent; en “te“, dat een persoonlijk voornaamwoord vormt om de uitdrukking “ik buig voor je” te creëren.

Dit idee kenmerkt op zijn beurt het concept van spiritualiteit die de cultuur vertegenwoordigt, dat we in feite allemaal een zijn met het universum.

Dus, wat betekent dit?

Eenheid

Als we allemaal deel uitmaken van dezelfde entiteit, beïnvloedt wat jou beïnvloedt ook mij. Daarom erken ik anderen als deel van mijzelf; daarom toon ik mijn respect en het woord namasté is gesymboliseerd met het gebaar van tegen elkaar geduwde handen.

Door dit te doen, communiceren we met de andere persoon dat we gelijken zijn, we zijn hetzelfde. Het is bovendien interessant om in het achterhoofd te houden dat in het hindoeïsme de rechterhand godheid (het spirituele aspect) vertegenwoordigt, terwijl de linkerhand staat voor de aardgebonden aanbidder die buigt voor deze godheid.

Dankbaarheid

Door het woord namasté te zeggen, bedanken wij de andere persoon en erkennen we hem voor wat hij heeft gedaan. Echter, door een ander te bedanken, erken je ook jezelf, omdat jullie beiden een rol hebben gehad in het creëren van een wederzijdse connectie.

Dat wil zeggen, als ik bijvoorbeeld een vriend help om een probleem  op te lossen en hij of zij bedankt me, hebben we beiden geprofiteerd van de situatie: hij of zij heeft een opgelost probleem en ik heb een nobele daad gedaan. We vormen samen een geheel waar we elkaar in gelijke mate erkennen.

Lotus

Namasté, een waarde om in ons dagelijks leven te integreren

Misschien ben je niet religieus. Misschien zie je jezelf niet eens als een spiritueel persoon die in staat is het het woord namasté vanaf nu te gebruiken. Maar dit is absoluut niet waar we naar op zoek zijn. We willen gewoon dat je nadenkt over de waarden die betrokken zijn bij dit woord: dankbaarheid en erkenning.

Hoe kunnen we deze waarden in ons dagelijks leven integreren?

  1. Om je gevoel van dankbaarheid toe te passen, moet je eerst moet leren nederig te zijn, maar let op – nederigheid betekent niet dat je alles aan anderen geeft en niets voor jezelf houdt. Nederig zijn betekent weten hoe we onze eigen grenzen kunnen beoordelen, onze fouten toegeven en leren om te genieten van de eenvoudige dingen en deze te waarderen, terwijl we altijd een open geest behouden en beseffen dat we kunnen leren van anderen en hulp van ze kunnen krijgen, met wat ze ons te bieden hebben. Hij die nederig is, is dankbaar, want hij begrijpt evenals iedereen de werkelijke waarde van de dingen.
  2. Respecteer de mensen om je heen, respecteer de natuur en vergeet ook niet om jezelf te respecteren.
  3. Waardeer je vrienden en familie, luister en leer van elke ervaring. Eer iedereen en jezelf zoals je verdient, als een deel van dat “alles.”
  4. Wees blij voor alles wat je doet en voor alles wat je ontvangt van anderen en je omgeving, hoe klein het ook is.
  5. Wees dankbaar, vergeet niet om altijd dankbaar te zijn voor alles wat je ziet, alles wat je voelt en alles wat je krijgt… Omdat alles een deel van jou uitmaakt, net zo goed als van die heelheid waar je je ware balans kunt vinden.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.