De regel van Hebb

De regel van Donald Hebb vertegenwoordigt een belangrijke 20e-eeuwse bijdrage aan de psychologie. In feite opende deze benadering een nieuw perspectief voor het begrijpen van menselijk gedrag. Lees hier meer.
De regel van Hebb
Sergio De Dios González

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Sergio De Dios González.

Geschreven door Edith Sánchez

Laatste update: 29 juni, 2023

Het was Dr. Donald Hebb die de theorie voorstelde in zijn boek, De organisatie van het gedrag (Engelse link)  uit 1949. In feite wordt deze Canadese psycholoog beschouwd als een pionier van de psychobiologie. Dat komt omdat hij een idee opperde dat toen revolutionair was: gedrag in verband brengen met de prestaties van het zenuwstelsel.

In Hebb’s tijd zag het wetenschappelijke veld alleen het stimulus en respons mechanisme en het behaviorisme als geldige concepten. De regel van Hebb  stelde echter voor dat veel van het menselijk gedrag verklaard wordt door het analyseren van de neurale dynamiek die in de hersenen wordt geproduceerd.

Dankzij het werk van deze psycholoog kwam de belangstelling voor de fysiologie als een essentieel onderdeel van de psychologie weer op gang. De regel van Hebb is gebaseerd op Hebb’s beroemde premisse: “Het probleem van het begrijpen van gedrag is het probleem van het begrijpen van de totale werking van het zenuwstelsel. En omgekeerd.”

“Meer dan 60 jaar geleden stelde Donald Hebb voor dat herhaalde coactivatie van een groep neuronen een geheugenspoor kon creëren door versterking van synaptische verbindingen. Nieuwe technologieën bewijzen dat Hebb gelijk had.”

-Carrillo, Reid-

De achtergrond van de regel van Hebb

Donald Hebb werd in 1904 geboren in Chester, Nova Scotia, in Canada. Hij wilde romanschrijver worden, maar richtte zich op het onderwijs en later op psychologisch onderzoek.

Hij werd later gemotiveerd om van richting te veranderen door zijn ontmoeting met het werk van drie grote geleerden van de geest van die tijd. Dat waren William James, John Watson en Sigmund Freud. Bovendien leerde Hebb uit de eerste hand de studies van Iván Pávlov kennen.

Later promoveerde Hebb in de psychologie aan de Harvard Universiteit. Vervolgens werd hij uitgenodigd om te werken aan het Montreal Neurological Institute. Daar kreeg hij de gelegenheid om het effect van chirurgie en hersenbeschadiging op intelligentie en menselijk gedrag grondig te bestuderen.

Later, aan de Queens University, voerde hij verschillende experimenten uit op het gebied van intelligentie bij dieren. In feite ontwikkelde hij samen met zijn collega Kenneth Williams het Hebb-Williams Doolhof. Dit was een test ontworpen om het ruimtelijk leren bij proefdieren te beoordelen. Het werd vervolgens gebruikt in honderden onderzoeken over de hele wereld.

Hebb werkte samen met Karl Lashley in het Yerkes Laboratorium voor Primatenbiologie. Daar begon hij de regel van Hebb vorm te geven. Hij beschreef het als een algemene gedragstheorie om de kloof tussen neurofysiologie en psychologie te overbruggen.

 

De regel van Hebb
Hebb beweerde dat neuronen hun efficiëntie verhogen met activiteit vóór de synaps.

De regel van Hebb

“Wanneer een axon van cel A dicht genoeg bij cel B is om deze te prikkelen en herhaaldelijk of aanhoudend deelneemt aan het vuren, vindt er een of ander groeiproces of een metabolische verandering plaats in een of beide cellen, zodanig dat de efficiëntie van A , als een van de cellen die B vuren, wordt verhoogd.” Zo verklaarde Hebb zijn theorie.

Een artikel (Engelse link) gepubliceerd in het tijdschrift, Physiological Review staat dat naast de klassieke axonale voortplanting, ionische stromen en geometrische eigenschappen van het axon invloed hebben op complexe operaties die signalen van hersencircuits, neuronale synchronie en synaptische efficiëntie regelen. Voor de duidelijkheid beschrijft men de regel van Hebb in drie premissen:

  1. Het definieert denken als de opeenvolgende activering van verschillende sets van celassemblages.
  2. Neurale verbindingen verhogen hun effectiviteit, afhankelijk van de mate van correlatie tussen de activiteit die plaatsvindt vóór de synaps (de verbinding tussen twee neuronen) en erna.
  3. Neurale assemblages zijn netwerken van geassocieerde neuronen. Als sommige neuronen vuren, doen hun partners dat ook. Het is een domino-effect. Zo worden herinneringen gevormd.
Axonen
Hebb’s theorie beweert dat de stroom van axonen samenhangt met neuronale synchronie.

De implicaties van de regel van Hebb

De regel van Hebb heeft een grote invloed gehad op de psychologie en de neurowetenschappen. Een van zijn belangrijkste bijdragen was in feite het vernieuwen en testen van het idee dat psychologie nauw verwant is aan fysiologie.

Verschillende van Hebb’s postulaten zijn bekrachtigd door vooruitgang in de neurowetenschappen. Zijn benadering wordt momenteel echter als te radicaal beschouwd, omdat hij neurale processen een bijna exclusief belang toekent. Tegenwoordig weten we inderdaad dat we niet alle gedrag kunnen verklaren door de activiteit van het zenuwstelsel.

De regel van Hebb wordt echter met succes toegepast op uiteenlopende gebieden. Denk onder andere aan de neurofysiologie, pedagogie, robotica en informatica. In feite blijven deskundigen over de hele wereld zich verbazen over Donald Hebb’s vermogen om neurale processen zo nauwkeurig te beschrijven, met de relatief precaire hulpmiddelen van die tijd.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Hebb, D. O. (1980). DO Hebb.

  • Debanne, D., Campanac, E., Bialowas, A., Carlier, E., & Alcaraz, G. (2011). Axon physiology. Physiological reviews, 91(2), 555-602.

  • Bossolasco, M. L., & Donolo, D. S. (2017). ¿Mi cerebro?… ¿o mi cerebro más el de ustedes? P. Ávila y C. Rama, Internet y educación: amores y desamores, 233-250.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.