Heb jij een gezond zelfvertrouwen?

Heb jij een gezond zelfvertrouwen?
Gema Sánchez Cuevas

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Geschreven door Raquel Lemos Rodríguez

Laatste update: 27 december, 2022

Gezond zelfvertrouwen is nauw verbonden met de subjectieve beoordeling die we van onszelf maken. Een gezond gevoel van eigenwaarde zal altijd een positief welzijn genereren, terwijl het ons op zijn laagste niveau in depressie kan brengen. Daarom is het zo belangrijk om er zorg voor te dragen en het te blijven evalueren, simpelweg omdat het iets is dat zo sterk fluctueert. Een van de instrumenten die we kunnen vinden in de psychologie en die ons zullen helpen om dit doel te bereiken is Rosenbergs Schaal van Zelfvertrouwen (Rosenberg self-esteem scale).

Deze test is kort, snel, betrouwbaar en heeft een grote validiteit. In zo’n mate zelfs dat het een van de meest gebruikte instrumenten is van psychologen om het gevoel van eigenwaarde van mensen te beoordelen. Het wordt ook vaak gebruikt wanneer je deze variabele wilt meten in een onderzoekscontext.

“Als je niet weet hoe je jezelf kunt waarderen, weet iedereen hoe hij je moet gebruiken.”
-Anoniem-

Rosenbergs schaal van Zelfvertrouwen en de implementatie ervan

Rosenbergs Schaal van Zelfvertrouwen dankt zijn naam aan zijn schepper Morris Rosenberg, hoogleraar en dokter in de sociologie, die meerdere jaren van zijn leven wijdde aan de studie van eigenwaarde en zelfbeeld. Hij presenteerde het eerste voorstel van de Schaal in zijn boek: Society and the Adolescent’s Self-Image.

De Schaal van Morris Rosenberg bestaat uit tien uitspraken die draaien om hoeveel of hoe weinig de persoon zichzelf waardeert en hoe tevreden hij is met zichzelf. De eerste vijf uitspraken zijn positief geformuleerd, de overige vijf negatief.

Potlood op een velletje papier waar antwoorden op staan

Elk van de positieve verklaringen wordt gescoord van 0 (totaal niet mee eens) tot 3 (volledig mee eens). De negatieve verklaringen worden omgekeerd gescoord, 3 impliceert totaal niet mee eens en 0 volledig mee eens.

Dit zijn de verklaringen:

1. Ik vind dat ik een persoon ben die waardering verdient, minstens net zoveel als anderen.

2. Ik heb het gevoel dat ik positieve kwaliteiten heb.

3. In het algemeen heb ik de neiging te denken dat ik een mislukking ben.

4. Ik ben in staat om dingen net zo goed te doen als de meeste andere mensen.

5. Ik heb het gevoel dat ik niet veel heb om trots op te zijn.

6. Ik sta positief tegenover mezelf.

7. Al met al voel ik me tevreden over mezelf.

8. Ik zou graag meer respect voor mezelf hebben.

9. Soms voel ik me nutteloos.

10. Soms denk ik dat ik nergens goed voor ben.

“Niemand kan er zonder je toestemming voor zorgen dat je je inferieur voelt.”

-Anoniem-

De resultaten

De positieve verklaringen (1, 2, 4, 6, 7) en de negatieve verklaringen (3, 5, 8, 9, 10) worden bij elkaar opgeteld. Het resultaat van hun score stelt ons in staat een idee te krijgen van de toestand van het zelfbeeld van de persoon. Een lagere score dan 15 zou wijzen op een zeer lage eigenwaarde, wat suggereert dat het iets is waaraan moet worden gewerkt.

Een score tussen 15 en 25 punten zou wijzen op een gezond gevoel van eigenwaarde en valt binnen de parameters van wat als ‘evenwichtig’ wordt beschouwd. Een score hoger dan 25 zou een sterke en gezonde persoon uitwijzen. Zo’n hoge score kan echter ook wijzen op problemen in de manier waarop iemand naar de werkelijkheid kijkt, en zou mensen die tevreden met zichzelf zijn kunnen benadrukken. De ideale score ligt tussen de 15 en 25 punten.

Drie smileys een droevige een lachende en een neutrale

De meest relevante bevindingen van Rosenbergs schaal van zelfvertrouwen

Rosenbergs Schaal van Zelfvertrouwen, die oorspronkelijk alleen bedoeld was voor tieners, werd later aangepast voor volwassenen. Hierdoor konden hele populaties en zelfs verschillende culturen geëvalueerd worden, wat aanleiding gaf tot zeer interessante bevindingen.

Uit een van deze bevindingen is gebleken dat mensen die in individualistische samenlevingen leven, zoals de Verenigde Staten, zich zeer competent voelen, maar minder tevreden met zichzelf. Hetzelfde gebeurt niet in landen als Japan. Daar vind je een collectivisme dat het gevoel van tevredenheid over jezelf verbetert, maar een lager gevoel van competentie veroorzaakt.

Bovendien toonde de schaal aan dat extraverte en meer emotioneel stabiele mensen een hoger gevoel van eigenwaarde hebben, terwijl introverte en emotioneel instabiele mensen een laag gevoel van eigenwaarde hebben.

Meisje dat blauwe stof wegblaast en een gezond zelfvertrouwen heeft

Ondanks al deze ontdekkingen onthulde Rosenbergs Schaal van Zelfvertrouwen dat alle mensen, mannen of vrouwen, kinderen of volwassenen, geneigd zijn zichzelf op een positieve manier te evalueren. Natuurlijk moeten we ons afvragen of dit komt doordat veel mensen zich schamen om hun tekortkomingen toe te geven – de dingen waardoor ze zich slecht voelen – of omdat ze ze niet kunnen herkennen.

“Leer jezelf te respecteren en lief te hebben, omdat je jezelf voor de rest van je leven als gezelschap zal hebben.”

-Anoniem-

Heb jij een gezond zelfvertrouwen?

De schaal van Rosenberg dient tot op de dag van vandaag om een gemeenschappelijk probleem in de psychologie op te lossen – om bepaalde variabelen te kunnen meten die ons gedrag, onze gedachten en onze emoties beïnvloeden. De ontwikkeling en overleving van deze schaal herinnert ons eraan dat het belangrijk is om ons eigen gevoel van eigenwaarde te bewaken, er goed voor te zorgen en het altijd op een niveau te houden dat ons helpt in plaats van ons te hinderen. Een gezond gevoel van eigenwaarde is een van de pijlers van ons welzijn, en tegelijkertijd de sleutel tot een gelukkig en tevreden gevoel op verschillende gebieden van ons leven. Dus, lijkt het je leuk om de test te doen en te ontdekken hoeveel waarde je aan jezelf hecht?

Afbeeldingen met dank aan Kathrin Honesta 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.